Saarioinen hakee lupaa jäähdyttää Längelmävedellä – lämpimän veden purkuputki tulisi matalaan Masonlahteen

0
Esko Järvenpää kotitalonsa laiturilla Masonlahdessa. Taustalla noin 400 metrin päässä näkyy lahden perukka, johon Saarioisen suunnittelema purkuputki vedettäisiin.

Sahalahtelainen Esko Järvenpää seisoo Masonlahdessa sijaitsevan kotitalonsa laiturilla.

Paikasta on vain noin 400 metrin matka lahden perukkaan, johon ruokatehdas Saarioinen hakee lupaa jäähdytysvesien purkuputken vetämiselle.

Tehdas suunnittelee ilmajäähdytykseen perustuvan jäähdytysyksikkönsä korvaamista Längelmävedestä kierrätettävällä vedellä toimivalla jäähdytysjärjestelmällä. Tarvittavan veden ottopaikka tulisi Masonlahteen Korvonsaaren koillispuolelle ja jäähdytysvesien purkupaikka Masonlahden perukkaan.

Ottoputken pituus olisi noin 1 190 metriä ja purkuputken noin 200 metriä.

Järvenpää on huolissaan Saarioisen suunnitelmista ja on jättänyt lupahakemukseen muistutuksen. Häntä huolestuttaa, miten veden pumppaaminen vaikuttaisi veden laatuun ja vesialueen virkistyskäyttöön.

Länsi- ja Sisä-suomen aluehallintoviraston (avi) kuulutuksessa kerrotaan, että Längelmäveteen purkuputken kautta pumpattava vesi tulisi olemaan laadultaan samaa kuin sieltä otettu vesi, mutta keskimäärin kymmenen astetta lämpimämpää.

Lämpimämpi vesi pitäisi veden välittömän purkualueen jäättömänä ja heikentäisi mahdollisesti jääpeitettä Masonlahdessa laajemminkin.

– Jäiden heikkenemisen seurauksena ja jään kantavuuden muuttuessa epävarmaksi Masonlahden monipuolinen virkityskäyttö estyisi. Ei vain meiltä, vaan myös muilta lisäten myös vaaratilanteita, Järvenpää toteaa.

Kesäaikaan lämmin vesi saattaisi lisätä levätuotantoa lahdessa, jossa veden syvyys on keskimäärin vain pari metriä. Järvenpään mukaan mataluudesta huolimatta Masonlahden vesi on aina ollut erittäin kirkasta. Hän ottaa kaiken talousvetensä lahdesta.

– Olemme täysin riippuvaisia, että veden laatu pysyy nykyisen tasoisena ja että vesi on talousvedeksi käyvää, Järvenpää kertoo.

Saarioisten kierrättämä vesimäärä olisi kesällä 7 776 000–25 920 000 litraa päivässä. Talvisin vettä kierrätettäisiin 3 888 000–12 960 000 litraa päivässä. Vesimäärään vaikuttaa, onko tehtaan tuotanto käynnissä ja millä teholla tehdas käy.

Saarioinen perustelee vesijäähdytystä energiansäästämisellä. Laskelmien mukaan veden käyttäminen säästäisi sähköenergiaa noin 2 400 MWh, eli se olisi kannattavaa sekä taloudellisesti että ympäristön suojelemiseksi. Lisäksi vesijäähdytys olisi käytännössä melutonta.

Järvenpää pitää meluhaittaan vetoamista perusteettomana.

– Minua tehdas ei ole koskaan häirinnyt, hän toteaa.

Järvenpää korostaa, ettei hän sinänsä vastusta hanketta. Hänen mielestään veden pumppaamisessa Masonlahteen, jossa vesi vaihtuu huonosti, on kuitenkin liikaa riskejä.

Hän ehdottaa, että purkuputki vedettäisiin syvemmälle, jossa lämpökuorma vaikuttaisi vähemmän.

– Mielestäni purkupaikka tulee sijoittaa paikkaan, jossa ­vedensyvyys on huomattavasti suurempi. Siellä olisi mahdollisuus hyödyntää Längelmäveden luontaista virtausta Ponsanselältä Patasalmen kautta kohti Vahderpäätä.

Saarioisen tehtaanjohtaja Anu Lempinen kertoo, että purkuvesijohdon pituus on pyritty pitämään mahdollisimman lyhyenä, jotta paluujohdon virtaushäviö olisi mahdollisimman pieni.

Lempisen mukaan vesistön mahdollinen paikallinen lämpenemisvyöhyke rajataan sillä tavalla Saarioisen omistaman ranta-alueen yhteyteen.

Asianosaiset voivat jättää yrityksen lupahakemukseen muistutuksia ja muut mielipiteitä perjantaihin asti.

Avi on pyytänyt hakemukseen myös viranomaislausuntoja. Pyyntö on lähetetty Pirkanmaan ely-keskukselle, Pirkanmaan kalataloustehtävistä vastaavalle Pohjois-Savon ely-keskukselle, Kangasalan kaupungille, Kangasalan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja terveydensuojeluviranomaiselle, Kangasalan Vedelle sekä vesiväylistä vastaavalta Traficomille. Lausuntoaikaa on perjantaihin asti.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.