Pikkolan liikuntapuiston yleissuunnitelmaluonnos valmis – pysäköinnin siirtyminen pois lukion ovien edestä on herättänyt närää

0
Pikkolan liikuntapuiston yleissuunnitelmaluonnokset. Liikunnalliselle leikkikentälle tulee uusia leikkivälineitä lapsille ja varhaisteini-ikäisille. Pienpelikenttä mahdollistaa monipuolisesti erilaisten lajien kokeilemisen. Grafiikka: Pauliina Lindell. Lähde: Kangasalan kaupunki

Pikkolan kampusalueelle kaavaillun liikuntapuiston yleissuunnitelma ja kustannusarvio ovat valmistuneet. Kaksiosainen puistoalue on kooltaan yhteensä 5 000 neliömetriä.

Se jakautuu lukion edustan murskepintaiselle piha-alueelle rakennettavaan pienpelikenttään ja pihaa rajaavan kuusiaidan ja omenatarhan länsipuolelle tulevaan liikunnalliseen leikkikenttään. Se rakennetaan nykyisen leikkikentän paikalle.

– Suunnitelmat perustuvat Kangasalan vuosien 2018–2030 lähiliikuntapaikkaohjelmaan, joka toimii ohjenuorana rakentamiseen, kaupunginpuutarhuri Jari Järvinen kertoo.

Liikuntapuistossa on tavoitteena päästä harrastamaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia lajeja. Lähiliikuntapaikka on tarkoitettu kaikille, ei vain kampusalueella opiskeleville.

Pienpelikentälle ollaan rakentamassa monitoimiareena pienpelejä varten sekä katukoripallokenttä että heittokorialue. Lisäksi kentän itäreunaan tulee juoksusuora, joka toimii myös huolto- ja pelastustienä.

Ymmärrämme kuitenkin, että lukioon tullaan myös kaupungin reuna-alueilta. Olemme laatineet luonnoksen siitä, mihin pysäköintipaikat voitaisiin siirtää. Tarkoitus on, etteivät ne vähene, mutta eivät myöskään lisäänny.

Jari Järvinen

– Alueelle tulee myös penkkejä, ja sille istutetaan lehtipuita. Kenttähän on kesäisin aika paahteinen, ja puut tuovat suojaa.

Liikuntapuiston leikkikentälle hankitaan uusia liikunnallisia välineitä, kuten kiipeilytelineitä sekä maatrampoliini. Nykyiset siirretään jollekin toiselle kentälle. Järvinen kertoo, että uudet välineet soveltuvat lapsille ja varhaisteini-ikäisille. Alueelle tulee myös hiekkalaatikko aivan pienten lasten tarpeisiin.

Lisäksi kentälle hankitaan ulkosoittimet.

– Niissä on miellyttävä sointi, soitti sitten miten hyvänsä.

Pysäköintijärjestelyiden muuttuminen herättänyt tunteita

Liikuntapuiston suunnitelmat ovat herättäneet paljon mielipiteitä. Kaupunki sai jo lokakuussa lukion oppilaskunnan hallitukselta lausunnon, jossa kritisoitiin esimerkiksi pienpelikentän sijaintia, koska pysäköinti ovien läheisyydessä siirtyy kauemmas.

Lukion ja Pikkolan koulun opiskelijoille ja henkilökunnalle järjestetyn esittelytilaisuuden jälkeen kaupunki sai nimilistalla ja Pikkolan koulun oppilas- ja henkilökunnan kommenteilla varustetun adressin. Kommenteissa nostettiin esille muiden muassa mopoautojen parkkipaikkojen selkeä merkitseminen ja esitettiin toiveita liikuntapuiston välinevalikoiman suhteen.

Liikuntapuistoa koskeva vuorovaikutustilaisuus pidettiin tammikuussa. Sen jälkeen nähtäville asetettuihin suunnitelmiin toimitettiin kolme muistutusta. Niistä kaikissa oltiin huolissaan pysäköinnin järjestymisestä alueella.

Pysäköinti nousi vahvasti esille myös kaupungin avaamassa liikuntapuistoa koskevassa verkkokyselyssä, johon tuli 382 vastausta. Vastaajista suuri osa oli kampuksen lukiolaisia.

