Koti Uutiset Sote on silkkoa sisältä

  Sote on silkkoa sisältä

  0

  Hallituksen lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi saa Kangasalta jäätävän tuomion.

  Kunnan mukaan luonnos ei ole kypsä eduskunnan käsiteltäväksi, vaan se tulee palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

  Luonnosta käsitellyt kunnanhallitus arvioi sen puutteelliseksi ja tulkinnanvaraiseksi. Luonnoksessa ei myöskään arvioida lain toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

  Kaventaa oikeuksia

  Hallituksen mukaan luonnos sotii demokratiaa vastaan, kaventaa kuntalaisten itsehallinto-oikeutta ja oikeutta verotuloihinsa.

  Lakiluonnos esittää käytännössä toisen paikallisen hallintokoneiston luomista kuntajärjestelmän rinnalle.

  Hallintokulujen kasvun lisäksi tämä merkitsee sitä, että kuntien mahdollisuudet vaikuttaa itsehallintonsa piiriin kuuluvassa asiassa jäävät näennäisiksi ja epäsuoriksi.

  Oikeudellisen ja taloudellisen vastuun kuntalaisten hyvinvoinnista luonnos jättää silti edelleen kunnille.

  Kolme kuprua

  Kunnanhallituksesta lakiluonnoksen suurimmat ongelmat liittyvät sote-palvelujen järjestämiseen, rahoitukseen ja uudistushankkeen aikatauluun.

  Kangasalan kanta on, että Pirkanmaalle palveluita tuottavia vastuualueita tulee muodostaa useita, ja tämä tulee tehdä kuntien keskenään sopimalla tavalla.

  Esitetty rahoitusmalli saa myös tylyn tuomion. Sen ei tule perustua kuntalaisten päälukuun, vaan kustannuksiin, joita kuntalaisille järjestetyistä ja tuotetuista palveluista koituu.

  Kunnittain tarkasteltava

  Sote-uudistuksen taloudelliset vaikutukset pitää Kangasalan mukaan selvittää kuntakohtaisesti, ja kuntien on saatava lausua mielipiteensä näistä arvioista ennen lakiluonnoksen jatkokäsittelyä.

  Tämä on välttämätöntä, koska lakiluonnos siirtää kuntien taloudellisesta päätösvallasta kaksi kolmannesta suunnitelluille sote-alueille.

  Kunnanhallitus lisää, että uudistuksen aikataulu on hankkeen laajuuteen ja merkittävyyteen verrattuna epärealistinen.

  Myöskään sitä sote-keitoksen valmistelussa ei ole otettu huomioon, että nyt tarjoillussa muodossaan se katkaisee sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteyden muihin kuntapalveluihin.

  Katkaisemisen sijasta tätä yhteyttä tulisi Kangasalan mukaan päin vastoin syventää.

  Valtuusto käsittelee sote-lakiluonnosta ja siitä annettavaa lausuntoesitystä 13.10. kokouksessaan.

   

   

  Kommentoi

  Kirjoita kommenttisi
  Kirjoita nimesi tähän