Peräti 900 hautaa vailla haudanhaltijaa Kangasalla – seurakunta haluaa kirjata hiljaisen tiedon talteen

0
Seurakuntapuutarhuri Liisa Niemelä sanoo, että haudanhallinta-asioita määrittävät lait ja säännöt. Keltainen kyltti laitetaan haudalle, jos haudanhaltijaan ei saada yhteyttä. Kyltissä toivotaan omaisen yhteydenottoa seurakuntaan. Kuva: Tupu Sammaljärvi
Seurakuntapuutarhuri Liisa Niemelä sanoo, että haudanhallinta-asioita määrittävät lait ja säännöt. Keltainen kyltti laitetaan haudalle, jos haudanhaltijaan ei saada yhteyttä. Kyltissä toivotaan omaisen yhteydenottoa seurakuntaan. Kuva: Tupu Sammaljärvi

Kangasalan seurakunnan sähköisen järjestelmän tiedoissa on runsas 6 500 hautaa. Niistä peräti 900 on vailla haudanhaltijaa. On omaisten etu, että haudanhaltija on seurakunnan tiedossa.

Seurakuntapuutarhuri Liisa Niemelän mukaan esimerkiksi hautausmaan maanrakennustöiden yhteydessä on tärkeää, että haudanhaltijoihin saadaan yhteys.

Oleellista on saada yhteys myös silloin, kun haudan hallinta-aika on päättymässä.

Hallinta-aikaa voidaan jatkaa, mutta jos seurakunnalla ei ole haudanhaltijan yhteystietoja, hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan haudan yhteyteen laitettavalla keltaisella kyltillä.

– Kyltissä kerrotaan määräajan päättymisestä ja siitä, mihin mennessä seurakuntaan on otettava yhteyttä, Niemelä kertoo.

Jos haudan hallinta-aikaa ei jatketa, on haudanhaltijalla oikeus poistaa haudalta muistomerkki. Jos taas hautamuistomerkkiä ei ole poistettu määräaikaan mennessä, se siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle kuulutusmenettelyn kautta vastikkeetta.

Näistä kaikista asioista voidaan keskustella haudanhaltijan kanssa, kun hänen ajantasaiset yhteystietonsa ovat seurakunnalla.

Haudanhaltija toimii suvun laillisena edustajana seurakuntaan päin.

Kyltissä kerrotaan määräajan päättymisestä ja siitä, mihin mennessä seurakuntaan on otettava yhteyttä.

Liisa Niemelä

Tiedot sähköiseen järjestelmään

Kun haudanhaltijaa määritetään, on kaikkia sukuhaaroja kuultava. Yleensä haudanhaltija on joku vainajan lähiomainen. Haudanhaltijan ilmoituslomake löytyy seurakunnan verkkosivuilta.

Seurakunnan tavoitteena on saada tieto kaikista haudanhaltijoista. Jos siis haudalle ilmestyy keltainen kyltti, kannattaa seurakuntaan ottaa yhteyttä.

Miksi sitten kaikista haudanhaltijoista ei ole tietoa, Liisa Niemelä?

– Kyse on pääasiassa Kuhmalahden ja Sahalahden haudoista. Haudanhaltijoiden tietoja oli kovin niukasti tallennettuna seurakuntien yhdistyessä Kangasalan seurakuntaan. Nyt nämä hiljaiset tiedot pitäisi saada siirrettäväksi sähköiseen järjestelmäämme.

Muistomerkin oltava turvallinen

Haudanhaltija vastaa haudan hoidosta, jonka hän on voinut myös ulkoistaa maksua vastaan seurakunnalle.

Haudan hoitamiseen kuuluu myös muistomerkistä huolehtiminen: muistomerkin on oltava turvallinen.

Haudanhaltijan lisäksi seurakunnan yhteyshenkilönä voi esimerkiksi hautauspalvelumaksujen hoitamisessa olla asiakas. Haudanhaltija ja asiakas voivat myös olla yksi ja sama ihminen.

– Asiakkaalla ei ole haudanhaltijan vastuita eikä oikeuksia, Niemelä täsmentää.

Haudanhaltijan oikeus on esimerkiksi myöntää muille kuin hautaoikeutetuille oikeus tulla haudatuksi asianomaiseen hautaan.

Monimutkainen hautaoikeus

Hautaoikeus on vainajalla, jolle hauta on hankittu sekä hänen puolisollaan ja lähimmillä sukulaisillaan.

Hautaoikeuden määrittyminen on melko monimutkainen kuvio, josta löytyy Kangasalan seurakunnan kotisivuilla selkeä kaavio.

Kun hankitaan uusi hauta, haudanhaltija määritellään kirjallisesti vuoden kuluessa hautauksesta.

Jos sopimusta hautaoikeuden haltijasta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski. Jos leskeä ei ole tai hänkin on kuollut, hautaoikeuden haltijaksi tulevat ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset.

– Haudanhaltija-lomakkeeseen voi kirjata myös henkilöt, jotka halutaan haudata tähän hautaan jatkossa, seurakuntapuutarhuri Liisa Niemelä toteaa.

Kun hankitaan uusi hauta, haudanhaltija määritellään kirjallisesti vuoden kuluessa hautauksesta.

Koskemattomuusaika on 20–25 vuotta hautauksesta

Haudanhaltijalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus tilata haudalle hautamuistomerkki.

Muistomerkki on omaisten, ja he voivat hallinta-ajan päätyttyä viedä sen pois. Jos omaiset eivät vie muistomerkkiä pois, poistaa seurakunta sen.

Hautaa ei voi luovuttaa pois kukaan muu kuin haudanhaltija. Haudasta luopumiseksi täytetään lomake, joka löytyy seurakunnan verkkosivuilta.

Hauta voidaan luovuttaa seurakunnalle esimerkiksi silloin, jos haudan ylläpitoon ei ole enää tarvetta.

Kun viimeisimmän hautaan haudatun vainajan koskemattomuusaika on kulunut umpeen, voidaan hauta antaa eteenpäin. Koskemattomuus aika on 20–25 vuotta hautauksesta

Hauta-aikaa voidaan jatkaa

Hauta-aikaa voidaan jatkaa hallinta-ajan päätyttyä. Hallinta-aikaa jatketaan Kangasalla 30 vuodeksi.

– Seuraamme vuosittain hallinta-aikojen päättymistä; tämä on laissakin määrätty. Tällä hetkellä lähetämme haudanhaltijalle hallinta-ajan päätyttyä tarjouskirjeen hallinta-ajan jatkamisesta, Niemelä sanoo.

Jatkossa seurakunta ottaa ensin yhteyttä kirjeitse yhteyttä. Jos haudanhaltijalta tulee myönteinen vastaus, hänelle lähetään lasku hallinta-ajan jatkosta.

Haudalle laitetaan kyltti, jos haudanhaltijaan ei saada yhteyttä joko yhteystietojen puuttumisen tai vanhentumisen takia tai siksi, että haudanhaltija on kuollut.

– Kyltti ei merkitse, että hauta viedään suvulta pois, vaan sen tarkoitus on tarjota jatkoa hallinta-aikaan, Niemelä toteaa.

Lisätietoja hautojen hallinnasta seura­kuntapuutarhuri Liisa Niemelältä, liisa.niemela@evl.fi ja seurakunnan verkkosivuilta.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.