Ensi vuonna uudenlaiset ateriat kouluihin, päiväkoteihin ja laitoksiin

0

Kunnan ateriapalvelussa hyödynnetään ensi vuonna entistä enemmän esivalmisteltuja raaka-aineita. Nykyiset seitsemän valmistuskeittiötä muutetaan palvelukeittiöiksi ja yksi valmistuskeittiö eli Pikkolan koulun keittiö muutetaan erikoisruokavalioihin ja välipalatuotteiden valmistukseen keskittyneeksi valmistuspalvelukeittiöksi.

Toiminta- ja tuotantotapamuutos otetaan käyttöön kilpailutuksen kautta ensi vuoden aikana, jos päätöksenteko etenee kunnanjohtajan esityksen mukaisesti.

Laskelmien mukaan muutoksella saavutetaan noin 108 700 euron säästöt vuodessa. Kunnan ei myöskään tarvitse investoida uuteen keskuskeittiöön, jonka kustannnukset olisivat noin seitsemän miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä kunnassa tuotetaan vuosittain noin kaksi miljoonaa ateriaa päiväkodeille, kouluille ja sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

On selvitetty, että uuden tuotantotavan mukaisesti kuljetetun ruoan rakenne ja maku eivät kärsi, koska kuljetus tapahtuu kylmänä. Ateriat voidaan maustaa eri tavalla esimerkiksi päiväkotien tai vanhusten hoivalaitosten tarpeisiin.

Toimintatavan muutos tarkoittaa 15 vakanssin vähenemistä. Vähennykset pystytään kunnan mukaan toteuttamaan luonnollisen poistuman kautta. Muutos vaikuttaa jatkossa henkilöstön tehtävänimikkeisiin ja toimenkuviin.

Asia on kunnanhallituksen käsittelyssä 25.4., ja sen on tarkoitus edetä valtuuston päätöksentekoon toukokuussa.

Myös kunnan kirjanpito ja palkanlaskenta muuttuvat, jos kunnanhallitus ja valtuusto ovat asialle myötämielisiä.

Toiminnot on tarkoitus siirtää ensi vuoden alusta lukien Kuntapro Oy:lle. Kunnan henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksena yhtiön palvelukseen.

Palvelutapamuutoksen myötä Kangasalle perustetaan Tampereen seudun ensimmäinen kuntienh yhteisomistama talouspalvelukeskus, jonka palveluita muutkin kunnat voivat hyödyntää.

Yhtiöllä katsotaan olevan paremmat mahdollisuudet kehittää palveluita kuin yksittäisellä kunnalla. Erityisiä kustannussäätöjä ei synny.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.