Työryhmä syynää ja parantaa hoitoketjun viimeistä lenkkiä – Palveluasumisen pullonkaulat tukkivat hoitopaikat

0
Työryhmä selvittää vanhusten pitkäaikaisen asumisen ratkaisuja. Työryhmän puheenjohtajana toimii Elina Rissa ja koollekutsujana sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne.

Ikäihmisten palveluasumiseen ja hoitoketjun ongelmiin etsitään ratkaisuja työryhmän ja pilottikokeilun avulla. Tarkoituksena on laajentaa Kangasalan kaupungin palveluvalikoimaa siten, että palvelu- ja asumismuodot vastaavat paremmin ikäihmisten tarpeita. Käytännössä tämä tarkoittaa palveluasumisen nostamista tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon rinnalle.

Palveluasumisessa hoito keskittyy päivä ja ilta-aikaan, ja se on halvempaa kuin ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen. Palveluasumista kokeillaan pilottikokeiluna Kangasalan ja Pälkäneen yksityisten palveluntarjoajien Attendon, Esperin ja Ikifitin yksiköissä.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lannen perustaman työryhmän puheenjohtajana toimii hoitotyön johtaja Elina Rissa, joka sijaistaa myös vanhustyön johtajaa. Muita työryhmän jäseniä ovat kotihoidon johtaja, palveluesimies ja SAS-ryhmässä toimivan kotihoidon esimies sekä vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijä.

– Meillä on Maijalasta hyviä kokemuksia palveluasumisesta, ja laajennamme palvelutarjontaa samaan suuntaan. Etsimme esimerkiksi terveyskeskuksesta yksilöllisesti ne potilaat, jotka eivät tarvitse yöaikaista hoitoa, Elina Rissa kertoo.

Työryhmä työskentelee elokuun alusta lokakuun loppuun, jonka jälkeen se tekee ehdotuksen siitä, miten hoitoketjun toimivuutta parannetaan ja ikäihmisten asumista kehitetään. Mikäli pilottikokeilusta saadaan hyviä tuloksia, palvelun hankinta kilpailutetaan vuoden lopulla.

Kaupunki on varannut 3,9 miljoonaa tehostetun palveluasumisen ostopalveluun. Summa riittää keskimäärin 98 paikan ostoon kuukausittain. Parhaillaan ostopalveluihin on sijoitettuna 114 asiakasta. Määräraha ylittyi viime vuonna ja näin käynee tänäkin vuonna.

Sosiaali- ja terveysjohtajan mukaan tilanteiden ennustettavuus on heikentynyt koko maakunnassa.

– Vielä viime vuonna Kangasala hoiti terveyskeskuksen osastolla paljon muiden kuntien asukkaita. Tilanne on muuttunut, omat hoivapaikat ovat tukossa, ja potilaita ohjautuu myös muihin kuntiin. Kyse on monen asian yhteisvaikutuksesta Lanne myöntää.

– Kysyntä ylittää tarjonnan, se on meidän arkipäiväämme. Nyt reagoimme tähän ja yritämme parantaa tilannetta, Lanne jatkaa.

Pilottikokeilu rahoitetaan tehostettuun palveluasumiseen varatusta määrärahasta.

 

HOITOKETJUN ONGELMAT

Sekä kaupungin että yksityisten hoivapaikat ovat täynnä.

Kaupunginsairaala on ylikuormitettu.

Potilaita on sijoitettu muiden kuntien vuodeosastoille.

Viiveitä siirtymisessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja perusterveydenhuollosta pitkäaikaiseen asumiseen.

Kustannukset lisääntyvät, koska ihmiset saavat kuntoonsa nähden ylimitoitettua hoitoa.

Kangasalla kaikki hoivapaikkaan oikeutetut ikäihmiset ovat kuitenkin saaneet paikan määräajassa.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.