Mielipide: Aito kohtaaminen ei maksa mitään – ”Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään lasta syrjäytymään tai päihteille”, toteaa Hanna Laine

1
Kuvituskuva Pixabay.

Lasten ja nuorten ongelmat ja vaikeudet kasvun eri vaiheissa, ovat puhuttaneet eri tahoja jo pitkään. Ratkaisuja etsitään ja erilaisista malleista puhutaan.

Olen itse miettinyt, onko jotain sellaista, jota jokainen meistä voisi tehdä. Viime perjantaina sain jälleen uuden vahvistuksen ajatuksilleni: kyllä voi. Pääsin kuuntelemaan Kaisaa. Hän on nyt aikuinen, mutta kertoi omista kokemuksistaan lapsena ja nuorena.

10-vuotiaana päihteitä, karkailua kotoa, myöhemmin rikoksia ja erilaisia aineita. Sijoituksia laitoksiin ja niin edelleen.Hän kertoi, että noin 15 eri taholta haettiin hänelle apua – mikään ei auttanut.

Lopulta hän tuli raskaaksi ja päätti pitää vauvan. Tästä alkoi uusi elämä. Hän kertoi, että kohtaaminen neuvolan terveydenhoitajan kanssa oli ensimmäinen aito ja kannustava kohtaaminen hänelle ammattilaisen kanssa.

Tuo terveydenhoitaja oli sanonut: sinä pärjäät! Niillä kahdella sanalla, sanottuna niin, että niitä tarkoittaa, oli ollut valtava merkitys tuolle nuorelle äidille.

Hyvä mieli nousuun -ohjelma Kangasalle

Seinäjoen kaupunki perusti vuonna 2013 Lihavuus laskuun -ohjelman. Siinä pantiin voimat yhteen yli hallinnon rajojen ja tavoiteltiin ylipainoisten lasten määrän huomattavaa vähenemistä sekä tietoisuuden lisäämistä kodeissa ja kaupungin palveluissa. Tämä hanke tuotti hyvää tulosta.

Kangasalla voitaisiin käynnistää Hyvä mieli nousuun -ohjelma. Siinä tuotaisiin esiin välineitä, joilla jokainen voi luoda ympärilleen hyvää ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa myös lasten ja nuorten on turvallista kasvaa.

Uskon, että keskittymällä tietoisesti johonkin asiaan ja ottamalla se yhteiseksi tavoitteeksi saadaan vaikuttavuutta aikaan.En väitä, etteikö näihin asioihin Kangasalla olisi kiinnitetty huomiota tähänkin saakka. Vanhemmilta sekä lasten ja nuorten parissa toimivilta kuuluvat viestit ovat yhä huolestuttavampia.

Matalan kynnyksen palvelut ja aito kohtaaminen ovat inhimillinen ja edullinen tapa tukea ja auttaa.

On toki selvää, että kasvavassa kaupungissa myös resursseja tarvitaan lisää. Vuoropuhelu yli hallinnonalojen ja yhteinen tarkastelu auttaa eteenpäin. Uusia toimintatapoja on etsittävä ja sitä on tehtykin eripuolilla Suomea.

Monista ammattilaisista on koko maassa pulaa ja virkoja ei saada täytettyä. Ei ole apua siitä, että perustetaan uusia psykologin virkoja, jos niihin ei saada ihmistä töihin.

Voiko psykiatrinen sairaanhoitaja työskennellä koulussa? Mitä muita ammattilaisia on jotka voisivat tehdä työtä siellä, missä lapset ja nuoret ovat? Matalan kynnyksen palvelut ja aito kohtaaminen ovat inhimillinen ja edullinen tapa tukea ja auttaa.

Haastankin nyt kaikkia kaupunkilaisia toimimaan niin, että lapsia ja nuoria kohdatessasi mietit, miten juuri sinä voit olla se turvallinen aikuinen joka luo lapselle uskoa omaan pärjäämiseen ja tunteen siitä, että minäkin olen hyvä.

Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään lasta syrjäytymään tai päihteille. Turvallinen, hyväksyvä ilmapiiri kannustaa myös hankkimaan lapsia, vanhemmat voivat uskoa siihen, että he eivät jää yksin.

Hanna Laine
Kangasalan valtuuston
puheenjohtaja

1 kommentti

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.