Valtuusto päätti muutoksista hallintosääntöön – Valmiussuunnitelma herätti kysymyksen sen julkisuudesta

0
Valtuuston kokous järjestettiin poikkeuksellisesti Kangasala-salissa, jossa oli helmpompi pitää etäisyyksiä koronatilanteen vuoksi.

Kangasalan kaupunginvaltuuston kokous järjestettiin maanantaina koronavirustilanteen vuoksi poikkeuksellisesti Kangasala-talon Kangasala-salissa.

Kokouksessa tehtiin myös muita turvatoimia tartuntojen estämiseksi. Valtuutetut saapuivat muun muassa sisälle Kangasala-taloon yksitellen kutsuttuina. Lisäksi jokaiselle valtuutetulle annettiin sallin sisään tullessa käsiin desinfiointiainetta.

Myös puhujakoroke desinfioitiin jokaisen puhujan jälkeen.

Kokouksessa käsiteltiin valtuuston työjärjestyksen ja hallintosäännön muuttamista. Muuttaminen oli edellytys muun muassa sille, että kokoukset voidaan jatkossa järjestää myös sähköisten välineiden avulla etäkokouksena.

Hallintosäännön muuttamisen kohdalla kaupunginjohtaja Oskari Auvinen esitteli Kangasalan kaupungin valmiussuunnitelmaa.

– Suunnittelu on osa laajempaa kokonaisuutta, josta puhutaan varautumisesta. Varautumisella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla varaudutaan poikkeuksellisiin oloihin ja sitä ohjaa valmiuslainsäädäntö, Auvinen kertoi.

Hän kertoi, että valmiussuunnitelma kattaa mahdollisimman laajasti tiedossa olevat uhat.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Valtuutetut saapuivat sisälle Kangasala-taloon yksi kerrallaan nimenhuudolla.

Pykälä poikkeusolojen päätösvallasta

Hallintosääntöön päätettiin lisätä pykälä, joka mahdollistaa kokousten pitämisen myös sähköisesti. Lisäksi siihen liitettiin pykälä kaupunginjohtajan päätösvallasta poikkeusoloissa.

Pykälässä määritellään, että kaupunginjohtaja voi häiriötilanteen tai poikkeusolojen hoitamiseksi käyttää välttämätöntä päätösvaltaa.

– On äärimmäisen tärkeää, että meillä on mahdollisuus tehdä nopeita päätöksiä kuntalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Tässä toimintatavassa ei ole mitään erityistä, se on käytössä monissa muissa kunnissa tällä hetkellä, Auvinen huomautti.

Päätökset tulee tehdä häiriötilanteen aikaisen johtoryhmän jäsenen esittelystä ja päätös on tuotava tiedoksi seuraavaan mahdolliseen toimielimeen, jonka tehtäväalueeseen asian päättäminen normaalioloissa kuuluisi.

Vasemmistoliiton Jorma Mäntylä teki asiassa muutosesityksen.

– Vasemmistoryhmä katsoo, että toimintaa poikkeusoloissa ei voi kuitata kahdella lauseella, joilla valta keskitetään kaupunginjohtajalle. Esityksen liitteenä pitäisi olla valmiussuunnitelma, jonka puitteissa poikkeusoloissa toimitaan, Mäntylä sanoi.

Hän ehdotti valtuustolle, että pykälään lisätään kohta, jossa kirjataan ajantasaisen valmiussuunnitelman tekeminen Kangasalan kaupungille. Lisäksi hän vaati myöhemmin puheenvuorossaan, että valmiussuunnitelma annetaan valtuutettujen nähtäväksi.

Mäntylän mukaan useat kunnat ovat julkistaneet omat valmiussuunnitelmansa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Äänestys päättyi äänin 49-2

Oskari Auvinen vastasi, että Kangasalla on jo olemassa lain edellyttämä ajantasainen ja päivitetty valmiussuunnitelma. Hän kertoi, että korkein hallinto-oikeus on linjannut asiakirjojen julkisuudesta.

– Niihin sisältyy yksityiskohtaisia tietoja kaupungin organisaation toiminnasta ja siihen liittyvistä henkilöistä. Lisäksi siinä on yksityiskohtaisia tietoja kaupungin toiminnan järjestämisestä poikkeusoloissa, Auvinen huomautti.

Hän kertoi korkeimman hallinto-oikeuden todenneen, että tällaista tietoa olisi mahdollista käyttää hyödyksi esimerkiksi suunniteltaessa kaupunkiin kohdistuvaa väkivaltaista iskua tai muuta vahingontekoa, jonka tarkoituksena on esimerkiksi pelastus- tai väestönsuojelutoiminnan lamaannuttaminen.

– Joitakin yleisluontoisia valmiussuunnitelman osia voidaan esittää, kuten sisällysluettelo. Sellainen voidaan luonnollisesti laatia. Mutta lähtökohtaisesti se ei ole kokonaisuudessaan julkinen asiakirja.

Mäntylän muutosesityksestä äänestettiin. Alkuperäinen esitys voitti äänin 49-2.

Valtuusto valitsi kokouksessaan myös kaupunginjohtajan sijaiset. Valtuusto päätti, että kaupunginjohtajan sijaisina hänen poissa ollessaan tai ollessa estyneenä on kehitysjohtaja Patrik Marjamaa. Hänen jälkeensä sijaisina toimivat järjestyksessä hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola, talousjohtaja Seppo Saarinen ja henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde.

Valinta tehtiin valtuustokauden loppuun saakka.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.