Pikonkankaan soramontun kaava jakaantuu kahtia

0
Näkymä valimon alueen kävely- ja pyöräilyreitistöltä pääaukion suuntaan. Kuva: Arkkitehtitoimisto Noan.

Pikonkankaan soramontun kaavoitus etenee. Elinvoimalautakunta asetti montun läntisen puolen eli valimon alueen kaavan valmisteluaineiston nähtäville 11. joulukuuta pitämässään kokouksessa.

Kaava-alue rajoittuu Kangasalantiehen, Harjunsalontiehen, Pikkulukontiehen ja Kirkkoharjuun. Montun itäinen osa jää aiemmista suunnitelmista poiketen myöhempään suunnitteluun.

Vuonna 2013 aloitettu kaavoitusprosessi sai tuulta alleen, kun valimon alueen omistava Pikon Betoni Oy löysi hankkeen toteuttajaksi uuden yhteistyökumppanin tehtävästä aiemmin vetäytyneen rakennusliikkeen sijaan.

Uusi kumppani on UM Kiinteistöt Oy. Yhtiön toimitusjohtaja Tom Olli uskoo vahvasti entisen soranottoalueen tulevaisuuteen. Valimon alue on hänestä järkevä ja kiinnostava paikka rakentaa. Myös pohjatyötä hankkeen eteen on tehty jo vuosia.

Valimon alueelle on suunniteltu kerros- ja pientaloasuntoja yhteensä 35 000 kerrosneliömetrin verran.

Pääpaino on kerrostalorakentamisessa, rivitaloasuntoja on tulossa noin sata, omakotitaloja 30–40. Uudisalueelta on varattu tontti myös päiväkodin tarpeisiin.

Asutus kohdennetaan pääosiltaan keskelle kaava-aluetta. Läntinen rinne on merkitty puistoksi, samoin Pikkulukontiehen rajoittuva itäinen ja osin Kangasalantien vastainen eteläinenkin reuna.

Puistovyöhykkeet eivät sovellu rakentamiseen, mikä johtuu niiden vaiheille aikoinaan tehtyjen kaivuukuoppien täyttömaan koostumuksesta.

Kaupungin kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen arvelee, että valimon alueen kaava on vietävissä ehdotusvaiheeseen ensi kevään aikana, mikäli ely-keskus toteaa maaperäselvitykset riittäviksi.

Pikonkankaan soramontun maaperää on tutkittu useaan otteeseen matalin ja syvin koekaivuin. Kaava-alueelta ei ole löytynyt mitään hälyttävää, joten uusiin selvityksiin ei Lahtisesta ole tässä vaiheessa tarvetta ryhtyä.

– Ne muutamat kohdat, joissa maaperä pitää puhdistaa, sijaitsevat alueen itäisellä, eivät läntisellä, valimon puolella.

Kaava ehtii lähiviikkoina luonnosvaiheeseen, jolloin ely-keskus ratkaisee, ovatko kaupungin ja UM Kiinteistöjen maaperäselvityksistä tekemät johtopäätökset oikeita.

Jos kaavoitus sujuu ripeästi, ja kaava vahvistuu valituksitta, tonteilla on Ollin mukaan mahdollista päästä töihin jo ensi vuoden lopulla.

– Tavoitteena on, että pien- ja kerrostalojen rakentamiseen voidaan ryhtyä samanaikaisesti ja että työt etenevät niiden suhteen tasaisesti.

Ensimmäinen työvaihe on Pikon Betonin vanhan tehtaan purkaminen ja soramontun pohjan tasaaminen. Osa tehdasrakennuksesta jalostetaan yhteisön käyttöön ja uudisalueen maamerkiksi.

Kaiken osuessa kohdalleen Pikonkankaan soramontun läntinen puoli on valmis 5–10 vuodessa, joskin Ollista on realistisempaa varautua tätä hitaampaan rakentamisvauhtiin.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.