Vääksyn alue kehittyy hevostalouden ehdoilla

0
Vääksyn alue on maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa, arkeologisen perinnön ydinaluetta ja muinaismuistoaluetta. Kai Varpukarin kuvassa Vääksynjokeen peilautuu täysikuu.

Vääksyn alueen rooli hevosharrastuksen ja -urheilun keskittymänä vahvistuu. Kaupunki laatii tämän vuoden aikana osayleiskaavan, joka painottaa hevostalouden ja siihen liittyvän asumisen kehittämistä.

Kohdealue sijaitsee Sahalahdentien ja Ponsantien risteyksen tuntumassa ja Ponsantien itäpuolella. Tuleva kaava ulottuu Kisarannasta pohjoisen suuntaan aina Suomatkan ampumaradan tienoille asti.

Wääksyn kartano on kaavoitettavan alueen suurin yksityinen maanomistaja. Kaupunki omistaa maata lähinnä Kisarannassa.

Kaupunki haluaa vahvistaa Vääksyn alueen roolia hevosharrastuksen ja -urheilun keskittymänä, joka tarjoaa mahdollisuuksia myös asumiseen.

Alueelle suuntautuvan matkailun kehittäminen on mukana tavoitelistalla. Kaava ottaa huomioon myös Sahalahdentien liikenneturvallisuuden.

OSALLISTUMIS- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavoitustyö ottaa huomioon alueen kulttuuriympäristön erityispiirteet ja luontoarvot.

Maakuntakaava korostaa Vääksyn valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alue on myös maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa, arkeologisen perinnön ydinaluetta ja muinaismuistoaluetta.

Kangasalan strateginen yleiskaava tuo Vääksyn esille hevostalouden ja luontomatkailun kehittämisalueena.

UUSI osayleiskaava saattaa antaa mahdollisuuden uudisrakentamiseen suoraan rakennusluvalla. Käytäntö riippuu rakentamisen määrästä ja sijoittumisesta lopullisessa kaavassa.

– Alueellinen suunnittelutarveratkaisu voisi olla myös yksi mahdollinen lupamuoto, yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen arvioi.

Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen korostaa, että suunnittelu tähtää nimenomaan hevostalouden ja matkailun edistämiseen. Tavoitteena ei ole taajaman laajentaminen.

– Riittävän maltillinen lisärakentaminen voisi tarkoittaa noin 15 uuden hevosläheisen rakennuspaikan muodostumista, Lahtinen arvioi.

Uusi kaava noudattaa ranta-alueiden osalta olemassaolevan rantaosayleiskaavan mitoituksia.

Viranomaiset ovat tuoneet esiin, että kaavan valmistelu tarvitsee vielä lisäselvityksiä ainakin alueen muinaisjäännöksistä, luontoarvoista ja rakennuskannasta.

Hevosiin liittyvän toiminnan kehittäminen alueella edellyttää todennäköisesti alikulun rakentamista Sahalahdentielle. Ely-keskuksen liikenneyksiköllä ei ole varattuna rahaa alikulun rakentamiseen, mutta rahoitus voi järjestyä yritystukien kautta. 

ALIKULKU saattaa olla tärkeä yhteys myös alueen matkailun kehittämisessä. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut ja tulee nähtäville maaliskuun aikana. Hankkeen seuranta on mahdollista kaupungin verkkosivujen kautta.

Kaupunki järjestää kesäksi valmistuvan kaavaluonnoksen pohjalta yleisen esittely- ja keskustelutilaisuuden.

Kaavaehdotus tulee nähtäville ja hyväksyttäväksi ensi syksyn tai talven aikana.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.