Perheneuvolan jonoja puretaan nyt tehostetusti – Sosiaaliasiamiehelle tuli viime vuonna 47 yhteydenottoa Kangasalta

1
Perheneuvolaan on viime vuonna määräaikaiseksi palkatun psykologin työsuhdetta on jatkettu vuoden 2020 kesään saakka. Lisäksi perheneuvolaan on ostettu jo olemassa olevien jonojen purkamiseksi ylimääräistä psykologipalveluja. Perheneuvolassa on tämän vuoden alusta lähtien tarjottu kahtena iltana viikossa ilta-aikaan palvelua perheille.
Arjen apua, voimavaroja ja hyvinvointia lapsiperheille Kangasalla -hankkeen tarkoituksena oli lapsiperheiden voimavarojen, arjessa selviytymisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen Kangasalan lapsiperheiden verkoston avulla esimerkiksi konkreettisen avun kautta.

Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehelle tuli viime vuonna 47 yhteydenottoa Kangasalta. Niistä 12 koski lastensuojelua ja 10 täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Seuraavaksi eniten yhteyttä otettiin omaishoidon tukeen, lapsiperheiden sosiaalityöhön, asumispalveluihin ja vammaispalveluun liittyen. Kukin niistä poiki neljä yhteydenottoa.

Vuonna 2018 yhteydenottojen määrä oli 66.

Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen toiminta-alue koostuu kymmenestä kunnasta, joihin Kangasalan lisäksi kuuluvat Tampere, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi, Valkeakoski ja Pälkäne.

Sosiaaliasiamiehinä ovat toimineet HM Laura Helovuo ja YTM Taija Mehtonen. He tuottavat tietoa palveluiden toimivuudesta ja havaitsemistaan kehittämistarpeista toimintayksiköille ja hallintoon läpi vuoden.

Sosiaaliasiamiehet tekevät toiminta-alueen kuntiin käynnin selvitysvaiheessa. Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella tapaaminen pidettiin joulukuun puolivälissä. Siihen osallistuivat vanhustyön johtaja, sosiaalityön johtaja ja sosiaali- ja perhepalvelujen yksiköiden esimiehiä sekä asiantuntijoita.

Palvelutarpeen arviointien määräaikojen seurantaan puolestaan on sovittu sosiaalityöntekijöiden kanssa toimintamalli, jotta arviot eivät enää ylitä kolmen kuukauden määräaikaa.

Uusi toimintamalli nopeuttaa arviointeja

Lastensuojelun sosiaalityön osalta sosiaaliasiamiehet nostavat raportissaan esiin palvelutarpeen arvioinnin valmistumisen kolmessa kuukaudessa ja työntekijällä keskimäärin olevien lasten lukumäärän.

Lastensuojelun sosiaalityöhön on jo Kangasalla lisätty yksi sosiaalityöntekijä, ja lastensuojelun palvelut on organisoitu avohuollon sosiaalityöhön ja sijais- ja jälkihuollon sosiaalityöhön helmikuusta 2020 alkaen. Muutos tehtiin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden laajan työnkuvan kaventamiseksi ja sitä kautta työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Palvelutarpeen arviointien määräaikojen seurantaan puolestaan on sovittu sosiaalityöntekijöiden kanssa toimintamalli, jotta arviot eivät enää ylitä kolmen kuukauden määräaikaa.

Lukumäärä ei kerro totuutta

Lapsiperheiden sosiaalityön osalta sosiaaliasiamiehen raportissa on korostettu Kangasalan sosiaalityöntekijöillä enimmillään olevien asiakkaiden määrä.

Sosiaalityönjohtaja Kaisa Braggen ja suunnittelija Anni Vainionpään laatimassa vastauksessa sanotaan, että määrä on otettu asiakastietojärjestelmästä ja pitää sisällään sekä palvelutarpeen arvioinnit että sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen piirissä olevat asiakkaat.

