Puiden kaatamista ja maanrakennusta rajoitetaan Saarenmaalla

0
Saarenmaan alueelle on asetettu toimenpiderajoitus yleiskaavan laatimisen ajaksi.

Saarenmaan alueelle on asetettu toimenpiderajoitus, joka tekee luvanvaraiseksi muun muassa puiden kaatamista ja maisemaa muuttavaa maanrakennusta.

Rajoitus on voimassa enintään viisi vuotta tai kunnes alueen osayleiskaava on saanut lainvoiman. Rajoitusta ei ollut tarpeen määrätä koko kaava-alueelle, koska rakentaminen tapahtuu vähitellen ja kaavassa varataan myös reservialueita myöhemmin toteutettavaksi.

Kaavasuunnittelusta saadun palautteen perusteella toimenpiderajoituksesta on pyritty tekemään kohtuullinen metsänomistajille. Metsänomistajia kannustetaan etenkin nuoren puuston hoitamiseen. Sen vuoksi kaupunki katsoo vaikutuksiltaan vähäisiksi toimenpiteiksi puuston harvennuksen ja 0,1 hehtaarin laajuisen tai pienemmän alueen avohakkuun.

Edellä mainitun kokoisen avohakkuualueen ympärille pitää jättää vähintään 30 metriä leveä puustoinen alue, jossa puuston keskipituus on vähintään 10 metriä.

Nämä toimet ovat vaikutuksiltaan vähäisiä siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty, eikä niihin edellytetä erillistä lupaa.

Kaavaehdotus tullee nähtäville kesällä

Elinympäristölautakunnan asettamalla rajoituksella tavoitellaan ekologisten yhteyksien sekä luonto- ja virkistysarvoiltaan arvokkaimpien alueiden säilymistä.

Saarenmaalle laaditaan parhaillaan osayleiskaavaa. Kaavaehdotuksen on tarkoitus tulla nähtäville kesällä.

Kangasalan ja Tampereen rajalle suunnitellaan työpaikka-aluetta ja myöhemmin asutusta. Työpaikat sijoittuvat Ruskon yritysalueen jatkeeksi ja asuinalueet Saarenmaantien varteen.

Kaava-alueelle laaditaan myös liikenneverkon selvitys. Sen yhteydessä tutkitaan muutamia vaihtoehtoja Kuuselantien alueen auto- ja pyöräliikenteen järjestämisestä. Aiheesta järjestetään keskustelutilaisuus alkusyksystä ennen asemakaavoituksen käynnistämistä.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.