Asiakkaan toimintakyvyn kohentuminen näkyy kotihoidon käyntimäärien ja kustannusten pienenemisenä

0
Asettamasi evästeasetukset estävät jakopainikkeiden käytön.
– Huolehdin, että asiakas saa tarvittavat apuvälineet käyttöönsä ja varmistan, että hän osaa niitä turvallisesti ja oikein käyttää, kertoo kaupungin kotihoidon fysioterapeutti Jukka Puranen.

Sosiaali- ja terveyskeskus huolehtii kaupunkilaisten terveyteen liittyvistä asioista kolmella eri palvelualueella, joita ovat sosiaali- ja perhepalvelut, vanhuspalvelut ja terveyspalvelut.

Tässä sisältömarkkinointijutussa haastattelussa fysioterapeutti Jukka Puranen.

Miten työssäsi palvelet kaupunkilaisia? 

Työskentelen Kangasalan kaupungin kotihoidon fysioterapeuttina. Alueeseeni kuuluvat Ruutana, Kirkonkylä, Kuohunlahti, Sahalahti ja Kuhmalahti. Työssäni pyrin yhteistyössä kotihoidon hoitotiimien kanssa tukemaan säännöllistä kotihoitoa tarvitsevien kangasalalaisten kotona asumista fyysisen toimintakyvyn edistämisen kautta. 

Miten työsi tulokset näkyvät kaupunkilaisille? 

Onnistuneen työn tulokset näkyvät ikäihmisen parempana ja turvallisempana liikkumisena ja mahdollisuutena asua turvallisesti kotona. Asiakkaan toimintakyvyn kohentuminen näkyy usein myös kotihoidon käyntimäärien ja sen myötä myös kustannusten pienenemisenä. 

Kotihoidon fysioterapeutin työhön kuuluu olennaisesti myös hoitohenkilökunnan ohjaaminen ja neuvominen muun muassa asiakkaan siirroissa ja asiakkaalla olevien apuvälineiden käytössä. Se helpottaa hoitajien työtä ja lisää hoitotilanteiden turvallisuutta niin hoitajan kuin asiakkaankin kannalta. 

Millainen on tyypillinen työpäiväsi? 

Tyypillinen työpäiväni alkaa työlistan läpikäymisellä. Tarkistan päivän asiak­kaideni kotihoidon kirjaukset. Tuoreen tiedon varassa pystyn paremmin suunnittelemaan omaa työtäni tai muuttamaan jo luotua suunnitelmaa. 

Teen päivittäin kotikäyntejä, joihin sisältyy sekä asiakkaiden toimintakyvyn arviointia että kotona tapahtuvaa kuntoutusta. Käynneillä tulee esille usein myös apuväline- tai pieniä kodin muutostöiden tarpeita. Organisoin mahdolliset kodin muutostyöt ja huolehdin, että asiakas saa tarvittavat apuvälineet käyttöönsä ja varmistan, että hän osaa niitä turvallisesti ja oikein käyttää. Työpäivääni kuuluu usein myös liikuntaryhmien ohjausta.  

Me fysioterapeutitkin istumme päivittäin kirjoituspöydän ääressä ja osallistumme usein palavereihin. Tehtäviini kuuluu myös asiakastapahtumien kirjausta ja työn suunnittelua, mitkä vievät joskus paljonkin aikaa. 

Millaista koulutusta tai työkokemusta ammatissasi edellytetään? 

Edellytyksenä on fysioterapeutin tutkinto, jonka lisäksi arvostetaan kokemusta ikäihmisten parissa työskentelystä ja oman alan jatkokoulutuksia. Itse pidän tärkeinä piirteinä myös yhteistyötaitoja sekä aivan perinteistä ystävällisyyttä ja kohteliaisuutta. 

Millaisia uusia tuulia omassa ammatissasi on meneillään? 

Kangasalan kaupungin kotihoidossa on tänä syksynä aloitettu etäkuntoutusryhmät. Osallistujilla on kodeissaan etähoivalaitteet, joiden kautta ohjaamme 4–6 hengen kuntoutujan ryhmiä. Etäkuntoutuksen avulla pystymme turvaamaan yhä useamman kotihoidon asiakkaan fyysisen kunnon säilymisen tai kohentumisen turvallisesti myös korona-aikana. Koska nykytilanteessa on sekä tarvetta että mahdollisuus etäkuntoutusryhmiin, suunnittelemme niiden lisäämistä. 

Millaista ammattiisi liittyvää palautetta kaupunkilaisilta on saatu? 

Palaute on ollut hyvää sekä asiakkailta että heidän omaisiltaan. Usein pienistäkin kuntoutuksellisista tai apuvälineteknisistä ratkaisuista on löytynyt suuri apu. 

Vaikka etäkuntoutusryhmä ei fyysistä kontaktia sisälläkään, ovat asiakaspalautteet olleet myönteisiä. Ryhmäläiset ovat olleet tyytyväisiä kuntoutukseen ja kontaktiin, vaikkakin näin etähoivalaitteen välityksellä. 

Millaisia terveisiä haluat kertoa kaupunkilaisille? 

Pysykää mahdollisuuksien mukaan terveinä, syökää monipuolisesti ja liikkukaa säännöllisesti. Talvi ja liukkaat kelit ovat tulossa: silloin tarvitaan vahvoja jalkoja. Suosittelen tekemään päivittäin alaraajojen voimaharjoituksia, vaikkapa seisomaan nousuja aivan tavalliselta tuolilta. 

———————————————————————————————–

Kaupungin ammattilaiset huolehtivat, että asukkaiden arki sujuu

Tässä kaupallisessa yhteistyössä toteutettavassa juttusarjassa kerrotaan K angasalan kaupungin arvokkaasta yhteiskunnallisesta palvelutehtävästä, jota sen monitaitoinen ammattilaisten joukko toteuttaa joka päivä. Kaupunki tuottaa yli 32 000 asukkaalleen monialaisia palveluita kolmessa eri palvelukeskuksessa, vesiliikelaitoksessa ja tytäryhtiöissä, ja huolehtii yli 600 lakisääteisen tehtävän hoitamisesta.

Kangasalan kaupungilla on palveluksessaan yli 2 000 työntekijää ja käytössä yli 200 erilaista ammattinimikettä. Yleisin käytössä oleva ammattinimike on lähihoitaja ja muita yleisimpiä nimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, palvelutyöntekijä, varhaiskasvatuksen opettaja, luokanopettaja, sairaanhoitaja, koulunkäynninohjaaja sekä peruskoulun lehtori.

K aupungin toimintaa kehitetään jatkuvasti entistä asiakaslähtöisemmäksi ­­– tavoitteena on olla palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen Kangasala. Asukkaille tämä työ näkyy konkreettisesti esimerkiksi uusina palvelukanavina, kuten chat-p­alvelu verkossa ja kaupunki-­info Prisma-­keskuksessa. Kangasala on kaupunki kaupunkilaisia varten.

Koko juttusarja julkaistaan marras-tammikuussa verkossa ja printissä. Lue muutkin jutut niiden ilmestyttyä täältä.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.

Lähettämällä kommentin, olet lukenut ja hyväksynyt kommentointiin liittyvät säännöt sekä tietosuojaselosteen.