Koti Uutiset Pyöräilyn suosio kasvaa – ely-keskuksen parannus pääväylien kunnossapitoon toteutuu viiveellä

  Pyöräilyn suosio kasvaa – ely-keskuksen parannus pääväylien kunnossapitoon toteutuu viiveellä

  0
  Kangasalalaiset pyöräilevät aiempaa yleisemmin, mikä poikkeaa kaupunkiseudun yleiskuvasta. Kangasalan asukkaat käyttivät joukkoliikennettä ja polkupyörää toiseksi eniten koko kaupunkiseudulla. Auton käyttö oli toiseksi vähäisintä.

  Kangasalalaiset pyöräilivät ja kävelivät viime vuonna aiempaa enemmän, vaikka suunta koko kaupunkiseudulla on päinvastainen.

  Pyöräilyn pääväylien kunnossapito on käyttäjien mukaan heikolla tasolla. Tärkeimmät väylät ovat ely-keskuksen hoitovastuulla.

  Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurantaraportti kertoo, että pyöräily lisääntyi mittauspisteissä 26 prosenttia. Jalankulun lisäys oli 21 prosenttia.

  Talvihoidon tyytyväisyyskyselyssä Kangasala oli kaupunkiseudun paras kunta katujen osalta. Kävely- ja pyöräteiden hoidosta palaute oli pääosin päinvastaista.

  Tampereen ja Kangasalan välinen pyöräilyn laatukäytävä on Kangasalan puolella pääosin ely-keskuksen hoidossa.

  Hoito ei ole ollut samalla tasolla kuin kunnan hoitamilla väylillä.

  – Tärkeimpien pyöräilyväylien hoito on ollut suorastaan surkeaa. Muissa kaupungeissa tärkeät kevytliikenteen väylät eivät ehkä ole näin laajasti ely-keskuksen hoidossa, kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen arvioi.

  Ely-keskus nosti kevytväylien talvihoidon laatuluokkaa, mutta se ehti tehdä uudet sopimukset urakoitsijoiden kanssa vielä vanhojen vaatimusten pohjalta.

  – Pari vuotta menee nykyisellään, elleivät sitten väylien käyttäjät saa kohdistettua ely-keskukseen tarpeeksi muutospainetta. Pyöräilijöidenkin kannattaa valittaa olosuhteista tienkäyttäjän linjalle, Lahtinen kehottaa.

  Seurantaraportin mukaan laadukas auraus, liukkauden torjunta ja hiekan poisto lisäävät ympärivuotista kävelyä ja pyöräilyä.

  Kaupunki käytti viime vuonna kevytväylien parannuksiin runsaat 400 000 euroa. Väylien parannustavoite oli rahallisesti lähes kaksinkertainen toteutumaan nähden.

  Tekninen keskus on tehnyt laajojen hankkeiden priorisointia tulevien vuosien investointiohjelmaa varten.

  Lahtisen mukaan kevytväylien käyttäjät tulevat pääosin Huutijärven ja Vatialan väliltä. Parannukset toisivat eniten hyötyä juuri nauhataajaman alueella.

  Tärkeät parannukset voivat olla usein pieniäkin hankkeita.

  – Esimerkiksi kevyen liikenteen alikulku Tampereentien ja Kuohunharjuntien risteyksen kiertoliittymään parantaisi oleellisesti liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta.

  Ensi kesän merkittävä laatukäytävän parannushanke on kiertoliittymän rakentaminen Liutun valoristeykseen, Kangasalantien ja Vatialantien risteykseen. Uudistuksen tavoitteena on nimenomaan pyöräilyn sujuvuuden parantaminen.

  Liikkumisen ohjaamisvastuu siirtyi seudulta kuntien hoidettavaksi vuonna 2016.

  Kangasala on hakenut Liikennevirastolta vuosittain avustusta lähinnä kestävän liikkumisen markkinointiin. Yksi hakemus on tuottanut myönteisen tuloksen, muutoin saanti on ollut pelkkää nollaa.

  – Iso tavoite olisi erilaisten kokeilujen toteutus kau­pungin henkilöstön piirissä, erityisesti joukkoliikenteen osalta. Emme pääse omalla rahalla kovin pitkälle.

  Lahtinen kummastelee, miksi pienet kunnat eivät saa Liikenneviraston avustuksia kovin helposti. Kokemus kertoo, että suuremmat kaupungit ovat saaneet viime vuosina hyvinkin merkittäviä tukisummia.

  Kangasalan peruskoulut osallistuvat Liikkuva koulu -hankkeeseen. Koululaiset käyvät tunneilla metsässä, ja he saavat kannustusta myös välitunneilla liikkumiseen. Luokat tekevät lähiympäristöön kävely- ja pyöräretkiä. Yhteiskäyttöpyörät kuuluvat koulujen varustukseen.

  Kommentoi

  Kirjoita kommenttisi
  Kirjoita nimesi tähän