Teknisen keskuksen esitys sisältää määrärahan Kuhmalahden kouluun

0
Ykkös- ja kakkosluokkalaisten opinaho sijaitsee nyt päiväkodin tiloissa. Isommat koululaiset on tarkoitus sijoittaa viereen. Miten, se tarkentuu suunnittelun edetessä.

Teknisen keskuksen ensi vuoden investointiesitys pitää sisällään Kuhmalahden uuden koulun rakentamisen. Lähtökohtana on, että uusi rakennus tai laajennus tulee päiväkodin yhteyteen, jossa 1–2-luokkalaiset tällä hetkellä opiskelevat.

Kuhmalahden alueen 3.–6.-luokkalaiset käyvät koulua seurakunnalta vuokratussa Pentosalissa. Koululaiset siirtyivät kahteen eri paikkaan tänä syksynä, kun Pohjan koulu lakkautettiin.

Teknisen keskuksen esitys sisältää myös määrärahan Pikkolan uuden päiväkodin ja Ruutanan kouluhankkeen suunnitteluun. Pikkolan vanha päiväkoti on rakennuksena tullut tiensä päähän ja tilalle suunnitellaan uutta. Ruutanassa on kaavailtu koulun peruskorjaamista, mutta vaihtoehtona tarkastellaan myös uudisrakentamista.

Merkittäviä ensi vuoden hankkeita ovat lisäksi Ruutanan monitoimitalon rakentaminen entisen päiväkodin tontille, Vatialan uuden koulun saattaminen loppuun, kaupungin keskusta-alueen suunnittelu, Lamminrahkan infran rakentaminen ja Lamminrahkan pienten lasten yksikön ja koulun suunnittelu.

Elinympäristölautakunnan hyväksymä ensi vuoden investointisuunnitelma ja talousavioesitys menevät vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Talousarvioehdotuksen käyttötalousosuus noudattaa kaupunginhallituksen antamaa meno- ja tulokehystä. Edellisvuoteen verrattuna määrärahaa on lisätty muun muassa kohonneisiin sähkö- ja lämmityskuluihin, kasvaneisiin väistötilojen ja muiden tilojen vuokrakuluihin sekä ateriapalveluiden kohonneisiin raaka-ainekuluihin.

Esitys sisältää kolme uutta vakanssia. Ateria- ja siivouspalveluihin tarvitaan kaksi uutta työntekijää. Rakentamisen palvelualueelle puolestaan on varattu määrärahaa yhden uuden suunnittelijan toimeen.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.