Valtuuston päätettävä harrastuspaikkojen maksullisuudesta

0

K angasalankunnan liikunta- ja harrastustilojen kustannukset on laskettu. Ylläpito maksaa ja nyt se tiedetään ihan tuntikohtaisesti jokaiselta koululuokalta.

Kunnan virkahenkilöt ovat tehneet käsketysti hyvää työtä. Meidän kaikkien on tarpeellista tietää, mihin veroeurot ja valtion antamat avustukset menevät.

Seuroilta ja yhdistyksiltä on tarkoitus ensi toukokuun alusta alkaen periä korvauksia muun muassa koulujen liikuntasalien ja kunnan urheilukenttien käytöstä.

Ehdotetut hinnat ovat todellisiin kustannuksiin verrattuna pieniä, mutta käyttäjiltä tulleiden kommenttien mukaan kuitenkin kohtuuttomia.

Aivan kohtuuttomia ne ovatkin, jos niiden laskuttaminen ja maksamattomien laskujen periminen aiheuttavat lähes yhtä suuret kustannukset. Silloin saadut minimaaliset eurot menevät byrokratiaan, mikä ei ole veronmaksajienkaan näkökulmasta oikein. Kustannuslaskenta on tältä osin puutteellista ja liian yksioikoista.

Erityisesti nuorten harrastuksia kunnan, siis meidän veronmaksajien, on tuettava kaikin tavoin. Kun esimerkiksi koululiikuntaa on vähennetty, vapaaehtoisen toiminnan merkitys on tullut yhä tärkeämmäksi. Siellä on mukana pyyteettömästi toimivia ihmisiä, jota haluavat ohjata ja jakaa tietojaan toisten hyväksi ihan omaksi ilokseen ja vastikkeetta.

Siitä ei saa rangaista tekemällä rahallisia kynnyksiä, joilla ei ole kokonaisuuden kannalta kuin kielteinen vaikutus. Sitä se voi olla pahimmillaan niiden nuorten kohdalla, joiden vanhemmilla ei ole varaa kuin välttämättömään elämiseen.

Kunta omistaa ja ylläpitää kiinteistöjä, joita ei käytetä kuin osa vuorokaudesta varsinaiseen tarkoitukseensa. Kannattaisi siis myös pohtia, onko tilojen käyttämättömyys tuhlausta.

Eikö olisi parempi, jos niiden tehokasta käyttöa yritettäisiin lisätä kaikin tavoin. Kaikki saatava hyöty ei nimittäin ole laskettavissa euroissa ja kyllä siivous onnistuu muiltakin kuin kunnan työntekijöiltä.

On ihan oikein, että kunta perii maksua tiloistaan niiltä, jotka muutenkin maksaisivat harrastuksistaan. Ne voisivat olla jopa ehdotettuja hintoja korkeammat.

Raja pitää vetää kuitenkin nuorten ja miksipä ei myöskin eläkeläisten kohdalle. Molempien harrastusten kannustaminen ja hyvinvointi vähentää kunnan kustannuksia, vaikka sitä on tietysti lähes mahdotonta laskea.

Liikunta- ja harrastuspaikkojen käyttämisen säännöt ja varsinkin niiden maksullisuus on niin iso periaatteellinen ratkaisu, ettei sitä pidä sälyttää vain virkamiehille tai edes kunnanhallitukselle.

Valtuuston on tehtävä asiasta päätös ja valtuutettujen pitää kantaa myös siitä aiheutuvat seuraukset. Se olisi selkeä linja, jota virkamiehet ja tilojen käyttäjät voisivat noudattaa.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.