Koti Uutiset Moni tilaa vieläkin lietetyhjennyksensä tutulta urakoitsijalta ja toimii vastoin alueellisen jätehuoltolautakunnan tekemää...

  Moni tilaa vieläkin lietetyhjennyksensä tutulta urakoitsijalta ja toimii vastoin alueellisen jätehuoltolautakunnan tekemää päätöstä

  0
  Jani Salminen kiinnittää tyhjennysletkun lieteautoon. Salminen työskentelee Eerola-yhtiöt Oy:lla joka hoitaa nykyään Kangasalla jätevesilietteiden tyhjennykset.

  Kangasalla on satoja kiinteistöjä, joiden haltijat eivät ole tilanneet sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamojen lietteentyhjennyksiä asianmukaisesti.

  Alueellinen jätehuoltolautakunta lähetti viime viikolla yli 500 asiasta muistuttavaa kirjettä.

  – Kirjeitä on jo lähetetty koko Pirkanmaan alueelle ja nyt Kangasalle. Pääasiassa niitä laitettiin viemäriverkon ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille, Jätehuollon viranomaisyksikön jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi kertoo.

  Myöhemmin on tarkoitus muistuttaa myös vapaa-ajanasukkaita.

  Kuntien yhteisen alueellisen jätehuoltojaoston vuonna 2013 tekemän päätöksen perusteella Pirkanmaalla siirryttiin kunnalliseen lietteenkuljetukseen vuoden 2017 alusta Nokiaa­ lukuun ottamatta.

  Viemäriverkoston ulkopuolella asuvien pitää nykyään tilata lietteen tyhjennys ja kuljetus suoraan maakunnan lakisääteistä jätehuoltoa hoitavalta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lta.

  Aikaisemmin tilauksen sai tehdä suoraan paikalliselta urakoitsijalta. Nykyään tyhjennyksiä hoitavat vain Pirkanmaan Jätehuollon sopimusyritykset.

  Kangasalla sopimusyrittäjänä toimii Eerola-yhtiöt.

  – Muilla yrittäjillä pitäisi kyllä olla tiedossa, että he eivät enää saa tyhjentää kaivoja asiakkaiden tilauk­sesta, Suoniemi toteaa.

  Jätehuoltoviranomaisen tietoon tulleen asukaspalautteen perusteella osa yrittäjistä hoitaa silti edelleen tyhjennyksiä.

  Lisäksi osa asiakkaista saattaa olla tietämättömiä uudesta toimintatavasta.

  Sako– ja umpikaivolieitteistä menee jätehuoltotaksan mukainen maksu. Se koostuu lietteiden käsittely- ja kuljetusmaksusta ja määräytyy lietteen laadun ja määrän mukaan.

  – Pirkanmaan Jätehuollon kanssa voi sopia joko säännöllisen tyhjennysrytmin tai tilata tarvittaessa, Suoniemi kertoo.

  Kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat tyhjentämään wc-jätevesien saostussäiliöt ja pienpuhdistamon lietetilat sekä muut vastaavat säiliöt tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

  Umpisäiliöitä ja niiden täyttymishälyttimiä pitää seurata säännöllisesti. Ne on tyhjennettevä tarvittaessa.

  Tänä vuonna voimaan tulleen jätehuoltomääräyksen lisäyksen mukaan pelkästään harmaavesilietteitä, eli pesuvesiä, sisältävät saostussäiliöt ja niitä vastaavat on tyhjennettävä aina tarvittaessa, mutta vähintään kolmen vuoden välein.

  Myös kunnalliseen lietteenkuljetukseen siirtyneissä kunnissa on mahdollista käsitellä lietettä kiinteistökohtaisesti kunnallisten jätehuoltomääräysten antamissa rajoissa.

  – Käytännössä tämä koskee maatalousyrittäjiä, joilla on sopivaa määräysten mukaista kalustoa ja peltoa, jolle lietettä voidaan levittää, Suoniemi tarkentaa.

  Lisäksi kesämökeillä voi kompostoida vähäisiä määriä harmaiden jätevesien eli pesuvesien saostussäiliön lietteitä.

  – Jos lietteiden käsittelyä harkitsee, tulisi asiasta tehdä ilmoitus Jätehuollon viranomaisyksikköön. Arvioimme, onko harkittu menetelmä asianmukainen.

  Kommentoi

  Kirjoita kommenttisi
  Kirjoita nimesi tähän