Reppu-oppimisympäristö toimii yli kuntarajojen

0
SeutuMoodle-työryhmä esitteli viime torstaina kehyskuntien yhteisen Reppu-oppimisympäristön, joka on nyt valmiina käyttöön. Vatialan koulun pojat juhlistivat tapahtumaa Reppu ja reissumies -sävelin.

Kehyskuntien yhteinen oppimisympäristö Reppu avaa uusia mahdollisuuksia seutukunnan oppilaitosten yhteistyöhön. Nyt kehyskunnilla on ensimmäistä kertaa käytössään digitaalinen oppimisympäristö, joka toimii yli kuntarajojen.

Reppu esiteltiin kuntien edustajille viime torstaina Kangasala-talossa.

Oppimisympäristö on tietokoneiden ja mobiililaitteiden avulla käytettävä palvelu. Se tarjoaa koulujen opettajille ja oppilaille pääsyn erilaisiin sähköisiin materiaaleihin.

Käyttäjät voivat myös luoda uusia aineistoja ja jakaa niitä keskenään.

Käytössä on kunta- ja koulukohtaisesti useita eri tuotteita. Yleisesti tunnettuja ympäristöjä ovat esimerkiksi Peda.net ja Moodle.

Kehyskunnat toteuttivat yhteisen oppimisympäristönsä Moodlen pohjalta. Tämä seutuMoodle on saanut nimen Reppu.
Moodle on jo jossain määrin tuttu ympäristö, sillä se on ollut käytössä kaikissa kehyskunnissa. Peda.net on myös käytössä useimmissa kunnissa, erityisesti alakouluissa.

– Myös Tampereen Reppu-ympäristö perustuu Moodleen. Halusimme valita tuon saman alustan, joka tarjoaa jatkossa mahdollisuuden yhteistyöhön myös Tampereen suuntaan, seutuMoodle-työryhmän vetäjä, Vatialan koulun apulaisrehtori Antti Luoma kertoo.

– Kehyskuntien Reppu on tarkoituksella saman niminen kuin Tampereen oppimisympäristö. Jos nämä palvelut yhdistyvät jossain vaiheessa, tuttu nimi on jo valmiiksi käytössä koko kaupunkiseudulla.

Tärkein Reppu-ympäristön tuoma muutos on, että kaikki kehyskunnat käyttävät yhtä ja samaa palvelua. Tämä hälventää kuntarajojen merkitystä käytännön opetustoiminnassa.

Reppu toimii alustana sähköisten materiaalien Edustore-palvelulle. Myös seutukunnan oma kurssitarjotin tulee tätä kautta saataville.

Reppu toimii jakelukanavana koulujen itse tuottamille aineistoille, ja yksittäiselle kurssille voi osallistua oppilaita useasta kunnasta samanaikaisesti.

Opettajat voivat halutessaan jakaa tekemäänsä materiaalia toisille.

Reppu sisältää tuhdin valikoiman sovelluksia ja työkaluja, joilla opettajat ja oppilaat voivat laatia oppimisaineistoja.

Tavoite on, että omatoimisuus lisääntyy vähitellen, ja koulut alkavat rakentaa uudenlaista oppimisen yhteistyötä.

– Yksittäisillä kouluilla on tärkeä rooli yhteishankkeiden käynnistämisessä. Jotta koulut pääsevät tässä liikkeelle, niiden on oltava aktiivisia ja lähdettävä verkottumaan nykyistä laajemmin. Lukiot ja yläkoulut ovat tässä etulinjassa, Luoma arvioi.

Opettajille ja muille Repun käyttäjille suunnatut koulutukset alkavat lähiaikoina. Työryhmä odottaa, että perusosaamisen karttuessa käyttäjät alkavat vähitellen löytää tapoja hyödyntää uutta palvelua päivittäisessä työssä.

– Koulutus on keskeinen tekijä koko konseptin käyttöönotossa. Esimerkiksi Hämeenlinna toteutti massiivisen koulutuskokonaisuuden, mikä vei Moodlen käytön vahvaan nousuun.

Mitä tarkoittaa seutuyhteistyö?

SeutuMoodle-työryhmä odottaa, että lukiot ja asiasta kiinnostuneet yläkoulut lähtevät ensimmäisinä hyödyntämään yhteisen Reppu-konseptin mahdollisuuksia. Yksittäisen oppilaitoksen näkökulmasta ei ole kuitenkaan välttämättä selvää, mitä tämä liikkellelähtö tarkoittaa.

Kangasalan lukio on käyttänyt erilaisia oppimisalustoja, kuten Peda.net, Edmodo ja Showbe. Käytössä on valmiita sähköisiä oppimateriaaleja, ainakin eOpin kirjasarja, Tabletkoulu ja SanomaPron materiaalit.

– Näissä ovat mukana valmiit oppiaineistot, tehtävät, palautuskansiot ja arviointiosuudet. Moodle ei ole valmis opetuspaketti, vaan se edellyttää, että opettaja luo itse sinne sisällön. Alusta tarjoaa vain puitteet, muistuttaa rehtori Teuvo Ropo.

– Moodle tarjoaa mahdollisuuden seudulliseen yhteistyöhön. Mitä on se seutuyhteistyö, jota meidän tulisi tehdä? Halutaanko seutuyhteistyötä, onko tästä olemassa tahtotila? Haluavatko vaikkapa opettajat tehdä jotain uutta ja jakaa sitä yhteisesti?

Ropo ei halua tyrmätä ajatusta seutuyhteistyöstä. Se on kuitenkin mahdollista vain, kun kaikki ovat yhdessä sopineet, mitä yhteistyö tarkoittaa.

– Tahtotila tähän suuntaan on varmaan paperilla olemassa. Tulevan yhteistyön sisältö puuttuu, ja se on ongelma. Siksi emme voi odottaa, että kouluilla ja opettajilla olisi todellinen halu ja valmius lähteä liikkeelle tässä ja nyt.

– On tärkeää tutkia, mitä todellista hyötyä me saamme seutuMoodlesta. Sen pitää tuottaa aidosti lisäarvoa, muuten se vain teettää lisätyötä. Pelkkä yhteistyö ei ole riittävä motiivi.

– Jos lähdemme rakentamaan opetuksessa seutuyhteistyötä, se vaatii ensin yhteistä suunnittelua. Kun tiedämme, mitä aiomme tehdä yhdessä ja miten, tarvitsemme selkeän lähtölaukauksen saadaksemme kaikki myös todella liikkeelle.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.