Suomen automarkkinoilla suuria muutoksia

0
Kuvan lähde Pixabay.

Mainos.

Suomessa välimatkat ovat yleensä pitkiä, ja monilla tulee ajokilometrejä kymmeniä tuhansia vuosittain. Yksi tärkeimmistä hankinnoista suomalaisille on auto. Ilman sitä on lähes mahdoton liikkua paikasta toiseen, ja moni tarvitsee autoa jo työmatkojen vuoksi. Autoala on ollut jo pitkään vaikeuksissa. Haasteita ovat tuoneet talouden haasteelliset näkymät niin käytettyjen kuin uusienkin autojen markkinoille.

Viime vuosikymmenien aikana automarkkinat ovat kokeneet suuria muutoksia. Yksi merkittävimmistä trendeistä on sähkö- ja hybridiautojen kasvava suosio. Kuluttajat ovat olleet kiinnostuneita ympäristöystävällisemmistä vaihtoehdoista jo pitkään. Lisäksi kun polttoaineiden hinnat nousevat jatkuvasti, yhä useampi on päätynyt näihin vaihtoehtoihin.

Toisaalta suomalaiset arvostavat myös ajomukavuutta, turvallisuutta ja uutta teknologiaa. Sähköautojen lisäksi maasturit tekevät kauppansa. Miten automarkkinat ovat sitten muuttuneet viimeisten vuosien aikana?

Automarkkinoiden kehitys Suomessa

Suomeen rekisteröitiin alle 82 000 uutta henkilöautoa vuonna 2022. Edellisen kerran näin pienissä luvuissa on oltu lamavuosina. Vielä vuonna 2019 uusia henkilöautoja rekisteröitiin yhteensä noin 150 000. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhoja autoja siirtyy vähemmän romutukseen ja autokannan ikä vanhenee. Tällä hetkellä Suomessa autokannan keski-ikä on noin 12,9 vuotta.

Mikäli kehitys jatkuu tämän suuntaisena, liikenteen päästövähennystavoitteet jäävät saavuttamatta. Suomessa autokannan tulisi uudistua noin kolme prosenttia vuodessa, että autokannan keski-iän pieneneminen voitaisiin saavuttaa. Tällä pystyttäisiin vaikuttamaan päästöihin ja yleiseen liikenneturvallisuuteen.

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt noin 19 prosenttia vuosien 2005–2020 välillä. EU:n asettamat tavoitteet edellyttivät, että Suomen tulisi vähentää vuoteen 2020 liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 16 prosenttia vuoteen 2005 nähden. Seuraavaksi Suomen tulisi vähentää liikenteen päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tällä kehityksellä tavoitetta on vaikea saavuttaa. Suomalaiset suosivat yhä enemmän sähkö- ja hybridiautoja, mutta siitä huolimatta niiden määrä ei ole riittävä tavoitteen saavuttamiseksi. Vuonna 2022 ensi rekisteröidyistä henkilöautoista täyssähköautojen osuus oli 18 prosenttia. Luku kuulostaa suurelta, mutta suhteessa koko autokantaan se ei riitä. Suomessa on noin 2,7 miljoonaa autoa, ja tavoitteena olisi saada 700 000 täyssähköautoa vuoteen 2030 mennessä.

Miten tilanne on muuttunut vuonna 2023?

Vuonna 2023 automarkkinoilla on tapahtunut useita muutoksia. Taloudellinen tilanne on haasteellinen, kuluttajien ympäristötietoisuus on kasvanut ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet. Erityisesti dieselkäyttöisten autojen markkinat nikottelevat

Ympäristöystävällisempien ajoneuvojen hinnat ovat laskeneet ja teknologian kehityksellä on ollut merkittävä vaikutus niin ajoneuvojen kehityksessä, markkinoinnissa kuin ostamisessakin.

Ympäristötietoisuuden kasvaessa ja päästörajoitusten tiukentuessa monet automerkit ovat panostaneet sähkö- ja hybridiautojen kehittämiseen. Aivan hetkessä koko autokantaa ei ole mahdollista uudistaa, mutta tulevaisuudessa automarkkinoiden kehitys tähän suuntaan tulee vaikuttamaan ympäristöystävällisten autojen verotuksen muutoksiin ja kysynnän kasvaessa myös tarjonta on kattavampaa.

Suomessa on havaittavissa samoja trendejä kuin muualla maailmassa. Uusien autojen kauppa on hidastunut, ja käytettyjen autojen kauppa on kasvanut. Monet suomalaiset myös harkitsevat auton ostamisen sijaan auton vuokraamista tai autojen jakamispalveluiden käyttöä.

