Koti Uutiset Taloyhtiöillä heinäkuuhun aikaa päivittää pelastussuunnitelmansa

  Taloyhtiöillä heinäkuuhun aikaa päivittää pelastussuunnitelmansa

  0

  Kaksi vuotta sitten voimaan astunut uusi pelastuslaki edellyttää, että vähintään kolme asuinhuoneistoa sisältäviin asuinrakennuksiin on laadittava pelastussuunnitelma.

  Taloyhtiöissä, joissa ei aikaisemmin ollut pelastussuunnitelmaa, piti laatia suunnitelmat jo viime heinäkuun alkuun mennessä. Muissa taloyhtiöissä vanhat suunnitelmat pitää päivittää ennen tämän vuoden heinäkuuta.

  Pirkanmaan pelastuslaitoksen palotarkastusinsinööri Arto Kärjen mukaan varsinkin pienemmissä, vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksissa ei ole pelastussuunnitelmavelvollisuutta välttämättä tiedostettu. Aikaisemmin pelastussuunnitelma piti laatia vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöihin.

  – Yleensä taloyhtiöillä, joissa pelastussuunnitelma on laadittu jo aiemmin kunnolla, eivät päivitetyt suunnitelmat vaadi suuria muutoksia. Suurin ero voi olla se, että uudesta pelastussuunnitelmasta on tiputettu pois turvallisuushenkilöstövaatimus. Nyt vastuuta turvallisuudesta ei voi sälyttää esimerkiksi ulkopuoliselle turvallisuuspäällikölle vaan se on taloyhtiön hallituksen kontolla, kuten muutkin taloyhtiön asiat.

  Juuri vastuukysymys on isännöitsijä Kimmo Varhon mukaan syy, miksi taloyhtiöissä arastellaan suunnitelman laadintaa. Kukaan ei halua vastuuseen onnettomuuksista.

  – Pelastussuunnitelmia on päivitetty vaihtelevasti. Aika pieni osa kiinteistöjen asukkaista on ylipäätään kiinnostunut koko asiasta. Olemme toki muistuttaneet asiasta taloyhtiöitä ja muistutamme varmasti vielä enenevissä määrin kevään aikana, Kangasalan Kiinteistöpalvelun Varho toteaa.

  Turvallisuutta ja osaamista

  Pelastussuunnitelman lähtökohtana on asukkaiden turvallisuuden parantaminen. Kärki muistuttaa, että suunnitelmat eivät ole yleisluontoisia ohjeita vaan omaan kiinteistöön räätälöityjä ohjeita.

  Suunnitelmassa kartoitetaan koko kiinteistön alue yksittäisen asunnon palovaroittimista piha-alueen leikkivälineisiin, puntaroidaan vaaranpaikat, ennaltaehkäistään onnettomuuksia, korjataan epäkohdat ja etsitään keinot ja tavat toimia vaaratilanteissa.

  Koska pelastussuunnitelma laaditaan asuinkiinteistön ja sen asukkaiden turvallisuudesta huolehtimista varten, suunnitelman pitää olla sellainen, että se toimii myös käytännössä.

  Pelastuslaitos antaa tarvittaessa apua suunnitelman laadinnassa. Taloyhtiöt ovatkin ottaneet ahkerasti yhteyttä paloviranomaisiin.

  – Vaarojen tunnistaminen on ollut välillä todella vaikeaa, aina ei osata ajatella, mitä vaaroja taloyhtiöstä löytyy.

  Asuinkiinteistöihin tehdään palotarkastuksia viiden vuoden välein. Tarkastuksissa paloviranomaiset tarkastavat myös pelastussuunnitelman.

  Pelastussuunnitelmaa ei kuitenkaan tehdä viranomaisia varten vaan asukkaille. Siksi suunnitelmasta pitääkin tiedottaa kaikille talon asukkaille.

  – Joissakin taloyhtiöissä on järjestetty jopa poistumisharjoituksia, jotta hätätilanteessa osataan toimia oikein, Kärki tietää.

  Asukkaiden lisäksi pelastussuunnitelmasta tulee tiedottaa esimerkiksi taloyhtiön kiinteistöhuollolle, talonmiehelle ja siivouksesta vastaavalle. Näin kaikilla kiinteistössä säännöllisesti työskentelevillä on tarvittavat tiedot kiinteistöön liittyvistä riskeistä ja niihin varautumisesta.

  Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava asianomaisille. Pelastussuunnittelun ja turvallisuuden oikeudellinen vastuu on taloyhtiön hallituksella.

  Kommentoi

  Kirjoita kommenttisi
  Kirjoita nimesi tähän