Saarenmaantien varteen tulossa omakotirypäs

0

Saarenmaantien keskustelua herättänyt asemakaavaehdotus on valmis valtuuston käsiteltäväksi.
Alueelle on tulossa neljän jo olevan omakotitalon lisäksi 33 uutta omakotitonttia, joiden pinta-alat ovat 800–1 500 neliötä.
Kokonaisuutta jäsentävät rakennettava Horrontie ja siitä erkaneva Horronkuja. Kaava-alueen länsipuolelta varataan vihervyöhyke asukkaiden virkistykseksi ja liito-oravareitistöksi.

Lautakunta kevensi

Alkuperäinen tavoite oli, että tämä Saarenmaantien pohjoispuolella ja parisen sataa metriä Ahulinjärventien risteyksestä länteen sijaitseva alue kaavoitetaan tuntuvasti raskaammin.
Kaavoituslautakunta päätti kuitenkin keventää roimasti suunnitelmia, joiden myötä alueelle olisi ollut mahdollista rakentaa 70 omakoti- ja rivitaloasuntoa.
Lautakunnan vaatimuksesta kaavan jatkovalmistelussa rivitalot poistettiin ja omakotitonttien kokoa suurennettiin.
Samalla päätettiin, että Suntinmäen alueen kehittämisestä laaditaan yleissuunnitelma.

Runsaasti palautetta

Kaavavalmistelu poiki myös runsaasti palautetta.
Mielipiteissä ja muistutuksissa alueen rakentamiseen suhtauduttiin periaatteessa myönteisesti, mutta tehokkaan rakentamisen pelättiin muuttavan Saarenmaantien varren ilmeen nauhamaiseksi, taajaman kaltaiseksi.
Kunnan kannalta näinkin roima väljennys kaavaan oli pettymys, sillä kaava-alue on maaperältään kallioista ja sen vuoksi sekä katujen että kunnallistekniikan rakentamisen osalta perin kallista.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.