Valtuusto päätti kouluverkkosuunnitelmasta: Kolmen äänestyksen ilta päättyi yhteen muutokseen

1
Valtuuston kokous järjestettiin tiistaina Kangasala-salissa. Iso osa valtuutetuista oli mukana etäyhteyksien välityksellä. Yhteysongelmien vuoksi kokouksen alku viivästyi.

Kangasalan kaupungivaltuusto kokoontui tiistaina poikkeuksellisessa kokouksessa päättämään muun muassa päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksestä.

Usean puheenvuoron ja äänestyksen ilta päättyi lopulta siihen, että valtuusto päätti hyväksyä selvityksen lähes sellaisena, kuin kaupunginhallitus oli esittänyt. Muutos kirjattiin pelkästään Kirkkoharjun koulun tulevaisuuteen.

Hyväksytyssä selvityksessä esitetään muun muassa, että Vilpeilän koulu lakkautetaan ensi syksynä.

Kokous järjestettiin toista kertaa valtuustosalin sijaan Kangasala-salissa. Ensimmäistä kertaa historiassa iso osa valtuutetuista osallistui kokoukseen etäyhteyden päästä.

Kokouksessa kuultiin useita puheenvuoroja. Ensimmäisenä äänestettiin Simo Arran (kesk) muutosesityksestä. Se koski sitä, että päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys palautettaisiin uudelleen valmisteluun.

– Suunnitelmassa on monia puutteita erityisesti kirkonkylän koulun kohdalla. Lisäksi koulujen merkityksellisyys kylien elinvoimaisuutta korostavana tekijänä on unohdettu, Arra sanoi.

Hänen muutosesitystään kannatti Jari Leino (ps). Valtuuston työjärjestyksen mukaisesti kannatettu esitys pykälän palauttamisesta käsittelyyn otettiin äänestykseen heti. Esitys kuitenkin kaatui äänin 33-18.

Vilpeilän koulun kohtalosta äänestettiin

Illan aikana kuultiin useita puheenvuoroja, joissa kannatettiin sekä Vilpeilän koulun lakkautusta että jatkamista.

Miia Kinnari (ps) teki muutosehdotuksen Vilpeilän koulun säilyttämisen puolesta. Hän korosti muun muassa koulun merkitystä yhteisöllisyyden luomisessa.

Kinnari myös totesi, että Vilpeilän koulun oppilashinta on maltillinen ja koulurakennuksen kustannukset pienet. Lisäksi hän korosti koulun hyviä oppilastuloksia ja viihtyvyyttä. Hän myös totesi, ettei koulun esitetyissä oppilasmäärissä ole huomioitu muun muassa välialueita.

– On aika näyttää, että kaupunkistrategia on meille muutakin kuin paperille painettua tekstiä. On aika osoittaa, että myös nauhataajaman ulkopuoliset kaupunkilaiset ja heidän tarpeensa ovat meille tärkeitä, Kinnari totesi.

Mikko Lehtonen (sd) kannatti Kinnarin muutosesitystä.

Myös muun muassa Iikka Nikkinen (vas) puhui Vilpeilän säilyttämisen puolesta.

– Koulut ovat kyläyhteisölle äärimmäisen tärkeitä, ne sitovat asukkaita yhteen. Toivoisin, että pystyisitte katsomaan numeroiden taakse ja näkemään sen inhimillisen hyvyyden, joka kyläkouluihin kytkeytyy, Nikkinen sanoi.

Hyvinvointijohtaja Kati Halonen kertoi valtuutetuille, että ensi lukukaudella Vilpeilän alakouluun on tulossa tämän hetken tietojen mukaisesti vain 19 oppilasta. Lisäksi hän sanoi, että koulun oppilaskohtaiset kustannukset ovat noin 3 000 euroa enemmän kuin keskimäärin muissa kangasalalaisissa kouluissa.

Halonen sanoi, että Sariolan koulussa on hyvin tilaa myös Vilpeilän oppilaille.

– Vilpeilään on tulossa kaksi ekaluokkalaista ja Sariolaan 18. Sahalahden alueella ei ole siis tarvetta kahdelle erilliselle koululle, Halonen totesi.

Valtuutettu Saana Vahvelainen (kok) huomautti puheenvuorossaan, että Vilpeilän koulun oppilasennusteet ovat toteutuneet viime aikoina uskottua heikommin.

– Oppilasennusteiden mukaan eskareita oli vielä viisi, nyt ekaluokkalaisia on tulossa Vilpeilään vain kaksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että alkuopetusikäisiä tulisi olemaan vain kuusi, Vahvelainen huomautti.

Hän kertoi, että tästä johtuen Vilpeilän kouluun voitaisiin perustaa todennäköisesti vain yksi ainoa yhdysluokka 1.-4.-luokkalaisille, jolla olisi vain yksi opettaja.

– Tämä aiheuttaa paljon haasteita. Ekaluokkalaiset vasta opettelevat koulutaitoja, lukemista ja laskemista. Heidän kanssaan yhtä aikaa opettaja joutuisi opettamaan myös neljäsluokkalaisia, joiden tavoitteet ja tarpeet ovat aivan eri luokkaa, hän huomautti.

Lisäksi Vahvelainen nosti esiin turvallisuusnäkökulman yksiopettajaisessa koulussa.

Valtuutetut Anne-Mari Thomassen (sd) ja Mari Orell (vihr) huomauttivat, että valtuutettujen tehtävänä on päättää asioita koko kaupungin ja kaikkien kaupunkilaisten etua ajatellen.

