Sijoitus on aina viimeinen vaihtoehto

1
Nallekortit helpottavat tunteista puhumista. Perhetyön ohjaaja Anna-Maija Syrjä ja perhetyöntekijät Anne-Mari Rauhamäki ja Heidi Rantala valitsivat tunnetilaansa kuvaavat kortit.

Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset ovat nousseet huomattavasti Kangasalla tänä vuonna. Niitä on ollut marraskuun alkuun mennessä 43, kun viime vuonna kiireellisiä sijoituksia oli yhteensä 26.

Sosiaalityön johtaja Kaisa Braggen mukaan yhtä syytä tilanteeseen ei ole. Muissakin Tampereen kehyskunnissa on nähtävissä sama ilmiö. Suurin osa näistä perheistä on käyttänyt kunnan tarjoamia lapsiperheiden sosiaalipalveluita ennen sijoituksen tekemistä. Silti moni on päätynyt avun piiriin liian myöhään.

Viidennes tämän vuoden kiireellisesti sijoitettavista lapsista on tullut lastensuojelun avohuollon palveluiden ulkopuolelta.

–Se on aika paljon. Yleensä ehdimme tarjota esimerkiksi tehostettua perhetyötä, mutta jotkut perheet tulevat meille niin kriisiytyneenä, että kiireellinen sijoitus on ainoa vaihtoehto, Bragge sanoo.

 Vaikka viranomaiset nykyään kuulostelevat perheitä herkällä korvalla, osa ongelmista jää silti näkymättömiin.

 –Sosiaalityön näkökulmasta ihanteellista olisi, että perheiden yksityiselämä olisi niin läpinäkyvää, että kaikki ongelmat tulisivat varhain näkyväksi ja niihin voitaisiin heti tarjota apua, Bragge sanoo.

Lapsen tai nuoren sijoitus on aina viimeinen vaihtoehto. Lapsiperheiden käytettävissä on kunnan tarjoamat lapsiperheiden sosiaalipalvelut, joiden avulla pyritään auttamaan perheitä ja ehkäisemään ongelmien kärjistymistä.

Matalan kynnyksen käytännön apua tarjoaa lapsiperheiden kotipalvelu, josta voi tietyin edellytyksin saada edullista lasten- tai kodinhoitoa.

 – Jos ei vaikka ole tukiverkostoa täällä, niin voi tarvita lastenhoitoapua oman jaksamisen tueksi tai käydäkseen esimerkiksi lääkärissä, Bragge sanoo.

Kun lastenhoitoavun lisäksi tarvitaan muutakin, voi hakeutua perhetyön asiakkaaksi. Se on tukena, kun perheessä on huolta lapsen tai nuoren hyvinvoinnista, käyttäytymisestä, vanhemman jaksamisesta tai arjen sujumisesta.

Perhetyöntekijät auttavat riitatilanteiden selvittelyssä, perheen sääntöjen yhteensovittelussa ja arkirutiinien hallitsemisessa. Perhetyöntekijä voi esimerkiksi antaa vanhemmalle vinkkejä vauvan nukuttamiseen, auttaa rutiinien omaksumisessa tai toimia tulkkina, kun perheenjäsenten kommunikaatio takkuaa.

Perhetyö perustuu palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhdessä perheen ja perheen haluamien yhteistyötahojen, kuten neuvolan, koulun, varhaiskasvatuksen, perheneuvolan tai sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Palvelutarpeen arviointi tulee lain mukaan tehdä kolmen kuukauden kuluessa. Perhe ottaa joko itse yhteyttä tai sitä voi ehdottaa joku muu, esimerkiksi päiväkodin tai neuvolan työntekijä.

 –Jos vanhempi puuskahtaa, että on uupunut tai ettei saa pidettyä lapsille rajoja, niin työntekijä voi ehdottaa Perheesi parhaaksi- palaveria tai tehdä pyynnön palvelutarpeen arviointiin, jotta perhe saisi apua arkensa sujumiseksi, perhetyön ohjaaja Anna-Maija Syrjä kertoo.

Perhetyölle asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Tavoite voi olla esimerkiksi nuoren vuorokausirytmin kuntoon saaminen. Perheitä tavataan eri kokoonpanoilla, lisäksi on vertaistukiryhmiä, kesäleirejä sekä kerhoja.

Perhetyössä toivotaan, että kynnys hakeutua sen pariin olisi matala. Tällä hetkellä avunsaanti tosin voi kestää, sillä syksyllä tapahtuneet henkilökuntamuutokset ovat aiheuttaneet jonoa.

 –Nyt menee kuukaudesta kahteen ennen kuin otamme yhteyttä. Toiveissa on, että saisimme tehtyä ensikontaktit perheisiin mahdollisimman nopeasti, Syrjä sanoo.

 Jos perheessä on vakavampia ongelmia, kuten päihteiden käyttöä, mielenterveysasioita tai väkivaltaa, tarvitaan tehostettua perhetyötä. Tehostetun perhetyön taustalla on yleensä lastensuojeluilmoitus, ja se aloitetaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän toimesta.

 Sosiaalityöntekijä tapaa perhettä, ja he pohtivat yhdessä palveluiden tarvetta ja kokoavat yhteistyöverkostoja. Perheille on mahdollista tarjota myös taloudellista apua lasten harrastuksiin, tukiperhetoimintaa, perhekuntoutusta, ammatillista tukihenkilötoimintaa tai jotain muuta tilannetta edesauttavaa palvelua.

1 kommentti

  1. Yleensä kunnat auttavat ihmisiä ja perheitä mutta Urjalan kunnalla on vuosia ollut pakonomainen tarve tuhota laiminlyönteineen niitä .

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.