He toteavat, ettei kokonaisasiakkaiden määrä kuvaa aktiivisten asiakkuuksien määrää, vaan kaikkiaan auki olevien asiakkuuksien määrän.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen piirissä on asiakkaita, joilla on palvelutarpeen arvion perusteella myönnetty ostopalveluna esimerkiksi ammatillinen tukihenkilö tai -perhe.

Lisäksi perheneuvolaan on ostettu jo olemassa olevien jonojen purkamiseksi ylimääräisiä psykologipalveluja.

Perheneuvolaan myös ilta-aikoja

Perheneuvolan odotusaikojen osalta tilannetta on lähdetty muuttamaan vuoden 2020 alusta siten, että yksi sosiaalityöntekijä ja yksi psykologi tapaavat yhteydenottojen jälkeen perheen nopealla aikataululla.

Perheneuvolaan on vuoden 2019 aikana palkattu yksi ylimääräinen psykologi määräaikaiseen työsuhteeseen, jota on jatkettu vuoden 2020 kesään saakka.

Lisäksi perheneuvolaan on ostettu jo olemassa olevien jonojen purkamiseksi ylimääräisiä psykologipalveluja. Perheneuvolassa on tämän vuoden alusta lähtien tarjottu kahtena iltana viikossa ilta-aikaan palvelua perheille.

Sosiaaliasiamies esittää raportissaan, että asiakkaalle tehdään kielteinen päätös jonotusajan ylittäessä kolme kuukautta.

– Perheneuvolan uuden toimintamallin jälkeen yli kolmen kuukauden odotusajan ylittyminen ei toteudu, joten erillistä päätöksentekoa ei toistaiseksi palvelualueella käsitellä, todetaan kaupungin vastauksessa.

Jatkuvaa kehitystyötä

Sosiaaliasiamiehet korostavat raportissaan Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asiakasmääriä.

– Yhdellä sosiaalityöntekijällä on yhteistoiminta-alueella suuri määrä asiakkaita, mutta tilanne on toistaiseksi ollut hallittavissa ja määräaikojen ylityksiä ei palvelutarpeen arvion osalta ole tullut, kerrotaan kaupungin vastauksessa.

Kangasalan ja Pälkäneen vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa pyritään jatkuvasti kehittämään toimintaa ja olemaan aktiivisesti mukana maakunnallisessa kehittämisessä sosiaalityöntekijöiden työpaineen vähentämiseksi.

Muistutuksiin vastattu ajallaan

Yhteistoiminta-alueella on vastattu muistutuksiin ilman aiheetonta viivettä kuukauden kuluessa muistutuksen saapumisesta. Sosiaaliasiamiehen raportin ohjeistuksen mukaisesti muistutuksiin lisättiin vuoden 2018 muutoksenhakuohje.

Vuoden 2019 raportissa esiin tuotu muutoksenhakuohje lisätään vuoden 2020 alusta alkaen muistutusvastauksiin.

Sosiaalilautakunta merkitsi Tampereen seutukunnan sosiaali-asiamiehen selvityksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Fakta

  • Sosiaaliasiamiehillä on lakisääteinen velvollisuus antaa vuosittain toiminta-alueensa kunnanhallitukselle selvitys sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehityksestä kunnassa.
  • Selvitys ei ole kokonaiskuvaus asiakkaan aseman ja oikeuksien kehityksestä, eikä sosiaalihuollon palveluiden tilasta alueella.
  • Selvityksessä esitetyt tiedot perustuvat asiakkaiden, heidän edustajiensa sekä henkilöstön yhteydenottoihin, sosiaaliasiamiesten kunnille tekemään kyselyyn sekä asioihin, jotka ovat tulleet esille muussa sosiaaliasiamiestoiminnassa.
  • Lisäksi sosiaaliasiamiehet ovat käyneet läpi seutukuntaa koskevat muistutukset.

1 kommentti

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.