Koti Uutiset Yksityistielaki muuttuu vuoden alussa – jatkossa kiistat ratkaisee viime kädessä käräjäoikeus, kuntien...

  Yksityistielaki muuttuu vuoden alussa – jatkossa kiistat ratkaisee viime kädessä käräjäoikeus, kuntien tielautakunnat lakkautetaan

  0
  Vuoden 2019 alussa voimaan tuleva uusi yksityistielaki korvaa vuodelta 1963 peräisin olevan lain.

  Yksityisteiden tienpitoa ja hallintoa koskeva laki muuttuu vuoden 2019 alussa. Uusi laki korvaa vanhan, vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisteistä.

  Uudessa laissa tiekuntien hallintoa on pyritty sujuvoittamaan. Tiekuntien tehtäviä on hieman laajennettu, samalla kuntien roolia on vähennetty. Kuntien tielautakunnat lakkautetaan vuoden siirtymäajan jälkeen 2019 lopussa.

  Ehkä merkittävimpiä uudistuksia on valitusjärjestelmän muuttuminen. Vanhan lain mukaan ensimmäinen valitusviranomainen on ollut kunnan tielautakunta.

  Jatkossa tiekunnan päätöksiin tyytymätön tieosakas tai asianosainen tekee oikaisuvaatimuksen tiekunnalle. Tiekunnan on käsiteltävä asia 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemisestä.

  Jos tiekunnan tekemä päätös ei vieläkään tyydytä oikaisuvaatimuksen tekijää, tulee tehdä moitekanne. Moitekanne tiekuntaa vastaan on nostettava maaoikeutena toimivassa käräjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluessa moitittavan päätöksen tekemisestä.

  Pitkittyneiden tiekiistojen saattaminen ratkaisuun tulee selvästi kalliimmaksi kuin aikaisemmin. Näin arvioi Suomen Tieyhdistyksen erityisasiantuntija Jaakko Rahja.

  – Käräjäoikeuteen ei yleensä ole syytä mennä ilman juristin apua. Tällöin kustannukset nousevat helposti tuhansiin euroihin.

  Rahjan mukaan käräjöinnin kulut voivat vastata tiekunnan usean vuoden budjetin loppusummaa. Siksi tiekuntien tulee harkita oikeusturvavakuutuksien hankkimista.

  Kukaan ei vielä pysty arvioimaan, paljonko yksityisteihin liittyviä riitoja siirtyy uuden lain myötä käräjäoikeuksien ratkottavaksi.

  – Asioissa kannattaa käyttää järkeä. Jos tiemaksussa on osakkaan mielestä 10 euroa liikaa, niin kannattaako sen vuoksi alkaa käräjöidä? Rahja kysyy.

  Useimmiten tiekunnan sisäiset kiistat liittyvät osakasmaksujen perusteena olevien tieyksikköjen määräämisen. Kuntaliiton selvityksen mukaan vanhan lain mukaisesti tielautakuntien ratkaistavaksi viedyistä tapauksista noin puolet on koskenut näitä.

  Toiseksi yleisin kiistanaihe koskee tienpitoon liittyviä kysymyksiä.

  Vielä 2018 voimassa olevan lain mukaan tiekunnan on pitänyt ilmoittaa ajantasaiset tiedot tiekunnan vastuuhenkilöistä, mutta uusi laki velvoittaa ilmoittamaan myös tiedot yksityisteiden painorajoituksista sekä tien käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta.

  Vastuuhenkilöiden tiedot ilmoitetaan Maanmittaustoimistoon ja tiedot rajoituksista Liikenneviraston Digiroad-järjestelmään. Kunnanavustuksen myöntämisen ehtona on, että tiekunnan tiedot ovat näissä järjestelmissä ajan tasalla.

  Tiekunnan kokouskutsu on toimitettava kaikille tieosakkaille kirjeellä, sähköpostilla tai muulla tietoliikenneyhteydellä. Vastuu siitä, että tiekunnalla on ajantasaiset tiedot kutsun lähettämistä varten, on tieosakkaalla.

  Tiekunnan kokous voidaan pitää sähköisessä ympäristössä, jos kokouksessa niin päätetään tai säännöissä niin määrätään.

  Kommentoi

  Kirjoita kommenttisi
  Kirjoita nimesi tähän