– Meidän päätösten pitäisi perustua kaupungin parhaaseen. Ei omaan agendaan. Päätöksiä tulisi tehdän enemmän järjellä kuin tunteella. Meidän on mietittävä kaupunkilaisten parasta isossa kaavassa, Orell muistutti.

Valtuusto äänesti Miia Kinnarin muutosesityksestä joka oli se, että Vilpeilän koulu jatkaisi normaalisti toistaiseksi, ja että sen mahdollinen lakkautus käsitellään uudelleen aikaisintaan vuonna 2023.

Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle voitti äänin 29-21. Yksi äänesti tyhjää. Päätöksestä jätettiin useita eriäviä mielipiteitä.

Kirkkoharjun koulun tulevaisuus uudelleen suunnitteluun

Kokouksessa äänestettiin myös Kangasalan keskustan Kirkkoharjun koulun tulevaisuudesta. Kaupunginhallituksen esitys oli, että Kirkkoharjun koulu peruskorjataan.

Jari Markkinen (sd) teki valtuustolle muutosehdotuksen siitä, että Kirkkoharjun koulun peruskorjauksen taso, sen mahdolliset käyttömahdollisuudet ja mahdollinen purku selvitetään.

Lisäksi esityksen mukaan uuden koulun sijoituspaikkoja kartoitettaisiin läheltä nykyistä koulua niin, että se linkittyisi jouhevasti Pikkolaan rakennettavan pienten lasten yksikköön.

– Lasten ja henkilökunnan terveellisistä tiloista on kannettava vastuu ja lähtökohtaisesti paras ratkaisu on uusi koulu, Markkinen sanoi.

Hänen esitystään kannatettiin useissa puheenvuoroissa.

Muun muassa Mika Ollila (kok) muistutti puheenvuorossaan, että kouluverkkosuunnitelmat on tehty jo ennen koronaviruskriisiä.

– Tämä karu todellisuus tulee näkymään etenkin suunnitelman taloudellisissa realiteeteissa. Mihin meillä tulee oikeasti olemaan varaa? Ollila huomautti.

Keskustan koulun kohtalosta päädyttiin äänestykseen. Jari Markkisen ehdotus voitti lopulta äänin 17-34.

Näin ollen Kirkkoharjun koulun kohtaloa selvitetään ja mahdollisen uuden koulun sijoituspaikkamahdollisuuksia kartoitetaan.

Kangasalan Sanomat lähetti koko valtuuston kokouksen suorana lähetyksenä. Neljä tuntia kestänyt kokous on nähtävissä myös jälkikäteen täältä >>

Työryhmä aloitti työnsä viime syksynä

Kangasalan päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman päivitystä valmisteltiin Kangasalla syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana. Sen valmistelutyön teki kaupunginjohtajan asettama työryhmä.

Työryhmän alkuperäisessä ehdotuksessa esitettiin myös Havisevan ja Raikun koulujen lakkautusta.

Lautakunta- ja kaupunginhallituskierrosten jälkeen esitykseen päätyi kuitenkin pelkästään Vilpeilän koulun lakkautus. Lautakuntakierroksella päädyttiin myös esittämään keskustan Kirkkoharjun koulun purkamista ja uuden koulun rakentamista.

Hallituksessa kuitenkin palattiin työryhmän esitykseen, koska Kirkkoharjun koulu on suojeltu vahvalla suojelumerkinnällä. Määräyksen mukaan koulu on rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman vuosille 2020-2030 toimenpiteiden jatkovalmistelun pohjaksi. Investoinneista ja kohteiden lakkautuksista tehdään kuitenkin päätökset vielä erikseen.

Palveluverkkosuunnitelman välitarkastus tehdään viimeistään vuonna 2025.

1 kommentti

  1. Totean että peli jatkuu kulisseissa. Taas vuoden / kahden päästä valmistuu uusi suunnitelma jossa taas otetaan yksi koulu pois kartalta. Raikku ja Haviseva te olette seuraavat kohteet, näiden jälkeen ilmeisesti Sariolasta yläaste. Arvon valtuutetut, te ette tätä peliä pelaa tai ratkaise. Ps. 350keur maksavaa kahvilaa alettiin juuri Kaupungin toimesta tekemään Kirkkoharjulle, Lamminrahkan investoinnista nyt tässä yhteydessä puhumattakaan, näissä menee vielä muutama Vilpeilä poikineen. Yksi keskusta-alueen kahvila lienee siis arvokkaampi kuin Kaupungin reuna-alueen perusopetus. Itseasiassa voinen todeta että tässä ei ollut kyseessä säästö alkuunkaan, kyse lienee täysin muusta. Sahalahtelaisina tekisin tekisin kantelun asioiden valmistelusta ja päätöksenteosta, lisäksi perään eteläpohjalaisten mallin mukaan selvitysaloitteen kuntaliitoksen purkamisesta. Voipi olla että siihen äänestykseen löytyy muitakin ääniä kuin vain Sahalahtelaisten äänet. Sahalahti menestyisi omana kantanaan hyvin, etenkin nykytilassa jossa sieltä on kohta kaikki palvelut purettu / keskitetty. Totean vielä että oman arvomaailmani mukaan perusopetus on yhteiskuntamme peruspilari, niiden kaatamisella saadaan aikaan kapinahenkeä ja sekasortoa. Itse ainakin arvotan aina kyläkoulun säästämisen arvokkaammaksi kuin Kaupungin rahalla rakennettavan kahvilan. Tässä linkki pohjalaisten selvitykseen liittyvään uutiseen: https://yle.fi/uutiset/3-10676452

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.