Valtatien parannussuunnitelma, mikä sisältää myöskin jalka- ja polkupyörätien rakentamisen Pikonkankaan ja Rekiälän välillä, tulee maksamaan valtatien osalta 224 000 markkaa ja jalankulku…

0
Näkymä kirkolta Rekiälän suuntaan. Tiedämme, että tällä tieosuudella Pikonkankaalle saakka on vaikea liikennöidä.

Lauantaina 20.4.1968

Tuskin koskaan on Kangasalan tiellä tapahtunut niin suuria ja turvallisuutta lisääviä tieparannuksia kuin nyt Rekiälän ja Pikonkankaan välisellä 1,5 km:n tieosuudella. TVH:n piirikonttorin tätä käsittävä suunnitelma on parhaillaan täällä nähtävänä. Suunnitelman mukaan tulevat jalankulkijat ja polkupyöräilijät saamaan nyt turvalliset tiet.

Kun suunnitelma on laaja ja vaatii perusteellista syventymistä asiaan, pyysimme kunnan kaavoitusinsinööri Markku Teräsmaata selostamaan tätä lehdessämme.

Polkupyörä- ja jalankulkutie Kirkonkylän koulultaPikonkankaalle

Kangasalan kunta teki asiasta aloitteen tieviranomaisille tämän vuosikymmenen alussa. Suunnitelma on nyt nähtävillä, joten tehtävä on puolimatkassa. Tämän jälkeen on kysymys rahasta ja kuka maksaa.

Valtatien parantamissuunnitelma, mikä sisältää myöskin jalka- ja polkupyörätien rakentamisen noin 1,5 kilometrin matkan välillä Pikonkangas–Rekiälä on laadittu TVL:n Hämeen piirikonttorissa. Suunnittelutyöstä ovat vastanneet insinööri Jorma Huura ja rakennusmestari Jari Ouni suunnittelupäällikön dip.ins. Mikko Köpän valvonnassa. Suunnitelma on laadittu erittäin perusteellisesti, joten asiakirjoista on muodostunut mahtava moniste.

Tiesuunnitelma on jaettu kahteen osaan: nykyiselle tielle ja uusi päällystys ja vähäinen päällysteen levittäminen sekä erillinen ajoradasta erotettu jalankulku- ja polkupyörätie.

Kangasalantietä on parannettu perusteellisesti 50-luvun loppupuolella, jolloi päällysterakennetta lisättiin kauttaaltaa ja routivat kohdat rakennettiin kokonaan uudelleen. Päällyste ei tahtonut pysyä ehjänä, koska pohjamaakin vaihtelee hiekasta hiesuun.  – –

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.