Tavase-päätös keskusteluttaa: ”Ajetaanko tätä asiaa siksi, ettei kenenkään tarvitsisi menettää kasvojaan?”

3
Tavase-hanketta on ajettu jo 20 vuotta. Nyt AVI linjasi, että tekopohjavesilaitokselle annetaan lupa Kangasalan osalta.

Tavasen perjantaina saama lupa on herättänyt Kangasalla vilkasta keskustelua. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Tavase Oy:lle vesilain mukaisen luvan tekopohjavesihankkeelle Kangasalan osalta.

Päätös koskee Roineen raakavedenottoa, sen imeyttämistä Vehoniemen harjulla ja muodostuvan tekopohjaveden ottamista.

Lue myös: Tavase sai AVI:lta luvan tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen Kangasalle

Hanketta on vastustanut muun muassa pirkanmaalainen kansanedustaja Pauli Kiuru. Hän uskoo, että asia ei ole vielä loppuun käsitelty.

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeu- delta. Valitusaika päättyy 13. tammikuuta.

– Valituksia tulee varmasti. Lisäksi avoimeksi jäi vielä se, mitä tapahtuu Pälkäneen osalta, Kiuru huomauttaa.

Hankkeen Pälkänettä koskeva osa ratkaistaan AVI:ssa myöhemmin.

Tarvitaanko koko Tavasea enää?

Kiuru ihmettelee, miksi asiaa halutaan viedä yhä eteenpäin.

Tekopohjavesilaitoksen suunnittelu Vehoniemen-Isokankaan harjualueelle käynnistettiin jo 1990-luvun lopulla. Akaan, Kangasalan, Lempäälän, Tampereen, Valkeakosken ja Vesilahden tuolloin omistama Tavase Oy perustettiin vuonna 2002.

– Aika oli tuolloin erilainen, mutta koko Tavasea ei tarvita enää. Kangasala saa vetensä omalta vesilaitokselta. Valkeakoski erosi Tavasesta jo aiemmin ja Tampereelle valmistui Kaupinojan pintavesilaitos. On epäselvää, miksi täällä edes tarvittaisiin enää tekopohjavesilaitosta, Kiuru ihmettelee.

Hän epäilee, että kyseessä on periaatepäätös.

– Ajetaanko tätä asiaa siksi, ettei tarvitsisi tehdä lopettamispäätöstä eikä kenenkään tarvitsisi menettää kasvojaan? On häpeällistä, ettei voida myöntää totuutta vaan asiaa ajetaan yhä eteenpäin, Kiuru sanoo.

”Tarve hyvälaatuiselle vedelle ei ole loppunut”

Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokela kertoo, että AVI:n päätös on merkittävä. Toimilupaa on haettu vuodesta 2003 alkaen.

Nyt yhtiö odottaa Pälkäneen puolta koskevaa lupapäätöstä, joka Jokelan saamien ennakkotietojen mukaan on näillä näkymin tulossa ensi kesään mennessä.

– Lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen teemme omistajille investointisuunnitelman päätöksiä varten. Kuokka ei siis ole menossa maahan vielä, mutta tämä on hankkeelle tosi iso merkkipaalu, Jokela iloitsee.

Hän ei allekirjoita Pauli Kiurun väitettä siitä, että Tavase olisi muuttunut tarpeettomaksi.

– Osakaskunnista neljä on kertonut olevansa erittäin kiinnostuneita vedestä. Kangasalan lopullista kantaa odotellaan vielä. Tarve hyvälaatuiselle talousvedelle ei ole loppunut.

Jokela huomauttaa, että esimerkiksi Kaupinojan pintavesilaitos on osa kokonaissuunnitelmaa, eikä vähennä Tavasen tarpeellisuutta.

– Hyvään vedenhankintatapaan kuuluu, että yhdyskunnilla tulee olla kaksi toisistaan riippumatonta vedenottamoa, jos toinen ei syystä tai toisesta olekaan käytettävissä. Toimintavarma ja hyvälaatuinen vesi on elintärkeää ja sen tärkeys korostuu tulevaisuudessa.

Jos lupapäätöksistä ei valiteta, Jokela pitää mahdollisena, että valtuustot päättäisivät investointisuunnitelmista jo ensi vuoden lopulla.

– Henkisesti olemme kuitenkin varautuneet siihen, että valituksia tulee vielä.

Veden saannin turvaaja

Kangasalan veden toimitusjohtaja Antti Kytövaara ei ole ehtinyt vielä perehtyä tarkemmin AVI:n päätöksen yksityiskohtiin. Hän kuitenkin uskoo, että lupaprosessi jatkuu tuoreesta päätöksestä huollimatta.

