Ruutanan koulun joulujuhla sisälsi liikaa uskonnollista ainesta

1
Avi pohti päätöstä tehdessään, oliko juhla keskeisiltä osin uskonnollinen ja miltä osin juhlan ohjelma kuuluu suomalaiseen kulttuuriperintöön.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston mukaan Ruutanan koulu menetteli lainvastaisesti joulujuhlaa järjestäessään. Juhlan sisältö on kokonaisuutena tarkastellen voinut loukata oppilaiden uskonnonvapautta, eikä oppilailla ole ollut yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua juhlaa.

Tuntijakoasetuksen perusteella koulun joulujuhla voi sisältää uskonnollista alkuperää olevaa ohjelmaa, kunhan se ei muodosta sen keskeistä sisältöä. Avin tarkastelun mukaan Ruutanan juhlan ohjelmasta noin puolet oli uskonnollista, mikä on merkittävä osuus.

Pelkästään paikka eli kirkko, uskonnollista alkuperää olevat joululaulut tai joulukuvaelma eivät tee juhlasta tunnustuksellista.

Ruutanan koulun juhla sisälsi joululaulujen lisäksi papin ja rehtorin puheet, joulukuvaelman sekä oppilaiden juontoja ja koonteja heidän esittämistään toiveista joulunvietosta. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan papin uskonnollinen puhe ei ole sellainen suomalaiseen kulttuuriperimään liittyvä seikka, joka olisi liitettävissä koulun joulujuhlaan yleisen suvaitsevaisuuden nimissä.

Papin oman uskontokuntansa lähtökohdista pitämä puhe joulujuhlassa on verrattavissa koulussa järjestettäviin uskonnollisiin päivänavauksiin. Perustuslakivaliokunnan mietinnöissä uskonnolliset päivänavaukset on linjattu uskonnon harjoittamiseksi. Tällainen puhe ei voi siten sisältyä koulun joulujuhlaan.

Avin mukaan perinteiset juhlat, kuten joulujuhla, on järjestettävä niin, että kaikki oppilaat voivat osallistua siihen. Joulujuhla on osa opetusta, minkä vuoksi koulu ei voi järjestää uskonnollisesti tunnustuksellista joulujuhlaa sillä perusteella, että elämänkatsomustietoa opiskelevien oppilaiden ei tarvitse osallistua juhlaan, tai että koulu järjestää vaihtoehtoisen tunnustuksettoman juhlan.

Aluehallintovirasto toteaa, että joulujuhlan lisäksi on mahdollista järjestää erikseen esimerkiksi joulukirkko, joka voi sisältää tunnustuksellisuutta. Sen ajaksi on järjestettävä vaihtoehtoinen tilaisuus, joka vastaa tavoitteiltaan mahdollisimman paljon toimintaa, jonka sijasta tilaisuus järjestetään.

Uskonnonvapaus koskee kaikkia oppilaita riippumatta siitä, kuuluuko oppilas johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan. Tämän vuoksi uskonnon harjoittamista sisältäviin tilaisuuksiin osallistuminen on vapaaehtoista niin uskontoa kuin elämänkatsomustietoakin opiskeleville oppilaille

Päätöksessään aluehallintovirasto kiinnittää Kangasalan kaupungin sivistyslautakunnan ja Ruutanan koulun rehtorin huomiota oppilaiden yhdenvertaiseen oikeuteen osallistua opetukseen kuuluvaan koulun joulujuhlaan ja siihen, että joulujuhlan sisältö ei saa loukata oppilaiden uskonnonvapautta.

Kantelun kirkossa pidetystä juhlasta teki aviin Uskonnottomat Suomessa ry.

Lue lisää:

Kirkossa vietetty Ruutanan koulun joulujuhla johti kanteluun

Soiko suvivirsi kaikille? Koulut saivat ohjeet uskonnollisista tilaisuuksista

1 kommentti

  1. Kummallista että pelkästään uskontoon perustuva juhla on liian uskonnollinen! Vaikkakin siitä yritetään tehdä pelkkää kulutusjuhlaa ja tavarataivaan autuutta.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.