Kyselyyn vastanneista 80 prosenttia oli sitä mieltä, että Pikkolan kampuksen piha-alue pitäisi varata mieluummin autoille kuin lähiliikunnalle.

Järvinen huomauttaa, että alkuperäisissä suunnitelmissa lukion edusta on varattu piha-alueeksi. Pikkuhiljaa siitä on kuitenkin muodostunut järjestäytymätön pysäköintialue.
Järvinen toteaa, että kaupunki pyrkii edistämään joukkoliikenteen käyttöä, kävelyä ja pyöräilyä.

– Ymmärrämme kuitenkin, että lukioon tullaan myös kaupungin reuna-alueilta. Olemme laatineet luonnoksen siitä, mihin pysäköintipaikat voitaisiin siirtää. Tarkoitus on, etteivät ne vähene, mutta eivät myöskään lisäänny.

Pysäköintipaikkojen varaaminen on tärkeää myös lukion iltakäyttäjien ja esimerkiksi auditoriota päiväsaikaankin hyödyntävien tarpeita ajatellen.

Järvisen mukaan parkkipaikkoja voitaisiin osoittaa laajentumassa olevan jäähallin ympäristöön tai koulujen takana kulkevan Riihitien varteen. Pysäköintitilaa voitaisiin mahdollisesti lisätä myös Tredun ympäristöön.

– Parkkipaikat eivät toki sijaitse aivan 100 metrin säteellä lukiosta, Järvinen huomauttaa.

Hän toteaa, että pysäköintiä ei voi suunnitella vielä lopullisesti, koska jäähallin laajennuksen kaava on kesken ja alueelle tulevan varavoimalaitoksen lopullinen sijainti auki.

Liikuntapuiston suunnitelmille annetussa palautteessa on toivottu liikuntapuiston sijoittamista muualle.

Pikkolan liikuntapuiston kustannusarvio on yhteensä 788 200 euroa, josta pienpelikentän osuus on noin 570 000 euroa ja leikkikentän noin 218 000 euroa.

Järvisen mukaan lukion edusta ja leikkikenttä ovat kuitenkin käytännössä ainoita mahdollisia paikkoja lähiliikuntapaikalle Pikkolan alueella. Esimerkiksi lukion viereinen pelikenttä on hiljattain uusittu, joten liikuntapuiston perustaminen sille ei ole järkevä vaihtoehto.

– Pikkolan koulun etupiha on myös laitettu, eikä siihen haluta kajota. Jäljelle jäi vain kuusiaidan länsipuoli ja lukion etupiha.

Vaiheittain rakentunut kampusalue on hyvin rikkonainen, mikä on asettanut haasteita suunnittelulle ja toiveiden toteuttamiselle. Yhdessä muistutuksessa toivottiin, että alueelle tulisi koko alueen kiertävä juoksurata. Järvisen mukaan sellaisen rakentaminen on käytännössä mahdotonta, koska rata katkeaisi useasta kohdasta.

Yleisön toiveita huomioitu mahdollisuuksien mukaan

Yleisön näkemyksiä on kuitenkin pyritty ottamaan huomioon suunnitteluprosessin aikana. Saadun palautteen perusteella välinevalikoimasta on poistettu pöytätennis. Lisäksi liikunnallisen leikkikentän välineistöä järjesteltiin suunnitteluvaiheessa uudelleen, samoin kuin polkupyöräpaikkoja.

Pyörätelineitä on sijoitettu yleissuunnitelmaluonnoksessa nykyisen hiekkakentän ja liikunnallisen leikkikentän välisen puistokäytävän varteen. Mopopaikkoja taas on osoitettu pienpelikentän läheisyyteen.

Alueelle istutetaan myös lisää omenapuita ja kameravalvontaa lisätään.

Pikkolan liikuntapuiston kustannusarvio on yhteensä 788 200 euroa, josta pienpelikentän osuus on noin 570 000 euroa ja leikkikentän noin 218 000 euroa.

Järvinen kertoo, että hanketta on suunniteltu toteutettavaksi kahdessa osassa kuluvana ja ensi vuonna. Tälle vuodelle varatut investoinnit riittävät leikkikentän toteuttamiseen. Pienpelikenttä voitaisiin rakentaa seuraavana vuonna.

Elinympäristölautakunta käsittelee liikuntapuiston yleissuunnitelmaa ja kustannusarviota tänään pitämässään kokouksessa.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.