Millaiset valmiudet Kangasalla on siirtyä etäkouluun? – Opetuspäällikkö luottaa asiantuntijoihin, mutta opetuksen järjestäjän edustajana hänellä on selvä kanta: ”En näe etäopetusta tässä hetkessä tarpeellisena sen haittoihin nähden”

0
Etäkoulu ei koskisi 1.-3.-luokkalaisia, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Kuvituskuva: Pixabay

Julkisuudessa on viime päivinä keskusteltu mahdollisesta peruskoulujen 4.-9.-luokkalaisten ja toisen asteen siirtymisestä etäopetukseen koronavirustilanteen vuoksi.

Maan sosiaali- ja terveysministeriön on kerrottu ehdottavan kevätlukukauden aloittamista etäopetuksella. Mediatietojen mukaan hallituksen koronaministeriryhmän on tarkoitus pohtia asiaa tänään.

Suomen hallitus ei kuitenkaan päätä etäopetuksesta, vaan voi vain suositella sitä. Päätökset tehdään alueellisesti ja paikallisesti.

Julkisuudessa on keskusteltu myös siitä, millä aikataululla etäopetukseen voitaisiin siirtyä. Koulujen kevätlukukauden on tarkoitus alkaa monella paikkakunnalla, esimerkiksi Kangasalla, maanantaina.

Kysyimme Kangasalan opetuspäällikkö Merja Lehtoselta, mitä mahdollisesta etäopetuksesta tällä hetkellä tiedetään ja miten se Kangasalla tämän hetken tietojen mukaan järjestettäisiin.

Onko Kangasalla jokin kanta etäopetuksen tarpeellisuudesta?

– Jos ministeriö suosittelee etäopetusta, odotamme vielä paikallisia linjauksia. Päätöksen koulutilojen laajoista suluista voi tehdä aluehallintovirasto, koskien useita kuntia. Paikkakuntakohtaisesti päätöksen tekee ensin terveysviranomaiset ja sen jälkeen opetuksen järjestäjä tekee päätöksen etäopetuksesta.

– Opetuksen järjestäjän edustajana en näe etäopetusta tässä hetkessä tarpeellisena sen haittoihin nähden. Tässä tilanteessa olisi parempi aloittaa koulu ja seurata, pitääkö meidän alueellisesti tai koulukohtaisesti reagoida etäopetuksella. Kuten asiantuntijat ovat ennakoineet, koronan huippua ei olla vielä nähty, joten etäopetusajasta voisi tulla pitkä.

– Toisaalta pitää myös luottaa siihen, että asiantuntijat näkevät kokonaisuuden ja tekevät päätöksiä ja suosituksia terveysperusteisesti samalla lasten ja nuorten etu mielessään. Meillä on myös hyvät valmiudet laadukkaaseen etäopetukseen.

Millainen valmius Kangasalla olisi siirtyä maanantaista alkaen etäopetukseen? 

– Kouluissa on hyvä valmius. Oppilaita on ohjeistettu ottamaan varmuuden vuoksi oppimateriaalit kotiin ja opettajilla on tarvittavat välineet etäopetukseen.

Millaisia käytännön valmisteluja etäopetuksen järjestäminen Kangasalla aiheuttaa tai aiheuttaisi?

– Ainakin aluksi kaikki 1.-3.-luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat olisivat omilla kouluillaan. Jos etäopetusta joudutaan järjestämään pitkään, pitäisi tilannetta tarkastella uudestaan muiden muassa turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

– Perusopetuksen etäoppilaat ovat oikeutettuja kouluruokaan, joten sen jakelu aloitettaisiin heti, kun ateria- ja siivouspalvelut sen pystyvät järjestämään.

– Oppilaille, joilla ei ole etäopetukseen sopivaa välinettä kotona, lainataan kouluilta koneita. Lisäksi varmistetaan muutenkin, että tarvittavat oppimateriaalit löytyvät. Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita täytyy järjestää myös etänä.

Mitä mahdollisia haasteita etäopetus aiheuttaa?

– Olemme olleet jo pitkään huolissamme yhä kasvavasta määrästä oppilaita, joilla on paljon koulupoissaoloja. Etäopetusaika nostaa entisestään kynnystä palata kouluun.

– Nykyiset abiturientit ovat joutuneet olemaan etäopetuksessa suhteellisen paljon ja kirjoitusten lähestyessä olisi monille tärkeää olla lähiopetuksessa.

– Osa lapsista ja nuorista hyötyy etäopetuksesta, osalle sen vaikutukset ovat neutraalit ja osalle taas vaikutukset ovat negatiivisia. Etäopetus vaatii erilaista pedagogiikkaa ja on huolehdittava siitä, ettei kukaan oppilas tai opiskelija pääse unohtumaan ”näkymättömiin” vaan kaikkiin oppilaisiin ja opiskelijoihin on kontakteja päivittäin.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.