Vehoniemenharjun virkistyskäyttöä suunnitellaan luonnon ehdoilla

0
Suunittelijan visiossa patikoijat voivat istahtaa ihailemaan niittyä, jonka kasvillisuuden väritys vaihtuu. Piknikviltin voi levittää myös niitylle. Kuva: Ruut Rabinowitsch-Jokinen.

Vehoniemenharjun maisemointia ja virkistyskäyttöä koskeva suunnitelmaehdotus on valmistunut. Ehdotuksessa sovitetaan yhteen vaurioituneen harjumaiseman eheyttämistä ja harrastustoimintaa. Suunnitelma koskee kaupungin­ pääosin omistamaa, noin 22 hehtaarin kokoista entistä maa-ainesten ottoaluetta.

Mustalukon ja Vehoniemen kylän läheisyydessä sijaitsevan alueen vauriot ovat syntyneet 1980-luvulla alkaneen maa-ainesten oton seurauksena.

– Maiseman palautumista on tarkoitus edesauttaa harjuluonnon ehdoilla ja alueen erityispiirteitä vahvistamalla. Tavoitteena on sekä luonnon että virkistyskäytön monimuotoisuus, kaupungin suunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen kertoo.

Nyt jo alkajaisiksi alueelle on rakennettu laavu.

Harjun erityispiirteitä ovat esimerkiksi paljaat, paahteiset rinteet ja niityt.

– Ajatuksena on kylvää niityille kasvillisuutta niin, että väritys muuttuu vaiheittain. Niityt eivät kuitenkaan ole vain ilo silmälle, vaan ne on tarkoitettu käyttöön; piknikpaikaksi, leijan lennättämiseen tai mitä vain ihmiset haluavat kauniilla kukkakedolla tehdä.

Yksi niityn osa voitaisiin varata droonien eli kauko-ohjattavien­ helikoptereiden lennätykselle. Toiminta vaatii kuitenkin oman ylläpitäjän.

Alueen virkistyskäyttöön on saatu ideoita eri toimijoilta, yrittäjiltä, harrastajilta, maanomistajilta ja myös kaupungin johdolta. Kaupungin strategiassa Vehoniemi, Kaivanto ja Sarsa ovat keskeisiä matkailun ja virkistyksen kehittämisalueita.

Monitoiminiittyjen ja levähdyspaikkojen lisäksi suunnitelmaluonnoksessa on reittejä patikoijien, hiihtäjien, pyöräilijöiden ja ratsastajien käyttöön. Kulkua halutaan ohjata nimenomaan merkityille reiteille.

– Suunnitellut polut ulottuvat osittain yksityisille maille. Varsinaisesta toteuttamisesta neuvotellaan aina erikseen, Rabinowitsch-Jokinen huomauttaa.

Lisäneuvotteluja vaati myös alueelle hahmoteltu koirakenttä, joka toteutuu vain, jos hankkeelle löytyy yhteistyökumppani.

Suunnitelmassa on huomioitu myös retkihiihdon laskurinteet ja polkupyöräilijöiden taitorata.

– Molemmat sopivat hyvin kumpuilevaan rinnemaastoon. Rinne ja rata halutaan kuitenkin sijoittaa niin, että maasto pysyy mahdollisimman luonnontilaisena.

Rabinowitsch-Jokinen tähdentää, että vastavalmistunut suunnitelma on tarkoitettu lähtökohdaksi.

– Toteutus vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä arvokkaan pohjavesialueen ja maisemallisesti herkän ympäristön huomioimista, hän sanoo.

https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/aluehankkeet/vehosyrja/

Suunnitelmasta voi esittää mielipiteensä 5.11. saakka. Vuorovaikutustilaisuus järjestetään tiistaina 23.10. kello 17–18 kaupunginvirasto 2:n, Urheilutie 13, koulutustilassa.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.