Saaren raportista käynnistyy kuntien työ

0

Selvitysmies Rauno Saari luovutti tiistaina esityksensä Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuuden kuntarakenteesta.

Saaren raportissa esitettiin kaksi visiota kaupunkiseudun rakenteesta: yksi kaupunki ja seutukaupunki.

Raportti lähtee nyt kuntiin tutkittavaksi. Sitä käsitellään kaupunkiseudun valtuustoissa samanaikaisesti huhtikuussa. Tällä pyritään estämään se, ettei yhden kunnan kanta vaikuta toisen kunnan näkemyksiin.

Rauno Saari ei usko itsekään, että yhden kaupungin mallilla on poliittista menestymisen mahdollisuutta sen paremmin Tampereen kuin kehyskuntienkaan valtuustoissa.

– Meillä oli velvollisuus selvittää myös yhden kunnan mahdollisuus. Tämä täyttää valtion vaatimuksen, sanoo Kangasalan kunnanjohtaja Oskari Auvinen.

Jos kunnat eivät olisi ottaneet huomioon yhden suurkunnan vaihtoehtoa, valtio olisi saattanut nimetä alueelle erityisen kuntajakoselvittäjän.

Tampereen seudulla päätettiin, että ratkaisua haetaan omaehtoisesti ja vapaaehtoiselta pohjalta.

Alku, ei loppu

Saaren työ tiivistyi 176-sivuiseen kirjaseen. Siinä on kuvattu tarkasti seudun nykytila ja hahmoteltu tulevaisuutta sekä yhtenä kaupunkina että erityisenä seutukaupunkina, jossa olisi kaksitasoinen hallintomalli.

Saaren ehdotuksen mukaan alue jakaantuisi niin sanottuihin palvelukuntiin, joilla olisi omat itsenäiset tehtävänsä.

Seudun tasolla hoidettaisiin isoja yhteisiä asioita, kuten elinkeinojen kehittäminen ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu.

Palvelukunnissa päätettäisiin ihmistä lähellä olevista asioista, kuten päivähoidosta, perusopetuksesta ja perusterveydenhuollosta.

Kummallakin tasolla olisivat omat poliittiset, vaaleilla valittavat päättäjänsä.

Tällä hetkellä toimivassa seutuorganisaatiossa toimivia henkilöitä ei valita suoraan vaaleilla, vaan edustajista päättää kunnanvaltuusto.

Oskari Auvinen suhtautuu nyt valmistuneeseen työhön myönteisesti, kuten muutkin kuntajohtajat.

Hän muistuttaa kuitenkin, että raportti on selvitysmiehen esitys, ei suinkaan valmis lopputulos.

– Raportin kaltaisessa mallissa toteutuu lähidemokratiaperiaate vaalien kautta, oma verotusoikeus ja selkeä tehtävien jako.

– Tämä on oikein hyvä lähtökohta, mutta meillä on paljon työstettävää noiden kolmen kysymyksen osalta.

Työstämistä tarvitaan, sillä nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista esitetyn kaltaista mallia.

Kuntalakia ollaan parhaillaan uudistamassa, mutta toistaiseksi siihenkään lakiin ei sisälly mahdollisuutta muun muassa kaksiportaisen mallin suoraan vaaliin.

– Nyt on meneillään tiettyä lainvalmistelutyötä. Ajattelen, että jos löytyy uudenlainen, luova ja innovatiivinen ratkaisu toimia, sen jälkeen voidaan käynnistää uudenlaista lainvalmistelutyötä.

Rauhassa ja paneutuen

Auvinen ei ole halua synnyttää mielikuvaa siitä, että uudistustyöllä olisi ihan mahdoton kiire.

Huhtikuun valtuustokäsittely on vasta avaus tulevalle työrupeamalle, valmista siinä istunnossa ei suinkaan synny.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että aikajänne kuntarakenneuudistuksessa on vähintäänkin vuosien mittainen. Yhtenä maalina on mainittu vuosi 2016.

Auvinen muistuttaa, että Tampereen seudun kunnilla on jo nyt useita asioita, jotka hoidetaan yhdessä. Näitä ovat esimerkiksi pelastustoimi ja joukkoliikenne.

Hän uskoo, että vastaavanlaisia asioita olisi löydettävissä enemmänkin.

– Jos kykenemme yhdessä toteuttamaan kaksiportaisen hallintomallin, Kangasala päättää jatkossakin itsehallintoperiaatteen mukaisesti niistä asioista, jotka sille kuuluvat, Auvinen summaa.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.