NCC haluaa rakentaa Huutijärvelle uuden asuinkeskuksen palveluineen – suunnitelmissa asuntoja, kauppa, palvelutalo ja päiväkoti

0
Tontin etuosaan on suunniteltu asuinkerrostaloja ja peremmälle tontille yksikerroksisia rakennuksia.

Rakennus- ja kiinteistökehitysalan yritys NCC Suomi Oy aikoo ostaa kaupungilta Tredun entisen vuonna 2018 tyhjilleen jäädyn ammattioppilaitoksen tontin rakennuksineen.

Yhtiö haluaa rakentaa Huutijärvellä sijaitsevalle noin 3,9 hehtaarin alueelle asuntoja noin 12 800 kerrosneliömetrin edestä kaikenikäisille, mukaan lukien nuorille, sekä palveluja, kuten päivittäistavarakaupan, päiväkodin ja palvelutalon.

Rakennuskonserni NCC on tuttu toimija Kangasalla. Parhaillaan se toimii pääurakoitsijana hankkeessa, jossa entiselle Suoraman Shellin tontille nousee betonielementtikerrostalo.

Mutta miksi yhtiö kiinnostui vanhasta ammattioppilaitoksesta?

– Kangasala on luonnonkaunis kehittyvä alue. Nykyinen dynaaminen aikaansaava yhteistyö kaupungin kanssa sujuu. Näin pystymme omalta osaltamme tarjoamaan asiakkaillemme uusia asuntoja ja palveluita Kangasalle, NCC:n aluejohtaja Marko Nikander muotoilee.

Tulevien tutkimusten tuloksista selviää tarkemmin vanhojen rakenteiden kunto ja mahdolliset haitta-aineet.

Yhtiön ja kaupungin solmima yhteistoimintasopimus on kaupungin puolesta allekirjoitusta vaille valmis. Nikander kertoo, että nimet on tarkoitus saada sopimukseen tammikuun aikana.

Rakennnusyhtiön alustavissa suunnitelmissa on, että maantien varteen nousisi asuinrakennuksia ja peremmälle tontille lähelle omakotitaloaluetta yksikerroksisia rakennuksia. Purettavan sisäilmaongelmaisen ammattioppilaitoksen tilalle voisi tulla mahdollisesti muita tiloja.

Haitta-ainepitoisuudet tutkinnan alla

Nikander kertoo, että uudisrakentamisen tarpeeseen ja siihen, voiko yhtiö hyödyntää olemassa olevia kiinteistöjä, vaikuttaa niiden rakenteiden haitta-ainepitoisuudet ja pima-alueen, eli pilaantuneen maa-alueen laajuus.

– Tulevien tutkimusten tuloksista selviää tarkemmin vanhojen rakenteiden kunto ja mahdolliset haitta-aineet. Sitten vasta tiedämme lisää siitä, mitkä rakennuksista olisivat hyödynnettävissä. Nyt on jo tiedossa, että vanhemmat rakennukset ovat osin käyttökiellossa ja kapseloitu, Nikander toteaa.

NCC:n tulee jättää kaavoitusssuunnitelma kaupungille kesäkuun loppuun mennessä. Sen jälkeen alkaa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaavaprosessi, koska NCC:n suunnitelmat muuttavat alueen toimintaa merkittävästi.

Tällä hetkellä tontilla on voimassa asemakaava, joka mahdollistaa opetustoiminnan. Vehoniemen osayleiskaavassa alueella on mahdollista opetus- ja sairaalatoiminta.

Yhtiön ja kaupungin solmima yhteistoimintasopimus on kaupungin puolesta allekirjoitusta vaille valmis.

Kaupunginarkkitehti Mari Seppä arvelee, että kaavoitusprosessi saattaisi kestää noin puolesta vuodesta vuoteen. Kestoon vaikuttaa kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheessa esille nousevien huomioiden määrä sekä kaavatyön aikana tehtävässä vaikutusten arvioinnissa esille tulevat asiat.

– Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että alueella olisi asemakaavaprosessiin merkittävästi vaikuttavia erityiskysymyksiä. Mutta toki kaavoituksen yhteydessä voi aina tulla esille jotakin, Seppä toteaa.

Kaupungin ja NCC:n on tarkoitus solmia tontista maakauppa, kunhan kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Alueen rakennustyöt voivat alkaa kaavan lainvoimaistuttua ja NCC:n saatua tarvittavat rakennusluvat.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.