Professori tyrmäsi Tavasen rakentamissuunnitelman

0
Oikeusneuvos Kari Kuusiniemi ja Tavasen toimitusjohtaja Petri Jokela kuuntelivat tarkkaavaisina professori Heljä-Sisko Helmisaarta Vehoniemenharjulla.

Kangasala-talon valtuustosali muuttui viikko sitten tiistaina oikeuden istuntopaikaksi, kun korkein hallinto-oikeus järjesti Tavaseen liittyvän suullisen käsittelyn ja katselmuksen Kangasalla.

Tavase Oy:n tavoitteena on rakentaa tekopohjavettä tuottava laitos Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueille. Kangasalla rakentamishanke kohdistuu Keisarinharjun ja Vehoniemenharjun maastoon.

Hanketta on vastustettu molemmissa kunnissa ankarasti.

Suullisen käsittelyn alkajaisiksi osapuolet saivat esitellä omia näkemyksiään asiasta. Se ei tuonut juurikaan uutta, vaan KHO:lle toistettiin pääosin tuttuja näkemyksiä hankkeen puolesta ja vastaan.

Oikeuden puheenjohtajana toiminut oikeusneuvos Kari Kuusiniemi onnistui pitämään istunnon hyvin kasassa. Hän totesi heti alkuun, että kirjallista aineistoa asiasta on laatikkokaupalla, eikä sitä ole tarpeen toistaa.

Aamupäivän mielenkiintoisinta antia oli Helsingin yliopiston metsämaantieteen professorin Heljä-Sisko Helmisaaren todistajanlausunto.

Yksinkertaistettuna Tavasen toimintaperiaate on pumpata järvivettä harjuun, imeyttää se maastoon ja kerätä vesi talteen lopullista käyttöä varten. Tavasen tapauksessa ongelmalliseksi asian tekee laitoksen sijainti Natura-luonnonsuojelualueella.

Helmisaari totesi oikeudelle, että hän on työurallaan työskennellyt yliopiston lisäksi kahden laajan tekopohjavesihankkeen vetäjänä sekä Metsäntutkimuslaitoksella erikoistutkijana.

Helmisaari sanoi kuulemisensa lopuksi suorin sanoin, että hänen mielestään nyt suunniteltu paikka ei ole tekopohjavesilaitokselle oikea.

– Tärkein asia on, että tässä ollaan Natura-alueella. Siellä ei saisi aiheuttaa luonnontilalle muutoksia, mikä on mahdotonta varsinkaan sadetuksessa.

Helmisaari totesi, että järvivesi on kemialliselta koostumukseltaan hyvin erilaista kuin luontainen sadevesi. Järviveden mukana luontoon tulee paljon humusta ja orgaanista hiiltä. Lisäksi veden happamuustaso on sadevettä korkeampi.

Lisäksi luontoon päätyvän veden määrä kasvaa alueella huomattavasti. Normaalina vuonna sadanta on reilusti alle metrin. Tekopohjaveden tuottamiseksi tarvittava sadetus saattaa tuhatkertaistaa vesimäärän.

– Suuren vesimäärän liikuttelussa on myös ongelmia, koska ennakolta on vaikea tietää, miten vesi kulkee, Helmisaari totesi.

Helmisaaren mukaan tämä on ongelma, koska suunnitelluilla alueilla maasto on jyrkkää ja toisaalta Pälkäneen päässä tekopohjavesilaitos on hyvin lähellä asutusta.

Yksi keskeinen kritiikki, jonka nostivat esiin sekä Helmisaari että hanketta vastustavat tahot, olivat puutteelliset tutkimukset. Erityisesti vastustajat pyrkivät osoittamaan kuvin ja sanoin, että hanke on muuttunut merkittävästi matkan varrella.

Helmisaari asettui tukemaan tätä näkemystä.

– Suunnitelma on erilainen, eikä uudelle suunnitelmalle ole tehty ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Siinä on paljon ongelmallisia kohtia, virheitä ja väittämiä, jotka eivät perustu tieteelliseen tietoon.

Tavase oli tilaisuudessa läsnä toimitusjohtaja Petri Jokelan ja isohkon asiantuntijajoukon voimin.

He vakuuttivat, että Tavasen ympärillä on tehty vuodesta 1994 lähtien runsaasti tutkimuksia ja ne ovat riittäviä. Tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä lisää tutkimuksia, jotka tukevat laitoksen yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.