Asemakaavat tekeillä Lamminrahkan uuden eritasoliittymän ympäristössä

0
Sisääntulo Lahdentieltä Lamminrahkaan näyttää tulevaisuudessa tältä. Kuva: Serum Arkkitehdit Oy.

Kangasalla Lamminrahkan eteläosassa, Lahdentien alueella ja sen eteläpuolisella Lemetyn alueella tehdään parhaillaan asemakaavasuunnittelua, ja Lemetty–Lahdentien asemakaava on vastikään tullut vireille.

Suunnittelualue sijaitsee Tampereen rajan tuntumassa Lahdentien ja rautatien välissä. Alueelle on tulossa keskitehokasta asutusta, Lahdentien varteen työpaikkarakentamista ja uusi katuyhteys Vatialasta Lahdentien eritasoliittymän kautta Lamminrahkaan. Asemakaavaluonnokset on tarkoitus saada nähtäville ensi vuoden tammikuussa.

Myös eritasoliittymän tiesuunnittelu on alkanut. Suunnittelusta vastaa Ely-keskus. Liittymän tiesuunnittelusta järjestetään erikseen oma yleisötilaisuus joulukuussa.

Ojala–Lamminrahkan alue on yksi Tampereen seudun merkittävimmistä uusista asuin- ja työpaikka-alueista. Asemakaavassa on tontteja asunnoille, yrityksille ja koulukeskukselle.

– Ojala, Lamminrahka ja Lemetty muodostavat Tampereen ja Kangasalan rajalle merkittävän asuin- ja yritysaluekokonaisuuden. Lamminrahkan eritasoliittymästä muodostuu Kangasalan portti valtatiellä kulkijoille, ja uudet työpaikkakorttelit sijoittuvat näkyvälle paikalle Lahdentien varteen, kunnanjohtaja Oskari Auvinen kertoo.

Lemetyn asemakaavan aloitusvaiheesta ja Lamminrahkan suunnittelutilanteesta järjestetään keskustelutilaisuus torstaina 12.10. kello 18 Pitkäjärven koululla.

 

 

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.