Koti Uutiset Vaarallisia paikkoja Suoramalla ja Asemantiellä

  Vaarallisia paikkoja Suoramalla ja Asemantiellä

  0

  Vaikka Kangasalan keskustan alueella ei liikennemäärään nähden tapahdukaan runsaasti onnettomuuksia, on liikenteen kehitystä seurattava ja vahinkojen ehkäisemisessä on pyrittävä olemaan etuajassa.

  Yhdyskuntatekniikka pitää Suoramantien ja Isolukontien liittymää potentiaalisena vaaranpaikkana, jonka parantamiseen pitäisi pikaisesti ryhtyä.

  Suoraman koulun peruskorjaus päättyy kuluvana vuonna, ja koulun ympäristön turvallisuutta ryhdytään pohtimaan yhdessä tilapalvelun ja koulun kanssa.

  Turvallisuuden kannalta haasteellisia paikkoja ovat myös keskustan ja Vatialan rakennushankkeet ympäristöineen.

  Näin todetaan kunnan teknisen keskuksen laatimassa liikenneturvallisusselvityksessä, jonka tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi.

  Vuosittain tehtävän selvityksen tavoitteena on etsiä ennakolta mahdollisia onnettomuuksille alttiita paikkoja. Aineistona käytetään poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia.

  Maantiemäinen väylä

  Kunnan hoidossa olevista teistä eniten onnettomuuksia tapahtuu pitkällä aikavälillä Asemantiellä, kun onnettomuuksien määrä suhteutetaan liikenteen määrään.

  Suurin osa onnettomuuksista on suistumisia, ja niitä tapahtuu koko tien pituudelta.

  Riskialttiutta lisäävät nopeusrajoituksia suuremmille nopeuksille laadittu tien linjaus ja maantiemäinen ympäristö. Katuliittymät ja suojatiet tulevat vastaan yllättäen.

  Raidat eivät toimineet

  Yhdyskuntatekniikka teetti heräteraidat Vainiometsäntien liittymän läheisyyteen, mutta kokeilusta on päätetty luopua lähiseudun asukkaiden kielteisen palautteen vuoksi. Raskas liikenne aiheutti kiinteistöissä tuntuvia tärinöitä.

  Liikenneturvallisuusselvityksessä todetaan, että Asemantien turvallisuuteen on vaikea saada parannusta nopeusrajoituksin ja liikennemerkein. Katumaisuus alentaisi nopeuksia.

  Kasvavan asukasmäärän ja linja-autoliikenteen vuoksi pysäkkien sijoittelua on tarkasteltava uudelleen.

  Kommentoi

  Kirjoita kommenttisi
  Kirjoita nimesi tähän