Sosiaali- ja terveyskeskuksen budjettiylitys kolme miljoonaa

0

Sosiaali- ja terveyskeskus tarvitsee kuluvalle vuodelle lisää rahaa 2,7 miljoonaa euroa. Menojen arvioidaan ylittyvän ennakoidusta 3,3, miljoonalla ja tulojen 0,6 miljoonalla eurolla.

Erikoissairaanhoidon ylitys koostuu palvelutilauksen 400 000 euron, kalliin hoidon tasauksen 400 000 euron ja ensihoidon 100 000 euron arvioitua suuremmista menoista.

Laboratoriopalveluiden menot ylittyvät 100 000:lla ja terveyskeskussairaalan sijaismäärärähat 130 000 eurolla. Sijaisten palkat tulevat ylittymään myös koti- ja laitoshoidossa noin 180 000 euron verran.

Tukea sijaisperheille

Lastensuojelun kulut ylittyvät arvioidusta 600 000 eurolla. Lapsia on jouduttu sijoittamaan ennakoitua enemmän, ja rahaa on suunnattu sijaisperheiden tukemiseen.

Vammaispalvelulain mukaisten henkilökohtaisten avustajien määrä on lisääntynyt, mikä tietää 260 000 euron lisäkustannusta. Kehitysvammaisen asumispalveluiden lisämenot ovat 200 000 euroa.

Työttömiä enemmän

Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy reilulla 300 000 eurolla. Yli 500 päivää työttömänä olleiden määrä on kasvussa, ja kunnan on maksettava puolet heidän tuestaan.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen budjettiylitystä lisäävät myös eläkemaksut 400 000 euron verran.

Lautakunnan lisämäärärahaesitys menee seuraavaksi kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.