Urheilukenttä asunnoiksi, toriparkki maan alle?

0
Uimahallin kortteliin ideoitiin työpajoissa uusi liikerakennus. Siinä voisi olla tornihotelli, parkkihalli, bänditiloja ja toimitiloja monenlaisille yrityksille. Kuva: Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy.

Miltä kuulostaisi, että keskustan torialueen autot piilotettaisiin maanalaiseen parkkihalliin? Entäpä jos uimahallin viereisen kulahtaneen liikerakennuksen paikalle nousisi uusi kauppakeskus hotelleineen ja toimistotorneineen?
Muun muassa tällaisia pohdittiin perjantaina Kangasala-talon valtuustosalissa, kun joukko nuoria Uusi kaupunki -kollektiivin arkkitehtejä esitteli viime viikon työpajoissa syntyneitä uusia ideoita ja avauksia kuntalaisille ja päättäjille. Uusien avausten tavoite on saada kirkonkylän keskustasta viihtyisämpi ja eläväisempi.
Ajatukset jalostuivat intensiivisessä aikataulussa parissa vuorokaudessa, kun kollektiivin päivystävät arkkitehdit, kuntalaiset, maanomistajat, yrittäjät ja kunnan päättäjät kohtasivat keskiviikon ja torstain aikana. Visiot hakivat muotoaan viidessä työryhmässä, joille kullekin oli rajattu keskustasta kehitettäväksi oma alueensa.
Lopulta kollektiivin jäsenet takoivat kasaantuneet ideat viideksi esitykseksi ja havainnekuviksi. Niissä nousivat esiin erityisesti keskusta-alueen tiivistäminen ja sen asumisen täydentäminen lapsiperheille sopivilla kodeilla.

VIRASTOTALOT JA RANNAT
Virastotalojen ja rannan alueita pohtinyt työryhmä loisi keskustan tuntumaan paljon perheille sopivia koteja. Se rakentaisi vajaakäytöllä olevan vanhan urheilukentän täyteen kaupunkipientaloja. Talven luisteluille työryhmä etsisi paikan sivummalta.
Vesaniementie saisi uuden linjauksen, ja myös sen varteen nousisi rivi koteja.
Kunnan tekniset virastot joutuisivat muuttamaan vanhasta terveyskeskuksesta, joka menisi purkuun. Tilalle työryhmä on sijoittanut uuden päiväkodin.
Käyttöikänsä päässä alkaa olla myös virastotalo, jossa toimivat muun muassa poliisi ja sivistyskeskus. Sen tilalle nousisi uusia virastotaloja. Ne sijoiteltaisiin siten, että jalankululle ja pyöräilylle muodostuisi selkeä ja yhtenäinen reitti keskustan läpi sekä viheralueille.
Viheralueiden käyttöä ja viihtyisyyttä lisättäisiin esimerkiksi sujuvammilla kulkureiteillä ja lasten leikkipaikoilla. Pikkuharjun maastoon tulisi muun muassa ulkokuntosali liikkujia varten.
Ukkijärven rantaan työryhmä on hahmotellut julkisen laiturin, jonka yhteydessä voisi toimia pikkukahvila.
Ideat kehitteli esitykseksi Luo Arkkitehdit.

TAPULINMÄKI
Kangasalantien varteen kannattaisi sijoittaa kaupunkimaisia uudisrakennuksia, jotta sisääntulosta keskustaan tulisi näyttävämpi ja bulevardimaisempi. Näin visioi Tapulinmäen aluetta tarkastellut työryhmä.
Kirkon lähelle Ainontien varteen työryhmä täydennysrakentaisi asuintaloja. Seurakuntakodin ympäristöön tulisi pientalomaisia koteja, jotka muodostaisivat oman pihapiirinsä.
Pohjoisrinteeseen ryhmä on sijoittanut rakentaa järvistudioita, joista avautuvat näköalat Ukkijärven suuntaan. Liikenneympyrään se ehdottaa näköalaterasilla varustettua ”pensionaattia”, joka sisältäisi monimuotoisesti muun muassa hotelli- ja palveluasumista, loft-asuntoja sekä kylpyläosaston.
Tapulinmäen osalta ideoiden kehittelystä vastasi helsinkiläinen arkkitehtitoimisto Studio Puisto.

