Mielipide: Havisevan rukoushuone pitää säilyttää: ”Rakennus on vanhempi kuin Suomen itsenäisyys ja ollut jo sukupolvien ajan merkittävä kokoontumispaikka”

1
Adressin jättäneiden mukaan Havisevan ruokoushuoneella järjestetyissä tapahtumissa on ollut runsas osanotto. Arkistokuva Kangasalan Sanomat

Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuusto tekee 16.12.2019 päätöksen, luopuuko se Havisevan rukoushuoneesta joko myymällä, lahjoittamalla tai purkamalla.

Rakennus on vanhempi kuin Suomen itsenäisyys ja ollut jo sukupolvien ajan merkittävä kokoontumispaikka Kangasalan Suinulan ja Havisevan alueen seurakuntalaisille. Sen todellista arvoa ei pysty mittaamaan rahassa.

Suinula–Havisevan osayleiskaavassa vuodelta 2004 Havisevan rukoushuone on merkitty rakennuksiin, joista todetaan: ”Rakennus on maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti paikallisesti arvokas ja sen säilyttäminen on toivottavaa”.

Seurakunnan juuri teettämässä kiinteistöstrategiassa Havisevan rukoushuone on kuitenkin sijoitettu niin sanottuun neloskatego­riaan, joka merkitsee rakennuksesta luopumista ”heti”.

Selvityksen laadinnassa on pääosin huomioitu edessä olevat isot peruskorjauskulut ja liian pieneksi todettu käyttöaste.

Seurakunta on tehnyt priorisointia jo vuosien ajan sekä tämän alueen ihmisten tavoittamisessa että kokoontumispaikan säännöllisessä kunnossapidossa. Vapaaehtoiset eivät ole pystyneet oman toimensa ohessa vastaavaan panostukseen kuin palkatut työntekijät olisivat pystyneet.

Lisäksi selvityksen perustana ollut ”vähäinen käyttöaste” on todettu vain tilavarausten perusteella ja vain vuodelta 2018. Näin siinä ei ole huomioitu ollenkaan tilaisuuksien osanottajien lukumäärää: viime vuosien aikana on järjestetty lukuisia tapahtumia, jotka ovat keränneet ”tuvan täyteen”.

Kaikkea ei voi mitata rahassa

Kiinteistöstrategian 1. luokkaan päässeiden kiinteistöjen yhtenä perusteluna on ollut ”Kiinteistöt ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä”. Tämä peruste on täysin ohitettu Havisevan rukoushuoneen kohdalla.

Vuonna 1911 Hannulan lähetysherätyksen innoittamina kyläläiset rakensivat talkoilla rukoushuoneen kylän hengellisen elämän keskukseksi muiden muassa lähetyspiirin, pyhäkoulun ja jokakesäisten lähetysjuhlien kokoontumisia varten.

Suinula–Havisevan osayleiskaavassa vuodelta 2004 Havisevan rukoushuone on merkitty rakennuksiin, joista todetaan: ”Rakennus on maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti paikallisesti arvokas ja sen säilyttäminen on toivottavaa”.

Kustaa Haralalta saatiin tontti ja osa rakennustarpeista. Rukoushuoneen rakentamista varten jo vuonna 1910 perustettu rukoushuoneyhdistys päätyi lahjoittamaan tontin ja rakennuksen seurakunnalle vuonna 1955.

Parhaillaan on käynnissä nimien kerääminen adressiin, jonka allekirjoittaneiden mielestä Havisevan rukoushuoneen historiallisen arvon ja merkityksen seurakuntalaisille tulisi näkyä siinä, mihin luokkaan kirkkovaltuusto sen kiinteistöstrategiassa sijoittaa. Vai sijoittaako omaan luokkaansa? Kaikkea ei voi mitata rahassa.

Odotamme että kiinteistötyöryhmän selvityksestä ja kirkkoneuvoston esityksestä huolimatta valtuuston jäsenet uskaltaisivat tehdä päätöksen, jolla Havisevan ja Suinulan alueen seurakuntalaiset haluaisivat vielä jatkossakin olla Kangasalan seurakunnan jäseniä.
Tervetuloa laulamaan joululauluja (toivottavasti ei viimeistä kertaa) Havisevan rukoushuoneelle!

Anne Tervahauta
graafinen suunnittelija
ev.lut. kirkon nuorisotyönohjaaja
Kangasalan seurakunnan
vapaaehtoinen

Pro Rukola -adressin voi allekirjoittaa adressit.com-osoitteessa 15.12.2019 kello 21 asti, Havisevan rukoushuoneella Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa 15.12. kello 15 alkaen ja mahdollisissa viikon 50 aikana tapahtuvissa ovelta ovelle keräyksissä. Yhdistetty adressi luovutetaan kirkkovaltuustolle 16.12.2019.

1 kommentti

  1. Onko seurakunta laiminlyönyt rakennuksen ylläpidon? Sehän on saanut tätä tarkoitusta varten julkista rahoitusta. Jos peruskorjauksia ei ole ajoissa tehty, on tapahtunut rikos.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.