Torsti Tulenheimo uskoo, että Sanomat pysyy oman kylän asialla tulevaisuudessakin

0
Hallituksen puheenjohtaja Torsti Tulenheimo korostaa Kangaalan Sanomien paikallisuutta ja uskottavuutta.

Millainen lehti 100-vuotias Kangasalan Sanomat on vuonna 2033? Sanomalehti-osakeyhtiön hallituksen puheen­johtajalla Torsti Tulenheimolla on siitä selkeä näkemys.

– Sanomat kertoo monin tavoin lähialueen tärkeimmät asiat, haastattelee ajankohtaisimmat henkilöt ja vahvistaa Tampereen itäisen seutukunnan yhtenäisyyttä.

Ytimenä ja velvoitteena pysyy oman kylän asioiden seuranta. Siinä Sanomat on vahva. Muita viestimiä tehtävä ei hänen mukaansa yhtä syvästi edes kiinnosta.

Uskottavuus muodostaa lehden toisen kulmakiven. Vaikka aineisto olisi osin entistä kevyempää, Sanomat on jatkossakin luotettava tietolähde.

Yksi uhka siintää tulevaisuudessa.

– Sanotaan, että ihmiset ovat valmiita maksamaan kunnon journalismista. Aika näyttää, pitääkö tämä paikkansa.

Tulenheimo arvelee, että Sanomat ilmestyy vielä painettuna 15 vuoden päästä. Suurin osa seuraajista tavoittaa lehden kuitenkin sähköisillä välineillä, joista osa voi olla meille vielä tuntemattomia.

Tulevaisuudessa ihmisten mielenkiinnon kohteet hajautuvat, ja siihen on varauduttava. Teemanumerot eivät enää riitä, vaan lehden aineistoa on jaettava lukijoiden valitsemiin välineisiin vaikkapa aiheittain, jututtain tai alueittain kohdentamalla.

Tulenheimosta Kangasalan kasvun keskittyminen Tampereen vastaiselle rajalle tarjoaa Sanomille yhden erinomaisen mahdolli­suuden kohdennukseen – ja samalla reviirin laajentamisen länteen, Vehmaisten ja Linnainmaan suuntaan.

Sähköiset viestimet haukkaavat perinteisten sanomalehtien ilmoitustuloista yhä suuremman osan. Yhdistysten, kauppaketjujen ja julkisen vallan ilmoitukset vähenevät, mutta yksityisille ilmoittajille ja pienyrittäjille printtilehti on Tulenheimon mukaan yhä käypä keino näkymiseen.

Hän muistuttaa, että lehti tuo myös lisäarvoa, mikä usein unohdetaan. Kun kääre on hyvä, viestikin menee paremmin perille.

Kehitys asettaa julkishallinnon ison kysymyksen eteen.

– Täytyykö ihmisten kurkkia joka päivä kunnan sähköistä ilmoitustaulua tietääkseen, mitä naapurissa tapahtuu? Vai luotetaanko vanhaan tapaan, jossa lehdelle annetaan ilmoitus, jota se jutuillaan tarpeen mukaan taustoittaa tuomalla uutisen lukijan eteen?

Sanomat pysyy kuvassa mukana. Lehtiyhtiö tekee 15 vuoden kuluttua paljon muutakin kuin julkaisee lehteä. Nimi lienee Tulenheimon mukaan muuttunut Kangasalan Sanomista esimerkiksi Kangasala Mediaksi.

– Lehtiyhtiö harjoittaa jo mainittua kohdennettua sähköistä uutistarjontaa, palvelee erilaisten toimijoiden julkaisualustana ja pyörittää vaikkapa työhuonehotellia.

Muutoksen johdosta lehden rooli ja merkitys alueellisena vaikuttajana vahvistuu aiempiin vuosikymmeniin verrattuna. Murroksen myötä myös lehden sisällöntuottajien määrää kasvaa. Aineistoa hankitaan enemmän oman talon ulkopuolelta.

– Aineisto kulkee kuitenkin vakinaisen väen kautta, joka vastaa jatkossakin Sanomien laadusta, hän tähdentää.

Vuonna 2033 Kangasalan Sanomat ammentaa tulonsa ilmoituksista, kokonaisista tai kohdennetuista tilauksista ja maksumuurin takaisista jutuista. Tuloa kertyy myös alustaksi asettumisesta ja pienessä määrin tilavuokristakin.

– Arvelen, että ilmoituksista ja tilauksista koostuu kummastakin 40 prosenttia tuotosta ja loput 20 prosenttia muusta. Kokonaisuutena taloudellinen kehitys on vakaata ja rauhallista.

Kangasalan Sanomalehti-Osakeyhtiön omistajiin lukeutuu pääasiassa paikallisten sukujen jäseniä. Omistajuus on vuosien saatossa hajautunut, mutta se ei Tulenheimosta haittaa lehden kehittämistä.

– Koen omistuksen laajentumisen myönteisenä asiana. Sen kautta kiinnostus yhtiötä ja lehteä kohtaan paitsi säilyy myös syvenee.

Sanomien 85-vuotisjuhlalehdessä vuonna 2003 Tulenheimo ennakoi lehden tämän päivän tilannetta varsin osuvasti. Asema Kangasalan ykkösviestimenä on säilytetty, mielipidepalsta on edelleen vilkas ja uutishankinta itsenäistä.

Tulenheimon veikkaamaa räväkkyyttä ja visuaalisuuttakin on vuosien mittaan tullut lisää – ei kuitenkaan siinä määrin, kuinka hän aavisteli.

– Niiden osalta vuodet ovat vierineet kehitystä nopeammin.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.