ELLINTIEN ALUE
Ellintien ympäristö kannattaisi uusia vaiheittain niin, että sen luonne säilyy, ideoi alueesta vastannut työryhmä.
Ryhmä täydennysrakentaisi aluetta huomattavasti. Ensi vaiheessa se rakentaisi toivottuja työtiloja ja asuntoja vanhan autokorjaamon ympärille Finnentien ja Liisantien varteen. Seuraavaksi se rakentaisi uudet marketin ja maamerkkimäisen palvelutalorakennuksen K-supermarketin viereen. K-supermarketin ja autokorjaamorakennuksen välinen alue täytettäisiin entistä tiiviimmin täyteen asuinrakennuksilla, joiden ensimmäissessä kerroksessa olisi liiketiloja.
Lopulta ryhmä vaihtaisi myös Ellintien eteläpuoliset, yksikerroksiset liikerakennukset yhdistettyihin liike- ja asuintaloihin. Viimeinen silaus alueelle olisi Lahdentietä myötäilevä pitkä parkkihalli, joka ratkaisisi alueen pysäköintiongelmat ja toimisi myös meluesteenä.
Vanha autokorjaamorakennus jäisi uusien rakennusten keskelle. Siinä voisi olla esimerkiksi työpajatoimintaa ja jonkin yhdistyksen pyörittämä kahvila.
Alueen läpi kulkisi jalankulku- ja pyöräily-yhteys, joka jatkuisi Tampereentien ali uimahallin kortteliin.
Ideat rakensi esitykseksi arkkitehtitoimisto Hukkatila.

TORI
Torin alueeseen keskittynyt työryhmä huomautti, että parkkipaikat vievät torilla huomattavan paljon tilaa. Se esitti, että autot olisi siirrettävä maanalaiseen parkkihalliin.
Lisäksi melko suurta torialuetta rajattaisiin alueena selkeämmäksi linja-autoaseman ja torin väliin nousevalla uudisrakennuksilla. Linja-autoasema uusittaisiin omana hankkeenaan. Liikennejärjestelyjä selkiytettäisiin.
Torin itälaidalla kulkeva Torikatu muutettaisiin kävelykaduksi. Se antaisi tilaa esimerkiksi lasten leikkipaikalle, nuorten skeittipaikalle ja ikäihmisten istuskeluun ja levähtämiseen tarkoitetuille penkeille.
Uutta ilmettä torille toisi entistä laajempi katos, joka jakaisi toria erilaisiin osiin ja voisi toimittaa esiintymislavan virkaa tapahtumien yhteydessä.
Toria koskevasta esityksestä vastasi arkkitehtitoimisto Muuan.

UIMAHALLIN KORTTELI
Jos uimahallin korttelia uusiksi ideoineen ryhmän ajatukset ottavat tulta allensa, Tampereentien ja Myllystenpohjantien kulmassa sijaitseva 1970-lukulainen liikerakennus voi korvautua uudella kauppakeskusrakennuksella.
Rakennus tarjoaisi tilat lukuisille yrityksille. Siinä voisi toimia esimerkiksi uimahalliin liittyvä hotelli, ja korkealle kurottavassa toimistotornissa voisi sijaita esimerkiksi Kangasalan Sanomien toimitus. Uimahalli voisi saada laajennuksen.
Rakennus sijoitettaisiin niin, että torilta uimahallille syntyisi yhtenäinen aukioalue ja entistä järkevämpi reitti jalankulkijoille että polkupyöräilijöille.
Työryhmä kiinnitti huomiota siihen, että suuri osa korttelista on varattu parkkipaikan asfaltille. Siksi ryhmä esitti, että parkkipaikat voisi sijoittaa uuden rakennuskokonaisuuden alle.
Korttelia koskevia ideoita jalosti Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy.

Esitykset Uusi Kangasala -työpajan tuloksista ovat nähtävissä verkossa osoitteessa uusi-kaupunki.fi/tyopajat/uusi-kangasala/

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.