Mielipide: Tavase-vettä saatavissa ilmaiseksi – kysykää valtuutetuiltanne, miksi Tavasesta ei nyt irtauduta

0
Tavase Oy:n verkkosivuilta löytyy periaatekuva tekopohjaveden valmistamisesta sadetusimeytyksellä.

Tavase Oy:n saamalla lupapäätöksellä Kangasala saisi ottaa tekopohjavettä Raikun vedenottamon nykyisellä vesiluvalla. Määrä vastaa Kangasalan Tavase-vesivarausta ja nykyistä vedenkulutusta.

Irtautumalla yhtiöstä tekopohjaveden saa ilmaiseksi. Muutoin siitä olisi maksettava Tavasen vaatimat vesimaksut, joilla katetaan kaikki yhtiön kustannukset.

Osakassopimus velvoittaa yhtiön tutkimaan muita mahdollisuuksia vedenhankintaan, jos suunniteltua tuotantokapasiteettia ei saavuteta. Siten myös Ylöjärven Pinsiönkankaalle suunnitellun tekopohjavesilaitoksen kustannukset tulisi maksettaviksi.

Irtautuminen parantaisi sekä asianosaisten että kaupungin oikeudellista asemaa korvausasioissa. Yhtiön osakkaana vastuu oman talousveden ja ympäristön pilaamisesta on kaupungilla, mutta irtautuneena voidaan vaatia ja saada Tavaselta korvauksia.

Laitoksen on luvattu toimivan ainakin sata vuotta, mutta Nurmijärvellä ei toiminut päivääkään.

Kangasalan kaupunginhallitus hylkäsi irtautumista ajaneen Stop­Tavase-kansalaisaloitteen. Aloitteen johdosta järjestettiin kaupunginvaltuutetuille tilaisuus, missä Tavasen toimitusjohtaja kertoi Tavase-hankkeesta. Kansalaisaloitteen tekijöille ei annettu vastaavaa tilaisuutta.

Tavase on tehnyt Tampereen kanssa 100 vuoden vuokrasopimuksen vanhasta sorakuopan alueesta, mitä se käyttäisi imetysalueena. Sopimuksen tekohetkellä sorakuoppa oli Kangasalan omistama. Tämä selviää kunnan pyynnöstä maanmittauslaitokselle ja sen myöntämästä lainhuudosta.

YVA-viranomainen totesi Tavasesta vuonna 2002, että ”Tekopohjavesi vastaa siis laadultaan lähinnä raakavetenä käytettävää järvivettä, ei alueen hyvälaatuista pohjavettä.”

Nurmijärvellä huono esimerkki

Nurmijärven Teilinnummelle rakennettiin tekopohjavesilaitos täysin valmiiksi. Koekäytössä ilmeni, että Päijännetunnelin hyvälaatuinen raakavesi ei puhdistunut. Orgaanisen aineksen pitoisuus (TOC) ottokaivoilla jäi korkeaksi ollen 4,4 milligrammaa/litra eli lähes sama kuin Roineen järvivedellä.

Toimimattomien imeytyskaivojen korvaamiseksi haetaan lupaa allasimeytykselle, jonka toivotaan toimivan paremmin.

Tavasen laitoksen on suunnitellut sama konsulttiyhtiö kuin Nurmijärven laitoksen. Pääimeytys­menetelmä Tavasella on myös kaivoimeytys.

Laitoksen on luvattu toimivan ainakin sata vuotta, mutta Nurmijärvellä ei toiminut päivääkään.

Jos Tavasen laitos rakennetaan, niin sielläkin toteutetaan konsulttiyhtiön muuallakin soveltamaa yritys ja erehdys -menettelyä.

Nyt olisi syytä irtautua

Tavasen toimivuudesta ei vastaa konsultti tai lupaviranomainen eikä hankkeen perustaja ja valvoja ely-keskuskaan, vaan teoriassa siitä vastaa Tavase. Sekin vain siirtää vastuunsa veden käyttäjien maksettavaksi.

Irtautumalla Tavasesta olisi mahdollista estää harjujen ja talousveden pilaaminen tai vähintäänkin lopettaa kangasalalaisten rahastaminen ja turvata asianosaisten oikeudet.

Kangasalalaiset: kysykää valtuutetuiltanne, miksi Tavasesta ei nyt irtauduta. Uutta mahdollisuutta ei ole tulossa.

Ari Nieminen, DI
Valkeakoski

Lue lisää:

Mielipide: Tavase Oy:n rahankäyttö ja kaksoisroolit epäselviä

Tavase sai AVI:lta luvan tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen Kangasalle

Tavase-päätös keskusteluttaa: ”Ajetaanko tätä asiaa siksi, ettei kenenkään tarvitsisi menettää kasvojaan?”

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.