Mielipide: Lukija kysyy ehtiikö hoitaja Jalmarin Kotoon yöllä ajoissa. Jalmarin Koto ja kaupunki vastaavat

0

Olisiko kaupungin syytä ja mahdollista seurata myös Jalmarin Kodon toimia?

Jos kaikille asukkaille määrätään ostettavaksi hygieniapaketti kuukausittain, on se vastoin lakia itsemääräämisoikeudesta. Kaikki eivät ole holhouksenalaisia. Kun yöhoito lopetetaan 1. syyskuuta ja hoitaja tulee Tampereelta, niin käynti maksaa 30 euroa kerta.

Jos tarvitsee useamman kerran yössä, kuka ne maksaa? Kerkiääkö hoitaja ajoissa? Matka kestää vähintään 20 minuuttia. Sängystä pudotessa useimmiten lyö päänsä, jolloin aika voi ratkaista.

Vähennetäänkö tällä tavoin vanhusten määrää? Miksi kaupungilta ei saa tietoa, paljonko tästä ulkoistamisesta maksetaan? Eikö sitä saa kirjanpidosta selville ja tiedoksi ihmisille? Paljonko kalliimmaksi tulee kunnallinen hoito? Ilman kalliita konsultteja. Tampereen tauti iski heti kaupunkina.

Sumutustako?

Jalmarin Kodon ja kaupungin edustajat vastaavat

Jalmarin Kodon yöhoidon päättyminen on aiheuttanut kesän aikana keskustelua, ja väärinkäsityksiäkin on syntynyt. Jalmarin Kodon asunto-osassa ei 1.9. alkaen ole enää yöhoitoa, mistä Kangasalan palvelutalosäätiön hallitus on tehnyt 6.6. päätöksen. Asunto-osan asunnot on tarkoitettu asukkaille, joilla ei ole yöaikaisen avun tarvetta.

Talon henkilökunta auttaa asunto-osan asukkaita kello 7 –21. Mikäli asukas tarvitsee säännöllisesti öisin apua, hänelle kaupungin on etsittävä toinen asuinpaikka, esimerkiksi Jalmarin Kodon ryhmäkodista, jossa yöhoitoa on nyt ja jatkossakin.

Asiakkaan asumispaikan valintaan vaikuttavat asiakkaan terveydentila ja toimintakyky. Kokonaisarvion asiakkaan tilanteesta tekee Kangasalan kaupungin SAS-työryhmä, ja päätöksen tarjottavasta asuinpaikasta vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä. Heillä on tiedossa, ettei Jalmarin Kodon asunto-osassa ole enää yöhoitoa.

Jalmarin Kodon asunto-osassa asukkailla on käytössään samankaltaiset turvapuhelinrannekkeet kuin kotihoidon asiakkaillakin. Öisin hälytykseen vastaa Hämeen ensiapupalvelu. Asiakkaalle avautuu kaksisuuntainen puheyhteys, ja kiireellisissä tilanteissa paikalle voidaan hälyttää myös ambulanssi. Ei-kiireellisissä tilanteissa Hämeen ensiapupalvelu saapuu paikalle noin 20 minuutissa. Turvapuhelinhälytysten kustannukset maksaa asiakas. Näin toimitaan kotihoidon asiakkaidenkin kanssa. Yhden käynnin hinta on 30 euroa.

Jalmarin Kodon kaikki asunnot ovat vuokra-asuntoja, joissa asukkaat asuvat omilla vuokrasopimuksillaan. Vuokran tai hoivan hintaan eivät sisälly hygieniatuotteet, esimerkiksi pesuaineet, ensiaputarvikkeet, käsidesit, joita on asukkaiden käytössä huoneissa ja yhteisissä tiloissa. Näistä aiheutuvia kustannuksia katetaan lokakuussa käyttöön otettavalla hygieniapaketilla. Palvelutalosäätiön hallitus on tehnyt 6.6. päätöksen hygieniapakettien käyttöönotosta.

Jalmarin Kodon omistaa ja sitä hallinnoi Kangasalan palvelutalosäätiö. Säätiössä ylintä päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, johon on valittu edustajat potilasjärjestöistä, poliittisista puolueista ja Kangasalan kaupungilta. Kangasalan kaupungin ja säätiön yhteistyö perustuu sopimukseen.

Kangasalla ikäihmisten pitkäaikaishoidon vuorokausihinnat vaihtelevat 115 eurosta 157 euroon. Hintavinta palvelujen tuottaminen on kaupungin omistamissa, vanhoissa kiinteistöissä.

Jalmarin Kodon hallitus katsoo tulevaisuuteen, ja toimintaa on ryhdytty uudistamaan.Tavoitteena on, että Jalmarin Kodon palvelut ovat kilpailukykyisiä, jotta palvelut pystytään tuottamaan, ja Jalmarin Koto säilyy tärkeänä osana Kangasalan alueen palveluverkkoa siinäkin tilanteessa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy pois kunnilta. Säätiön tavoitteena ei kuitenkaan ole voiton tuottaminen.

Kangasalan kaupunki valvoo Jalmarin Kodon palvelutuotantoa samoin kuin alueella valvotaan kaupungin omia ja yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien yksiköitä.Jalmarin Kodossa ikäihmisten palveluja tuotetaan muun muassa vanhuspalvelulain ja hyvää ikääntymistä turvaavan laatusuosituksen mukaisesti.

Seppo Ojala
hallituksen puheenjohtaja
Mikko Meurman
hallituksen varapuheenjohtaja
Janita Koivisto
Jalmarin Kodon johtaja
Marika Lanne
sosiaali- ja terveysjohtaja
hallituksen jäsen

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.