Ohjausryhmä ei esitä kuntaliitosta Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen kesken

0

Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen kuntarakenneselvityksen ohjausryhmä kokoontui 4.5.2015 viimeisen kerran antamaan lausuntoa kuntarakenneselvityksen pohjalta etenemisestä.

Ohjausryhmä käsitteli kuntalaisilta ja luottamushenkilöiltä tullutta palautetta ja totesi, ettei kuntaliitos nykyisellä kuntakokoonpanolla ole mahdollinen. Ohjausryhmä esittää, että kunnat merkitsevät tehdyn selvityksen tiedoksi.

Palautteiden perusteella kuntaliitos ei saa Kangasalla kannatusta kuntalaisten ja luottamushenkilöiden keskuudessa. Palautteen perusteella kuntaliitos Pälkäneen kanssa voisi olla mahdollinen, mutta Kuhmoinen koetaan liian kaukaiseksi kuntaliitoskumppaniksi.

Kuhmoisissa kuntaliitos ei saa kannatusta kuntalaisten tai luottamushenkilöiden keskuudessa. Ideaalitilanteena on tällä hetkellä selkeästi itsenäisenä pysyminen.

Pälkäneellä kuntalaiset ja luottamushenkilöt kannattavat jossain määrin kuntaliitosta. Kuhmoinen koetaan kuitenkin Kangasalan tapaan kaukaiseksi liitoskumppaniksi. Kuntaliitos Kangasalan kanssa voi tulla kyseeseen tulevaisuudessa. Pälkäneellä halutaan odottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä tehtävää ratkaisua valtion tasolla ennen päätöksiä kuntaliitoksesta.

Ohjausryhmä keskusteli lyhyesti yhteistyön mahdollisuuksista. Ohjausryhmän mielestä on perusteltua keskustella lähitulevaisuudessa etenkin vapaa-ajan ja matkailuasioiden kehittämisestä yhteistyössä kuntien kesken.

Kuntarakenneselvityksen tiimoilta järjestettiin jokaisessa kunnassa kuntalaistilaisuudet huhtikuun aikana ja lisäksi kuntalaisilla oli mahdollisuus jättää huomautuksia tehdystä selvityksestä huhtikuun aikana. Kuntarakenneselvitys etenee seuraavaksi kuntien hallitusten käsittelyyn ja valtuustot käsittelevät asiaa yhtäaikaisesti kokouksissaan 8.6.2015.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.