Tekonurmikentälle löytyi paikka Suoraman hiekkakentältä

0
Keskiviikkona FC Kangasalan vuonna 2007 syntyneet juniorit ottivat vastustajista mittaa Suoraman nurmella. Tulevaisuudessa joukkue saattaa päästä pelaamaan Suoramalla myös tekonurmikentällä, jota ehdotetaan sijoitettavaksi nykyisen nurmikentän viereen. Kangasala on yksi Pirkanmaan harvoista kunnista, joissa tekonurmea ei vielä ole.

Kangasalan jalkapalloväen pitkään kaipaaman tekonurmikentän sijoituspaikaksi esitetään Suoraman kentän hiekka-aluetta. Tekninen lautakunta päätti asiasta tiistaina.
Teknisessä keskuksessa tehdyssä tekonurmikentän sijoituspaikkavertailussa arvioitiin alueel­le mahtuvan kentän kokoa, pysäköintimahdollisuuksia, so­siaalitiloja, paikan saavutettavuutta linja-autolla ja kentän valaistusta.
Suoraman lisäksi kentän sijoituspaikaksi mietittiin Vatialan koulun länsipuolen kenttää, Vatialan skeittiparkin ja Pitkäjärven koulun väliä, Vällinpuistoa ja Kyötikkälän aluetta.

Tekonurmikenttä mahtui vertailukohteista tarpeeksi isona Suoraman lisäksi vain Vällinpuistoon ja Kyötikkälän stadionille.
Suoraman valintaa kentän sijoituspaikaksi kuitenkin puolsivat koon lisäksi olemassa olevat sosiaalitilat, riittävä pysäköintialue ja hyvä saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla.
Lisäksi kentän nähtiin vahvistavan entisestään alueelle muodostunutta liikuntapalveluiden keskittymää.
Kyötikkälän kohdalla julkisten kulkuyhteyksien todettiin olevan huonot, lisäksi Kyötikkälän harjoittelualue olisi tekonurmelle liian pieni, samoin kuin Vatialan ja Pitkäjärven alueet.
Vatialasta, Pitkäjärveltä ja Vällinpuistosta puuttuvat myös sosiaalitilat, Vällinpuistosta niin ikään parkkipaikat.
Suoramalla kentän valaistusta joudutaan kuitenkin suunnittelemaan kentän suunnittelun yhteydessä.

Nykyisin Suoramalla on sekä 83 x 100 -metrinen nurmikenttä että 55 x 70 -metrinen kivituhka-päällysteinen kenttä.
Hiekkakentän päälle kaavaillun tekonurmen pelialue olisi kooltaan 100 x 64 -metriä ja aidatun alueen koko enintään 76 x 108 metriä.
Kentän viereen mahtuisi pysäköintialue noin 40 henkilöautolle ja muutamalle linja-autolle.
Tekonurmen toteutuessa Suoraman kentän kaukalot ja luistelualue sijoitettaisiin tekonurmen ja nykyisen nurmikentän väliin. Lisäksi kentän nykyistä liittymää levennettäisiin ja alue saisi uuden liittymän Metsälauvalantien kohdalle.
Alueelta jouduttaisiin kaatamaan puita, mutta alueen kaakkoislaitaan yleiskaavassa osoitettu liito-oravien kulkureitti voidaan kuitenkin turvata.
Tekonurmikentän kustannuksiksi on arvioitu 1,1 miljoonaa euroa. Kustannuksiin on laskettu tekonurmikentän pohjarakenteiden teko kuivatuksineen, tekonurmirakenne, valaistus ja aidat, varusteet, kuten maalit vaihtoaitiot, tulostaulu ja kentän hoitokalusto. 
Lisäksi summaan sisältyvät jääkiekkokaukalon ja luistelualueen siirto, pysäköintipaikkojen rakentaminen sekä muiden rakenteiden ja toimintojen suunnittelu toteutuksineen.

Kangasalan jalkapalloilulle tekonurmi olisi tervetullut asia, sillä valtuuston keväinen päätös uuden ammattiopiston sijoittamisesta Pikkolan hiekkakenttien päälle merkitsi käytännössä jalkapalloilijoiden keväisten harjoitus- ja peliolojen heikkenemistä oleellisesti. 
Tredun Kangasalan uuden toimipisteen rakennustöiden on määrä alkaa ensi keväänä.
Jo nyt Kangasalla on ollut heikot olosuhteet jalkapallolle keväisin ja syksyisin.
Tekonurmikentästä tehtiin kunnassa suunnitelmia myös viime vuonna, mutta silloin kenttää mietittiin Suoraman nurmikentän päälle. Nyt ehdotetulla sijoittelulla myös nurmikenttä säilyisi pelikäytössä.
Viime vuonna kentän rakentaminen karsiutui pois budjettineuvotteluista säästösyistä, mutta talousarviokokouksessa valtuusto päätti yksimielisesti, että tämän vuoden aikana on tehtävä selvitys tekonurmikentästä.
Nyt tehty kentän sijoituspaikkaesitys menee seuraavaksi kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. 
Tekninen lautakunta esitti myös, että tekonurmen rakentamisesta päätetään vuoden 2017 talousarvion käsittelyn yhteydessä vuoden lopulla.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.