Valvonnassa on löydetty puutteita Attendo Satumetsän henkilöstömitoituksessa, Esperin yksiköistä ei ole tullut negatiivista palautetta Kangasalla

1

Vanhuspalveluiden valvontaa toteutetaan suunnitelmallisilla, ennalta ilmoitetuilla käynneillä sekä ennalta ilmoittamattomilla yllätyskäynneillä. 

– Yllätyskäynnin taustalla on monesti kunnan yksikön toiminnasta saama negativiinen palaute, tai valvonnassa herännyt epäily mahdollisista epäkohdista, jotka halutaan poissulkea. Olemme valvoneet suunnitelmallisesti alueellamme sijaitsevia Attendon ja Esperin yksiköitä,  Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne kertoo.

Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus on toteuttanut valvontakäynnit Esperin Pikonlinnan yksikköön marraskuussa 2018 ja 23.1.2019. Näillä käynneillä ei ole käynyt ilmi mitään puutteita. 

–Esperin yksiköistä ei myöskään ole tullut negatiivista palautetta asiakkailta, Lanne toteaa.

Attendon Satumetsästä Pälkäneellä on tullut asiakaspalautetta, jonka johdosta yksikköön on tehty viisi valvontakäyntiä keväästä 2018 alkaen. Käyntien perusteella on todettu, että yksikkö ei täytä Kangasalan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen puitesopimuksessa edellytettyä 0,6 henkilöstömitoitusta. 

–Asiaa on pyritty korjaaman kaupungin omalla valvonnalla ja yhteistyöllä palveluntuottajan kanssa. Siinä ei ole valitettavasti onnistuttu, mistä johtuen asia on saatettu aluehallintoviraston valvottavaksi tammikuun 2019 puolivälissä, Lanne kertoo.

Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Riitta Heinonen kertoo asian olevan heillä tutkinnassa. 

– Se on meillä selviteltävänä. Kuulemme palveluntuottajaa  ja pyydämme selvitystä toimenpiteistä, joihin ryhdytään asian korjaamiseksi. Jos toimenpiteitä ei tehdä, meillä on mahdollisuus määrätä uhkasakko, Heinonen kertoo.

Aluehallintovirasto ja Valvira myöntävät luvat yksityisille hoivakodeille. Alkutarkastuksen jälkeen valvontaa tekevät sekä kunta että aluehallintovirasto.

– Käymme myös tarkastuksilla yhdessä kunnan edustajien kanssa. Jos esimerkiksi edellisellä käynnillä henkilökuntamitoitus ei ole ollut luvanmukainen, yhteiskäynti on perusteltu, Heinonen sanoo.

Tarkastuskäynneillä todennetaan henkilökuntamäärä  työvuorolistoja seuraamalla sekä henkilökuntaa jututtamalla. Samalla havainnoidaan, miten talo toimii. Yllätyskäyntejä on lisätty viime vuosien aikana.  

– Isot palveluntuottajat ovat koko ajan seurannassa. Seuraamme esimerkiksi ruokailua ja ravitsemusasioita. Potilaiden tiedoista näemme, koska on kirjattu millaisiakin asioita. Tarkastamme myös että lääkehuone ja -varastot vastaavat lääkehoitosuunnitelmaa, ja seuraamme asiakkaiden toimintakykyä. Katsomme, että tämä henkilökunta on sopiva tälle asiakasryhmälle, Heinonen kertoo. 

Tarkastuskäyntien yhteydessä annetaan ohjausta, jos puutteita havaitaan. 

– Jos paikalla on esimies ja kunnan edustaja, löydämme ohjauksen kautta parannusehdotukset. Kirjoitamme pöytäkirjat toimintaohjeineen, joihin vastataan kirjallisesti. 

Valituksia tulee vaihdellen ja niitä tehdään niin yksityisistä kuin kunnallisista hoivapalveluista. Aluehallintovirastoon ovat yhteydessä esimerkiksi omaiset, kunta ja hoivakodin työntekijät. 

Usein syynä ovat puutteet henkilökuntamitoituksessa. Kaikkia asiakkaita ei ehkä ehditä nostaa vuoteista, pukea tai auttaa aamupalalle tai hygienia-asioissa. Aikaa menee myös ulkoilutukseen ja kuntoutukseen.

– Kaikkia asioita ei ehditä tehdä, jos kokonaisuutta ei ole realistisesti suunniteltu. Hoitoneuvotteluita on pystyttävä pitämään, tarkastamaan asiakkaan etu ja mielipiteet. Omahoitajan tulisi pystyä pitämään huoli etteivät ne jää muiden asioiden jalkoihin. Siinä on paljon työtä, Heinonen toteaa.

 

 

1 kommentti

  1. Pirkanmaan julkiset palvelut on jo vuosia ollut kehitysmaan tasolla , jättäen uhrit ja potilaat perheineen heitteille .

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.