– Pitkään asiaa seuranneelle on ilmeistä, että asian käsittely jatkuu hallinto-oikeudessa tai korkeammassa hallinto-oikeudessa. Tämä vaihe ei aiheuta todennäköisesti minkäänlaisia toimenpiteitä, lupaprosessi katsotaan ensin loppuun. Näin on päätetty myös Kangasalla, Kytövaara sanoo.

Hän näkee, että Tavasella on oma roolinsa kangasalalaisten talousveden saamisen turvaajana. Tämä siitäkin huolimatta, että Raikun vedenottamolla ollaan jo pohjaveden alueella.

– Vesilaitoksen tehtävänä on raakaveden ja talousveden riittävyyden varmistaminen. Se on tärkeä rooli, mutta tässä on toki muitakin ulottuvuuksia, hän toteaa.

Nieminen vaatii kaupungilta rohkeutta

Hankkeen toinen vastustaja, diplomi-insinööri Ari Nieminen sanoo, että AVI:n päätös ei ollut valmisteltu asianmukaisesti.

– Se on puutteellinen ja antaa hyvät perusteet valitusten laatimiselle. Kangasalan kaupungin lausunnoissa esitettyjä asioita ei ole huomioitu ja päätöksellä vaarannetaan vesihuollon toimivuus kangasalan Raikun vedenottamolla, hän toteaa.

Hän peräänkuuluttaa Kangasalan kaupungilta rohkeutta ja konkreettisia tekoja asian korjaamiseksi.

– Ne ovat jääneet vielä tekemättä. Kangasalan tulisi vaatia, että Tampere noudattaa asiassa kuntien välisiä sopimuksia.

Nieminen kertoo, että Nurmijärvelle toteutetulla laitoksella kaivoimeytys on havaittu toimimattomaksi ja sinne on haettu lupaa korvata kaivot altailla.

– Veden laatu on vastannut lähinnä järvivettä. Tavasen laitos on suunniteltu toteutettavaksi kaivoimeytyksellä, joiden toimivuutta ei ole edes tutkittu, Nieminen sanoo.

Kaupunginhallitus vastaa kuntalaisaloitteeseen

Stop Tavase jätti aiemmin tänä syksynä 1227 ihmisen allekirjoittaman kuntalaisaloitteen, jolla haluttiin Kangasalan kaupungin irtautuvan Tavase-hankkeesta.

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan vastausta aloitteeseen.

Kaupunginjohtajan antama vastaus on nähtävissä kokouksen esityslistassa. Vastaus kuuluu seuraavalla tavalla:

”Kangasalan kaupunki noudattaa valtuuston päätöstä 25.1.2016 § 14, jossa
todetaan, että Kangasalan kunta ei tässä vaiheessa irtaudu Tavase Oy:n
osakkuudesta ja asiaa arvioidaan uudelleen, kun Tavase Oy:n
lupahakemukseen on annettu lainvoimainen ratkaisu. Osakkuudesta
irtaantuminen ei tarkoita, että tekopohjavesilaitosta ei rakenneta.
11.12.2019 kaupungin kirjaamoon saapuneen Länsi- ja Sisä-Suomen
Aluehallintoviraston myönteisen lupapäätöksen perusteella on edelleen
tarkoituksenmukaista pysyä valtuuston aikaisemmassa kannassa.”

3 kommenttia

  1. Kiuru esittää, että Tavasea ajetaan eteenpäin sen vuoksi, ettei kenenkään tarvitsisi menettää kasvojaan. Asiahan on niin, että nimenomaan valkeakoskelaisten Kiurun ja Niemisen on pyrittävä kaikin keinoin vastustamaan hanketta, etteivät he menettäisi kasvojaan. Nieminen kertoo muunnneltua totuutta Tavasen toimintaperiaatteesta. Kaivoimeytys on yksi kolmesta – ei suinkaan ainoa toteutusperiaate.

  2. Mitä iloo tuasta o? Tähän on ny jo 7 miljoonaa haaskattu, jatkossa vesileikkiin sitoutuville osakaskunnille tulossa yli 100 miljoonan kustannukset.

  3. Toisten pohjavesien pilaaminen ei ole leikin asia. Jussi Haaviston mielestä se on kirjoitustensa mukaan olevan. Ari Nieminen ja Pauli Kiuru kirjoittavat asiaa. Antti Kytövaara veljeilee Petri Jokelan ja Tavasen kanssa. Aluehallintoviraston joulukuun 2019 päätös oli puutteellinen ja siihen oli Kangasalan vesi tehnyt keväällä vastineen. Päätös on puutteellinen, mutta Kangasalan vesi ei valittanut päätöksestä. Kangasalan kaupungin tulee olla asukkaidensa puolella eikä niitä vastaan. Nyt Antti Kytövaara ja Kangasalan veden hallitus eivät ainakaan ole kuntalaisten puolella ja pohjavedet Vehoniemessä saa pilata.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.