Uudet kiertoliittymät turvaavat oppilaiden koulumatkaa – tekninen keskus on laatinut budjettiesityksensä

0
Vatialantien ja Holvastintien risteys on ruuhkainen ja vaarallinen etenkin silloin, kun työmatkalaiset ja koululaiset ovat liikkeellä samaan aikaan.

Teknisen keskuksen ensi vuoden budjettiesitys sisältää muun muassa kahden uuden kiertoliittymän rakentamisen.

Toinen tulee Vatialantien ja Holvastintien risteykseen, jonka läheisyydessä sijaitsevat sekä Vatialan alakoulu ja Pitkäjärven yläkoulu.

– Lisäksi turvallisuutta parannetaan kohentamalla koulujen välisiä kevyen liikenteen yhteyksiä, tekninen johtaja Mikko Ilkka kertoo.

Jo alullaan oleva Vatialantien ja Kangasalantien risteyksen kiertoliittymä valmistuu tämän vuoden aikana.

Toinen ensi vuodelle budjetoitu kiertoliittymä rakentuu Kaarina Maununtyttären tien, Finnentien ja Aakkulantien yhtymäkohtaan. Liikenne Pikkolan alueella on lisääntynyt syksyllä toimintansa aloittaneen Tredun ammattiopiston myötä.

Mukana budjettiesityksessä on myös kevyen liikenteen väylän jatkaminen Sahalahdentien varteen Huutijärven ja Pelisalmen välille.

Lamminrahkan eritasoliittymän rakentaminen on tarkoitus aloittaa jo tämän vuoden lopussa. Ely toimii rakennuttajana, ja Kangasala ja Tampere jakavat kustannukset. Kangasala varautuu rahoittamiseen ensi vuonna.

Lamminrahka, samoin kuin Saarenmaan alue ja Tarastenjärvi ovat kaupungin kolme keskeisintä kärkihanketta.

Myös keskustaa kehitetään. Tampereentien alikulku uimahallin puolelta K-marketille on ajoitettu vuodelle 2020. Hanke on kytköksissä marketin laajentamiseen. Torialueen uudistaminen on teknisen keskuksen suunnitelmassa merkitty vuosille 2020–2021.  

Aseman ja Ruutanan välinen tieyhteys on mukana listoilla, mutta toteutus ei tapahtune ihan lähivuosina.

Koulurakennusten kuntoa on tarkoitus kartoittaa ensi vuonna ja varata rahaa varsinaisten korjausten tekemiseen vuodesta 2020 lähtien. Vuosien mittaan tarkentuu, missä järjestyksessä peruskorjauksia tehdään.

– Ajatuksena on varata rahaa niin, että kunakin vuonna on mahdollista tehdä yksi mittavampi peruskorjaus, Ilkka sanoo.  

Vatialan uusi koulurakennus valmistuu vuonna 2020. Lamminrahkan uuden koulun arkkitehtikilpailu puolestaan käynnistyy ensi vuonna.

Ruutanaan kaavaillaan monitoimitaloa, joka palvelisi paitsi päivähoitoa myös muita ikäryhmiä nuorisosta vanhuksiin. Ensi vuodelle halutaan varata rahaa suunnitteluun, ja rakentaminen voisi alkaa vuonna 2020.

– Talon paikan, käyttötarkoituksen ja olemuksen miettiminen on alkuvaiheessa, tekninen johtaja täsmentää.

Kirkkoharjun näkötornin kohentaminen on myös saamassa rahaa. Ajatuksena on luoda puitteet kahviolle, jota ulkopuolinen yritttäjä ryhtyisi pyörittämään.

Mobilian vajoavaa rantapenkerettä korjataan kivettämällä, ja suunnitelmissa on myös pieni maisematerassi.

Budjettiesityksessä on varattu ensi vuodelle rahaa latukoneen ja lumetuskaluston hankintaan. Latukone palvelee paitsi latujen myös pulkkamäkien tekemistä ja kävelyreittien kunnossapitoa. Lumetuskaluston hankkimiseen liittyvä selvitystyö valmistuu lähiaikoina.

Talousarvioehdotus on kaupunginhallituksen antaman raamin mukainen. Henkilöstölisäyksenä ensi vuodelle esitetään ulkoalueiden suunnittelijan, rakentamisen vastuualueen suunnittelijan ja määräaikaisen lupavalmistelijan toimia.

Henkilöstövajaus aiheutti viime keväänä  rakennusvalvontaan ruuhkaa. Vakanssit ovat nyt täynnä. Lupavalmistelijan palkkaamisella varaudutaan uusilta alueilta, kuten Tarastenjärveltä tuleviin lupahakemuksiin.

Elinvoimalautakunta ja viranomaislautakunta ovat molemmat hyväksyneet teknisen keskuksen talousarvioehdotuksen ja vuoteen 2021 ulottuva taloussuunnitelman. Seuraavaksi ne menevät kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Jo aiemmin on päätetty organisaatiomuutoksesta, jonka mukaan ateria- ja siivouspalvelut siirtyvät ensi vuonna teknisen keskuksen alaisuuteen.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.