Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttö­kokemuksen parantamiseksi. Lisätietoja.
Etusivu Uutiset KS-digi Tapahtumat Boksi Kuvat Blogit Ajankohtaista
Lounaalle KangasallaLounaalle Kangasalla

Vaaleissa vaihtuvat valtuutetut ja lukuisat muut luottamushenkilöt

Kuntavaaleissa ei ole kyse ainoastaan uuden valtuuston valinnasta. Vaalien yhteydessä jaetaan yksi lautakuntapaikka lähes jokaista valtuutettua kohti. Lisäksi tarjolla on runsaasti muita tehtäviä esimerkiksi kuntakonserniin kuuluvissa osakeyhtiöissä.

Uutiset - 22.3.2017 kello 14.34
Anni Härkönen
Vaaleissa vaihtuvat valtuutetut ja lukuisat muut luottamushenkilöt

Kunnanhallitukseen valitaan 9 jäsentä. Jäsenten on oltava valtuutettuja ja varajäsenten valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kunnanhallitus käyttää kunnan puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia.

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu 5 jäsentä. Lautakunta huolehtii kunnallisvaalien ja valtakunnallisten vaalien toimittamisesta kunnassa.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 5–7 jäsentä. Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kunnan asettamat lautakunnat ja johtokunnat

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on Kangasalta 7 jäsentä. Se vastaa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta, esimerkiksi erikoissairaanhoidosta sekä vanhus- ja vammaispalveluista.

Sivistyslautakuntaan valitaan 7 jäsentä. Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä kirjastoista ja kulttuurista.

Elinvoimalautakuntaan valitaan 7 jäsentä. Lautakunnan vastuulla ovat kaavoitus- ja asuntoasiat, jätehuolto ja esimerkiksi kunnan vesihuollon kehittäminen.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen
Hyppää mukaan KS100-juhlavuoteen!

Viranomaislautakunnassa on 7 jäsentä. Sen toimialaa ovat rakennusvalvonta, pysäköinninvalvonta ja ympäristönsuojelu. Lakkautettavan rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöasiat ovat viranomaislautakunnan vastuulla. Viranomaislautakunnassa toimii kolmihenkinen tiejaosto, jolle yksityistieasiat kuuluvat.

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa on 6 jäsentä. Johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnasta kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa.

Kuntakonserni

Kuntakonserni käsittää kunnan ja yhteisöjen hallinnoimia osakeyhtiöitä, joissa kunta yksin tai yhdessä yhteisöjen kanssa käyttää määräysvaltaa. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi Kangasalan Uimahalli Oy ja Kangasala-talo Oy.

Kunnallisia luottamushenkilöitä istuu yhteisöjen ja konserniyhtiöiden hallituksissa sekä konserniyhtiöiden edustustoissa. Kunnan edustajia on myös kuntakonsernin ulkopuolisissa yhtiöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä. Tällaisia ovat esimerkiksi Mobilia-säätiö ja Suomen Hopealinja Oy.

Osakkuusyhteisöt ovat kuntakonserniin kuuluvia yrityksiä, joista kunta omistaa 20–50 prosenttia, esimerkiksi Koy Tieliikennemuseo ja Sahalahden Esikäsittelylaitos Oy.

Kuntayhtymät ovat kuntien muodostamia yhteenliittymiä, jotka vastaavat usein esimerkiksi terveydenhuollosta ja koulutuksesta. Kangasala kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin, jonka valtuustoon valitaan edustajia kaikista sairaanhoitopiirin jäsenkunnista. Lisäksi kunnasta valitaan jäseniä esimerkiksi Pirkanmaan liiton maakuntavaltuustoon. Kunnasta valitaan edustaja myös Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan sekä Tampereen osaamis- ja elinkeinolautakuntaan.

Valtiolliset luottamustehtävät

Käräjäoikeuden lautamiehiä valitaan Kangasalta 5. Lautamiehet toimivat Pirkanmaan käräjäoikeuden istunnoissa maallikkotuomareina.

Kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on 16. He ovat maanmittaustoimitusten maallikkojäseniä. Uskotut miehet toimivat yhteistyössä kiinteistötoimitusten toimitusinsinöörin kanssa.

Poliisin neuvottelukuntaan nimetään Kangasalta yksi edustaja. Poliisin neuvottelukunta antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, valvoo poliisin toimintaa ja tekee aloitteita toiminnan kehittämiseksi.

Kommentoi / Keskustele aiheesta

Kangasalan Sanomat edellyttää, että verkkokeskustelu käydään asiallisesti ja hyvässä hengessä. Poistamme kommentit, joissa loukataan ihmisarvoa, yllytetään rikokseen, rasismiin tai jotka ovat muutoin sopimattomia tai hyvien journalististen tapojen vastaisia.

Hyppää mukaan KS100-juhlavuoteen!
~
Takaisin ylös