Tavasen lupamenettely jatkuu Kangasalan osalta – Pälkäne pääsi pälkähästä

0
Tavase-hanketta on ajettu jo 20 vuotta. Nyt AVI linjasi, että tekopohjavesilaitokselle annetaan lupa Kangasalan osalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen lupakäsittelyä voidaan jatkaa Kangasalan osalta aluehallintovirastossa nykyisen hakemuksen pohjalta.

Pälkäneen osalta hallinto-oikeus tuli toisenlaiseen lopputulokseen. Oikeuden mukaan hanke heikentäisi merkittävästi tuotantoalueen ja sen läheisyydessä sijaitsevan Keiniänrannan luontoarvoja.

Korkein hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen torstaina 30. elokuuta.

Tekopohjavesilaitos on lupahakemuksen mukaan suunniteltu toteutettavaksi Kangasalla kahdella tuotantoalueella, jotka ovat osin Vehoniemenharjun Natura-alueella.

Kolmas tuotantoalue sijaitsee Pälkäneellä.

Tavasen tavoitteena on turvata noin 300 000 asukkaan vesihuolto Tampereen ja lähikuntien alueella.

Yksinkertaistettuna yhtiön toimintaperiaate on pumpata järvivettä harjuun, imeyttää se maastoon ja kerätä vesi talteen lopullista käyttöä varten. Tavasen tapauksessa asian tekee ongelmalliseksi laitoksen sijainti osin Natura-luonnonsuojelualueella.

Hanketta on vastustettu Kangasalla ja Pälkäneellä voimakkaasti.

Kangasalan kaupunki omistaa Tavasesta 7,33 prosenttia. Kangasalla tehtiin vuosia sitten päätös yhtiöstä irtaantumisesta, mutta siihen ei tartuttu, kun se oli mahdollista alkuvuodesta 2016. Tuolloin valtuusto päätti katsoa valitusmenettelyn loppuun. Valtuuston päätös asiassa ei ollut yksimielinen.

Länsi-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi Tavasen lupahakemuksen tekopohjavesilaitoksen rakentamiseksi kesäkuussa 2015. Vaasan hallinto-oikeus palautti kuitenkin Tavasen hakemuksen aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi huhtikuussa 2017.

Tämän jälkeen kaksi alueen kiinteistönomistajien ryhmää, luonnonsuojelujärjestöt ja Pälkäneen kunta valittivat Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeus jalkautui kesäkuussa Kangasalle ja teki maastokatselmuksen. Samassa yhteydessä kuultiin asiantuntijana muun muassa Helsingin yliopiston metsämaantieteen professoria Heljä-Sisko Helmisaarta.

Helmisaari sanoi kuulemisensa lopuksi suorin sanoin, että hänen mielestään nyt suunniteltu paikka ei ole tekopohjavesilaitokselle oikea.

Katselmuksessa korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet selvittivät, minkälaisia vaikutuksia tekopohjavesihankkeella olisi erityisesti Natura-alueisiin.

Tekopohjavesihanketta koskeva päätös tehtiin viiden tuomarin ja kahden asiantuntijajäsenen kokoonpanossa.

Kangasalan luonto ry:n puheenjohtaja Jorma Mäntylä onnittelee Pälkänettä.

– Onnittelut Pälkäneelle! Se pääsee eroon Tavasesta. Ihmetyttää silti, miten tekopohjavesihanke saa vaarantaa Kangasalan Natura-alueet, mutta Pälkäneellä se ei ole mahdollista, Mäntylä sanoo.

Kangasalan puolella Punamultalukkoa ympäröivä Vehoniemenharju kuuluu myös Naturaan.

Mäntylä ihmettelee, miten yhtiö aikoo toteuttaa laitoksen, kun kolmasosa tuotantoalueista meni hallinto-oikeuden päätöksellä. Hän arvioi, että Kangasalan painoarvo hankkeessa nousee entisestään.

– Kaupunki voi halutessaan torpata koko turhakkeen. Paljonko Kangasala haluaa vielä polttaa rahaa hankkeeseen, jota se ei itse tarvitse?

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.