Mitkä ovat suosituimmat autot Suomessa?

Suomessa suosituimmat autot, vaihtelevat vuosittain, mutta viime vuosina suosituimpien joukossa ovat olleet esimerkiksi Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Skoda Octavia, Nissan Qashqai ja Ford Focus. Suomalaiset suosivat perheautoja ja maastureita, koska välimatkat ovat pitkiä. Niissä on sopivasti tilaa jokaiselle matkustajalle ja mukaan mahtuu lisäksi matkatavarat.

Toyota Corolla on ollut pitkään yksi suosituimmista automalleista. Se on luotettava ja taloudellinen henkilöauto, joka tarjoaa hyvän ajomukavuuden. Yleisesti ottaen autossa yhdistyy hinta-laatusuhteeltaan kaikki mitä hyvältä autolta voi odottaa. Turvallisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Autossa on hyvät turvavarusteet ja ajonvakausjärjestelmä sekä moottorista löytyy kuluttajien kaipaamaa tehoa, mutta polttoaineenkulutus on saatu silti pysymään maltillisena.

Suomalaiset suosivat Toyotaa, mutta muutamat muut merkit ovat määrällisesti tehneet kasvua tammi-syyskuun (2022) aikana: BMW (1,1 %), Renault (0,1 %), Dacia (15,3 %) Polestar (1093 %), Cupra (64 %), Porsche (19,2 %) ja Land Rover (12,7 %).

Suomen myydyimmät uudet autot tammi–syyskuussa 2022:

  • Toyota Corolla, 3 634
  • Toyota Yaris, 2 246
  • Toyota RAV4, 1 770
  • Kia Ceed, 1 586
  • Nissan Qashqai, 1 508

MTV:n sivustolla aiheeseen voi tutustua tarkemmin.

Käytettyjen ja sähköautojen kysyntä kasvaa

Automarkkinoiden tulevaisuus Suomessa näyttää samaan aikaan lupaavalta ja haasteelliselta. Suomessa on vahva autokulttuuri ja suuri osa väestöstä omistaa auton. Autokanta on noin 2,7 miljoonaa.

Suurimpia tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat siirtyminen kohti kestävämpää liikkumista ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Mitä todennäköisemmin yhä useampi kuluttaja tulee valitsemaan käytetyn auton, jakamispalvelun, sähkö- tai hybridiauton. Lisäksi hallituksella on tavoite, että kaikki uudet autot olisivat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä. Nämä seikat tulevat vaikuttamaan automarkkinoihin ja -kauppaan tulevaisuudessa.

Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa uusien autojen hankintaan. Mielenkiinto vaihtoehtoisia liikkumismuotoja kohtaan lisääntyy, joka lisää joukkoliikenteen käyttöä, pyöräilyä ja kävelyä. Tämä vähentää yksityisautojen kysyntää etenkin kaupunkialueilla. Maaseudulla ei ole mahdollista luopua ajoneuvosta, mutta esimerkiksi kimppakyydit ovat huomattavasti yleistyneet.

Automarkkinoiden tulevaisuus riippuu monista tekijöistä Suomessa. Havaittavissa on kuitenkin, että kuluttajat tekevät valintoja ajatellen ympäristöystävällisiä valintoja, taloudellisia vaihtoehtoja ja kulkuvälineen valinta riippuu paljolti omasta asuinalueesta. Autoteollisuuden on sopeuduttava näihin muutoksiin sekä tarjottava kuluttajille houkuttelevia ja kestäviä vaihtoehtoja.

Suomen autokanta vanhenee entisestään

Suomalaiset tekevät uusia hankintoja päivä päivältä enemmän harkiten. Taloudellinen tilanne on epävakaa, mikä on omiaan hidastamaan uusien autojen kauppaa ja monet ovat päätyneet käytetyn auton ostamiseen. Toisaalta teknologian kehittyminen on mahdollistanut autojen pidemmän käyttöiän.

Tämä on johtanut siihen, että autokanta uhkaa vanheta entisestään. Tämä aiheuttaa haasteita liikenneturvallisuudelle ja ympäristölle. Vanhempien autojen päästöt ovat suuremmat sekä turvallisuusominaisuudet ovat heikompia verrattuna uusiin autoihin. Tulevaisuudessa on tärkeää kannustaa kuluttajia ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin, kuten sähkö- ja hybridiautoihin.

Mainos.