Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma toistamiseen lautakuntien käsittelyssä tänä iltana – Kuhmalahden uuteen kouluun sittenkin tilat luokille 3. – 6.

0
Kangasalan kaupungin mukaan palveluverkkosuunnitelmassa esitetyt yli 40 miljoonan euron investoinnit parantavat olennaisesti noin 1 900 lapsen ja oppilaan olosuhteita.
Kangasalan kaupungin mukaan palveluverkkosuunnitelmassa esitetyt yli 40 miljoonan euron investoinnit parantavat olennaisesti noin 1 900 lapsen ja oppilaan olosuhteita.

Ehdotus Kangasalan päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2020–2030 on tänään tiistaina toistamiseen käsittelyssä sivistyslautakunnassa ja elinympäristölautakunnassa. Ensimmäisen kerran sitä puitiin helmikuussa pidetyssä yhteiskokouksessa.

Suunnitelmaehdotukseen sisältyy Vilpeilän, Raikun ja Havisevan koulun lakkauttaminen, mikä sai mainittujen koulujen tukijoukot takajaloilleen heti ehdotuksen tultua julki noin kuukausi sitten. Kuhmalahdella puolestaan ihmeteltiin ylempien vuosiluokkien rajaamista pois uudesta koulusta.

Kangasalan kaupungin kehitysjohtaja Patrik Marjamaan mukaan esitystä on jonkin verran muutettu ensimmäisen käsittelyn jälkeen, mutta edellä mainittujen koulujen lakkautukset siihen yhä sisältyvät.

­ – Aiemmin esillä olleeseen versioon verrattuna Kuhmalahden koulu esitetään rakennettavaksi 3.–6. luokille. Lisäksi on tuotu esille selvemmin sitä, että nyt esitettävien palveluverkkoa uudistavien investointien ohella myös useat muut kiinteistöt tarvitsevat eri laajuisia korjaustoimenpiteitä 2020-luvulla, kertoo Marjamaa.

Lisäksi ohjelmaehdotukseen on lisätty muutamia yksittäisiä taustatietoja, ja joitakin tietoja on täsmennetty.

Lautakunnilta tulleisiin lukuisiin selvityspyyntöihin on koottu vastauksia lautakuntien kokouksia ja päätöksentekoa varten.

kehitysjohtaja Patrik Marjamaa

Tarkoin harkittu esitys

Marjamaa tähdentää, että päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman pohjaesitys perustuu valmistelijoiden ja lautakuntien esittelijöiden kokonaisharkintaan.

– Aiemmissa valmisteluvaiheissa esitystä on myös kehitetty eteenpäin eri tavoin. Lautakunnilta tulleisiin lukuisiin selvityspyyntöihin on koottu vastauksia lautakuntien kokouksia ja päätöksentekoa varten.

Maanantaina haastateltu Marjamaa saattoi vain uumoilla, eteneekö ohjelmaehdotus kaupungin päätöksentekokoneiston seuraavaan vaiheeseen. 

– Lautakunnilla on kaikki normaalit päätöksenteon vaihtoehdot käytettävissään. Ne voivat hyväksyä esityksen sellaisenaan tai vaikkapa osittain tai muutettuna, jolloin suunnitelma etenee kaupunginhallitukseen ja edelleen valtuustoon suunnitellussa aikataulussa.

Sivistys- ja elinympäristölautakuntien lisäksi asia ei ole menossa enää muiden lautakuntien käsittelyyn ennen kaupunginhallitusta ja valtuustoa. Kaupunginjohtaja esittelee asian kaupunginhallitukselle, valtuustolle asia etenee kaupunginhallituksen esityksenä.

– Jos lautakunta tai lautakunnat jättävät asian pöydälle tai palauttavat sen uudelleen valmisteluun, tulee jatkokäsittelyyn viivettä, Marjamaa toteaa.

Yli 40 miljoonan investoinnit

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman hyväksymisen jälkeen päätöksentekoon valmistellaan suunnitelmaan linjatut asiat, jotka vaativat erillispäätöksen lautakunnassa, kaupunginhallituksessa tai valtuustossa.

– Palveluverkkosuunnitelmassa esitetyt yli 40 miljoonan euron investoinnit parantavat olennaisesti noin 1 900 lapsen ja oppilaan olosuhteita, todetaan tiedotteessa, jonka Kangasalan kaupunki julkaisi viime viikolla.

Tiedotteen mukaan kaupungin on noin 3 800 perusopetuksen oppilasta ja 1 600 varhaiskasvatuksessa olevaa lasta.

– Hyvien tilojen tarjoaminen heille vaatii suunnitelmallista työtä ja palveluverkon ennakkoluulotonta tarkastelua. Kyseessä mittava investointi opetukseen ja terveisiin tiloihin.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.