Tredussa jatketaan etänä koko kevät – lukion suhteen odotetaan, avautuvatko peruskoulut

0

Tredun toimipisteiden etäopetus jatkuu toukokuun loppuun asti, päätti Tampereen kaupungin elinvoima ja osaamislautakunta eilisessä kokouksessaan.

Tredussa tehtyjen kyselyjen mukaan etäopinnot ovat sujuneet pääsääntöisesti hyvin. Päätöstä etäopetuksen jatkamisesta lukuvuoden loppuun asti perustellaan myös sillä, että lukuvuoden loppuun on enää lyhyt aika, joten etäopetuksen jatkaminen on tarkoituksenmukaista.

Etäopinnot järjestetään siten, ettei valmistuvien opiskelijoiden opintojen suorittaminen ei vaarannu. Opiskelijat suorittavat näytöt pääsääntöisesti työelämässä, mutta tarpeen vaatiessa ne on mahdollista toteuttaa myös oppilaitoksen tiloissa erityisjärjestelyin.

Tredussa on lisätty opinto-ohjauksen, opintotoimistopalvelujen ja digitaalisen tuen määrää opintojen etenemisen turvaamiseksi.

Lukiosta ei vielä päätöstä

Kangasalan opetuspäällikkö Merja Lehtonen kertoo, että päätöstä siitä, pidetäänkö lukio kiinni, vaikka peruskoulut päätettäisiin avata, ei ole vielä tehty. Lehtosen mukaan asiaa pohditaan parhaillaan.

– Katsomme, miten perusopetuksen suhteen päätetään tehdä.

Hallituksen on kerrottu päättävän ensi viikolla, avataanko koulut vielä ennen kesälomaa. Tällä hetkellä koulut ovat etäopetuksessa 13. toukokuuta asti.

Uudesta on tullut uusi normaali. Kunnioitan opettajia, miten hyvin he ovat ottaneet uudet tavat käyttöön.

Merja Lehtonen, opetuspäällikkö

Lehtosen mukaan kaupunki on varautunut sekä etäopiskelun jatkumiseen että lähiopetukseen siirtymiseen. Muutoksia voidaan tehdä nopeallakin aikataululla. Lehtonen kuitenkin toivoo, että päätös saataisiin mahdollisimman pian, jotta mahdolliseen koulujen avaamiseen jäisi valmistautumisaikaa.

Opetuspäällikkö kertoo, että jonkin verran on mietitty, kuinka moni huoltaja päästäisi lapsensa kouluun, jos ne avautuisivat.

– Toki täytyy katsoa, että mikä valtion linjaus on, ja millaisin suosituksin lähiopetukseen voitaisiin mahdollisesti palata. Jos lähiopetukseen päädyttäisiin, lähiopetus on sitten se, mitä tarjotaan, Lehtonen toteaa.

Jos huoltaja haluaisi pitää lapsensa joka tapauksessa kotona, hänen pitäisi hakea lapselle vapaata ja vastata tämän opetuksesta itse.

– Toki miettisimme varmasti, miten voisimme tällaisessa tilanteessa auttaa perheitä, Lehtonen sanoo.

Hän huomauttaa, että 1.–3.-luokkalaisten opettajille on ollut poikkeustilan aikana haastavaa huolehtia sekä lähi- että etäopetuksessa olevista oppilaista. Lähi- ja etäopetuksen tarjoaminen samaan aikaan ei ole myöskään oppilaiden kannalta paras vaihtoehto.

Huoli perheiden hyvinvoinnista

Opetuspäällikkö kertoo, että kaiken kaikkiaan kokemukset yli kuukauden jatkuneesta etäopiskelusta ovat olosuhteisiin nähden hyviä.

– Uudesta on tullut uusi normaali. Kunnioitan opettajia, miten hyvin he ovat ottaneet uudet tavat käyttöön.

Tredussa on lisätty opinto-ohjauksen, opintotoimistopalvelujen ja digitaalisen tuen määrää opintojen etenemisen turvaamiseksi.

Viime aikoina mediassa on keskusteltu siitä, että osaa etäopiskelevista oppilaista ei saada lainkaan kiinni. Lehtosen mukaan Kangasallakin on ollut haasteita joidenkin oppilaiden tavoittamisessa.

– Juttelin juuri koulupsykologien ja kuraattorien kanssa siitä, ettei Kangasalla ole kuitenkaan kokonaan kadotettuja oppilaita. Psykologit ja kuraattorit kertoivat, että joitain oppilaita on ensin ollut vaikea saada kiinni, mutta perään kyselemällä heidät on tavoitettu. Toki tämä herättää huolen, että mitä pinnan alla perheissä tapahtuu, Lehtonen kertoo.

Valtaosa Kangasalan perusopetusikäisistä on opiskellut poikkeustilan aikana kotoa käsin. Lähiopetuksessa on käynyt 1.–3.-luokan oppilaista noin 90. Lisäksi lähiopetusta on saanut noin 30 erityistä tukea tarvitsevaa 4.–9.-luokkalaista.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.