Tämän aloitteen allekirjoitti jokainen valtuustoryhmä: ”Osa kokee, ettei heitä kuulla tai heidän asiaansa oteta vakavasti”

0
Kokoomuksen Jussi Haavisto jätti valtuustolle aloitteen maanantain kokouksen päätteeksi.

Kangasalan kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin valtuustoaloite, jonka olivat allekirjoittaneet kaikki valtuustoryhmät. Aloitteen jätti Jussi Haavisto (kok).

Aloite koski neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja näiden perheiden tueksi tarjottavan NEPSY-tukityömuodon kehittämistä.

– Yleisimpiä neuropsykiatrisia häiriöitä ovat ADHD, ADD, autismikirjo, kielenkehityksen erityisvaikeus ja Touretten oireyhtymä. Kaupunki järjestää erilaisia tukipalveluja nepsylasten, -nuorten ja näiden perheiden tueksi, Haavisto kertoi kokoukselle.

Hänen mukaansa joidenkin käyttäjien kokemusten mukaan nämä palvelut ovat Kangasalla hajallaan. Lisäksi ne kohdentuvat aloitteen mukaan epätarkoituksenmukaisesti ja vääriin aikoihin tukea tarvitseville.

– Osa kokee, ettei heitä kuulla tai heidän asiaansa oteta vakavasti, Haavisto sanoi.

Hän jatkoi, että henkilöstön nepsy-osaamisessa on Kangasalla paikoin kehittämisen varaa.

– Neuropsykiatrisista ongelmista kärsivien lasten ja nuorten on päästävä tarvitsemansa tuen piiriin jo ongelmien varhaisvaiheessa. Tällöin säästetään paljon resursseja ja inhimillistä hätää. Myös perheiden tuki ja osallisuus lapsensa hoitoon ja tuen suunnitteluun pitää toteutua nykyistä paremmin.

Aloite korostaa, että huomiota on myös kiinnitettävä varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa erityistuen järjestämiseen entistä yksilöllisemmin.

– Tämä tarkoittaa myös osaavaa opetushenkilöstöä ja toimivia opetustiloja ja maltillisia ryhmäkokoja.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää pikaisesti mahdollisuudet uudelleenorganisoida nepsy-tukityömuoto neuropsykiatrisesti oireileville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sekä työntekijöille osaksi perhetyötä.

– Palvelun tulee toimia matalan kynnyksen palveluna ilman lähetteitä. Selvityksen myötä tulee luoda myöskin selkeät ohjeet perheille ja työntekijöille siitä, ketkä saavat näitä palveluita, mistä ja millä perusteilla, Haavisto sanoo.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.