Sosiaaliasiamiesten huolena lastensuojelu ja toimeentulotuki

2
Sosiaaliasiamiehet ovat huolissaan koko toimialueensa lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön tilasta sekä henkilökunnan uupumisesta. Kuvan lapsilla ei ole yhteyttä jutun sisältöön.

Tampereella ja kehyskunnissa työskentelevät sosiaaliasiamiehet ovat antaneet selvityksen sosiaalihuollon asiakkaiden asemasta viime vuonna. Asiamiehet kiinnittivät erityistä huomiota toimeentulotuen asiakkaiden kokemiin hankaluuksiin ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden työtaakkaan.

Asiamiehet saivat viime vuonna Kangasalta 40 yhteydenottoa ja Pälkäneeltä 15. Edellisvuoden luvut olivat 58 ja 11. Kangasalan yhteydenotoista neljän kärjessä olivat lastensuojelu (9), perustoimeentulotuki (6), lapsiperheiden sosiaalityö (5) ja vammaispalvelu (5)

Sosiaaliasiamiehen lausunnon mukaan Kangasalan yhteydenottojen määrä ei ole suuri ja harva niistä johtaa toimenpiteisiin.

Lastensuojelun tilannetta on Kangasalla vaikeuttanut työntekijöiden vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat sekä osaavien sijaisten puute.Lastensuojeluilmoituksen, lastensuojelutarpeen tai lapsiperheen palvelutarpeen selvitys kolmen kuukauden määräajassa ei ole toteutunut sataprosenttisesti.

Tänä vuonna Tilannetta on ryhdytty  korjaamaan rekrytointilisillä, sitoutumispalkkioilla ja ylimääräisillä sijaisilla, joskin rekrytointi tuottaa edelleen vaikeuksia.

Perheneuvolassa virkanimikkeitä on muutettu siten, että hallintopäätöksiä etenkin niistä palveluista, joista asiakas saa kielteisen päätöksen, voidaan tehdä nopeammin.

Tilaston mukaan yhdellä sosiaalityöntekijällä oli Kangasalla ja Pälkäneellä viime vuonna asiakkaana keskimäärin 45–50 lasta eli enemmän kuin edellisvuonna. Tampereen kehyskunnissa alhaisin luku oli 40, korkein 63.

Perustoimeentulotuki ei enää kuulu sosiaaliasiamiehen tehtäväkenttään, mutta asiakkaat ovat viestittäneet kahden luukun, Kelan ja kunnan, mallin olevan hankala.

Kangasalan kaupungin sosiaalityöntekijät toivovat suoraa yhteydenpitopitovälinettä Kelaan. Puhelimessa jonottaminen vie liian paljon aikaa, eikä sähköpostiviesti aina tavoita asiakkaan asiaa hoitavaa työntekijää. Toiveena on myös, että Kangasalan Kela tarjoaisi asiakkaille ajanvarauksella henkilökohtaista palvelua.

Perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle on työllistänyt sosiaalityöntekijöitä niin, että se on jarruttanut aikuissosiaalityön kehittämistä sekä Kangasalla että Pälkäneellä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on tutustunut selvitykseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

2 kommenttia

  1. Pirkanmaan suurin ongelma on täysin toimintakyvyttömät ja vastuuttomat viranomaiset , tuhoten laiminlyönteineen ihmisiä ja perheitä .

  2. Työnantajani Urjalan kunnan huoli ihmisten ja perheiden syrjäytymisestä on ristiriitainen , koska sillä on vuosia ollut pakonomainen tarve tuhota laiminlyönteineen työntekijöitään ja perheitä .

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.